SAPI vyzvalo RTVS na vytvorenie priestoru pre diskusiu - Otvorený list

SAPI
15. 11. 2021RTVS nedávno odvysielala veľmi nepodarený dokument o malých vodných elektrárňach a ich dopadoch na MŽP. V ani nie 27 minútovej stopáži sme napočítali 24 vyslovene klamlivých, zavádzajúcich alebo nepresných informácií, čo rozhodne nemôžeme považovať za drobný omyl. Poslali sme preto riaditeľovi RTVS Jaroslavovi Rezníkovi otvorený list, v ktorom sme ho na daný dokument upozornili a vyzvali ho na vytvorenie priestoru pre odbornú diskusiu. Veríme, že naša výzva padne na úrodnú pôdu a o MVE, ako aj ďalších OZE sa začne hovoriť odborne a fakticky, bez emócií, či politických vplyvov.


Otvorený list:


PhDr. Jaroslav Rezník

generálny riaditeľ

Rozhlas a televízia Slovenska

Mlynská dolina

845 45 Bratislava 

V Bratislave dňa 11.11.2021


 Vec: Otvorený list týkajúci sa neodbornosti a nevyváženosti odvysielaného dokumentu „EKO ďalej (... a z rieky je kanál)“

 

Vážený pán Rezník,

 

dňa 27. októbra 2021 odvysielala RTVS dokument „EKO ďalej ( ...a z rieky je kanál),“ ktorý bol zameraný na problematiku malých vodných elektrární (MVE). Názov dokumentu je EKO ďalej s podtitulom „Dokumentárny film o najväčších hrozbách pre naše životné prostredie“. Je pre nás nepochopiteľné, prečo si RTVS vybrala práve tému MVE, ktoré sú obnoviteľným zdrojom energie a významne prispievajú k ochrane životného prostredia, v porovnaní s inými spôsobmi výroby elektriny (uhoľné elektrárne, plynové elektrárne), ktoré majú, naopak, veľmi negatívny priamy vplyv na životné prostredie. Zároveň musím s poľutovaním a znepokojením skonštatovať, že uvedený dokument bol po obsahovej stránke spravený veľmi amatérskym spôsobom. Odznelo v ňom množstvo nepresných informácií a absentovali vyjadrenia odborníkov na MVE (ktoré aj napriek skutočnosti, že boli počas natáčania povedané, neboli do dokumentu zaradené), či širšieho spektra odborníkov z oblasti využívania vodnej energie na Slovensku. Naopak, pomerne štedrý priestor dostali aktivisti, ktorí prezentovali svoje myšlienky, vyplývajúce viac z ich vlastných pocitov, ako z objektívnych skutočností. Navyše aktivisti, ktorí sú v dokumente prezentovaní, sa vyjadrujú iba k rieke Hron a aj všetky zábery sú len z rieky Hron, avšak dokument hovorí o MVE všeobecne, čím v podstate hádže všetky vodné elektrárne do jedného vreca. Pri detailnejšej analýze dokumentu som napočítal spolu viac než 24 zavádzajúcich, klamlivých, či nepodložených informácií a tvrdení, nehovoriac o účelových a sugestívnych zostrihoch. To mi príde na ani nie 27 minút dlhý dokument v mienkotvornej a verejnoprávnej televízii naozaj priveľa.

 

Vážený pán Rezník, obávam sa, že obsahová náplň tohto dokumentu nebola v súlade so zásadami verejnoprávneho vysielania. Naopak, dokument bol plný skresľujúcich a nevyvážených informácií a neboli v ňom dostatočne zastúpené pluralitné názory na tému MVE. Dokument preto vyznieva ako jednostranné očierňovanie zámerov a investícií, ktoré sa na európskej úrovni všeobecne považujú za zelené a udržateľné. Aby ste mali konkrétnu predstavu, o čom píšem, pripravil som zoznam konkrétnych problematických a zavádzajúcich, či vyslovene nepravdivých tvrdení. Nájdete ich v prílohe tohto listu.

 

Som presvedčený, že v kontexte cieľov energetických a klimatických politík EÚ a Slovenska, ktoré s nimi vyjadrilo súhlas, by sa prostriedky z verejných zdrojov nemali používať na tvorbu dokumentov jednostranne diskreditujúcich využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Takéto dokumenty len zbytočne znižujú odbornú úroveň RTVS ako verejnoprávneho média, od ktorého sa očakáva objektívny prístup.

 

Dovoľte mi Vás touto cestou vyzvať, aby ste v RTVS vytvorili adekvátny priestor pre odbornú diskusiu na tému zelenej energie a obnoviteľných zdrojov. Máme  záujem o vyvážené diskusie s odborníkmi, ktorí svoje tvrdenia vedia podložiť. Je podľa môjho názoru nesmierne dôležité, aby si verejnosť vypočula všetky pozitíva aj negatíva, ktoré so sebou prináša výstavba a prevádzka OZE. Len tak môžu samosprávy a ľudia objektívne zhodnotiť ekonomickú výhodnosť zelených investícií. Myslím, že práve verejnoprávna RTVS by takýto priestor na diskusiu vytvoriť mohla a mala.

 

S pozdravom,


   Ing. Ján Karaba, MSc.

        riaditeľ SAPI

Komentáre

Súvisiace

SAPI upozorňuje v otvorenom liste vedenie RTVS na neodbornosť a nevyváženosť odvysielaného dokumentu

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) poslala vedeniu RTVS otvorený list, v ktorom upozorňuje na nevyváženosť dokumentu „EKO ďalej ( ...a z rieky je kanál)“. V otvorenom liste asociácia zároveň riaditeľa RTVS vyzýva, aby vytvoril priestor pre odbornú diskusiu o rozvoji obnoviteľných zdrojov, ktorá bude založená na faktoch a nie na emóciách.

16. 11. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek