SAPI: Vláda musí flexibilnejšie reagovať na rastúcu hrozbu klimatickej katastrofy

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
03. 03. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

3. marec 2022

   

SAPI: Vláda musí flexibilnejšie reagovať na rastúcu hrozbu klimatickej katastrofy

 

Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil vo februári správu o dopadoch klimatických zmien. Správa uvádza, že záchrana planéty čoskoro už nebude možná a v dôsledku globálneho otepľovania bude každoročne zomierať viac ľudí na vlny horúčav, choroby, extrémne počasie, znečistenie ovzdušia a hlad. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ide o ďalší výstražný signál aj pre Vládu SR, aby začala konečne konať.

 

Správa IPCC hovorí o výraznom zhoršovaní dôsledkov globálneho otepľovania už v priebehu nasledujúcich 18 rokov. Ľudstvo má tak ešte menej času, ako sa pôvodne predpokladalo a splnenie klimatických cieľov do roku 2050, ako Európska komisia plánuje, tak nemusí vôbec stačiť. Bude teraz na svetových lídroch, ako sa k najnovším znepokojivým správam postavia. Správa IPCC varuje, že pokiaľ nezačneme akútne konať, klimatické zmeny budú nezvrátiteľné. Vedci v správe dávajú do súvisu dlhodobé globálne trendy, ako neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, rastúca urbanizácia, sociálna nerovnosť a škody spôsobené prírodnými katastrofami a pandémiou. Boj proti spomenutým negatívnym trendom vyžadujú zapojenie sa všetkých sfér od vlád, cez privátny sektor až po občiansku spoločnosť. Vedecký pracovník podieľajúci sa na správe IPCC, Hans-Otto Pörtner, upozornil na príležitosti a možnosti, ktoré môžeme v boji proti klimatickým zmenám stále využiť.

 

Dôležitým krokom bude iniciatíva zo strany miest a obcí, budovanie zelených budov, udržateľná doprava prepájajúca mestá s vidiekom, obnoviteľná energia a prístup k pitnej vode. Kľúčom k úspechu bude taktiež vytvorenie inkluzívnej a spravodlivej globálnej spoločnosti, konajúcej na základe vedeckých dôkazov a poznatkov. Slovenská republika musí prevziať časť zodpovednosti a aktívne participovať na aktivitách, vedúcich k znižovaniu globálneho otepľovania a budovania odolnosti voči prichádzajúcim klimatickým zmenám. Tieto opatrenia pritom nemusia predstavovať neprimeranú finančnú záťaž na štátny rozpočet.

 

Ciele v oblasti OZE musia byť záväzné

Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE je teraz pre Slovensko, aj z pohľadu výsledkov Medzinárodného panelu pre zmenu klímy, dôležité prijať kvalitný klimatický zákon, ktorý spraví ciele v oblasti OZE záväznými. Slovensko nie je krajina, kde by bola verejnosť automaticky nastavená na aktívnu podporu pre obnoviteľné zdroje energie. Mnohé roky kolovali medzi ľuďmi rôzne povery a mýty o OZE a napriek skutočnosti, že verejnosť je dnes už viac naklonená OZE a väčšina si želá ich väčší podiel, nie je tlak na politikov dostatočný. Obnoviteľné zdroje sú stále len druhoradou témou, napriek tomu, že sú pre budúcnosť planéty esenciálne. Záväznosť cieľov v oblasti OZE zakotvená do Klimatického zákona by mohla poskytnúť skutočné garancie, že vláda bude mať ambície svoje plány aj naplniť.

 

Väčšia kapacita pre OZE v sústave

Ďalším dôležitým krokom smerom k zvýšenému podielu OZE musí byť podľa SAPI uvoľnenie kapacít v sústave pre výrazne väčšie množstvo variabilných zdrojov spolu s podmienkami na poskytovanie flexibility. Od roku 2014 máme na Slovensku stop-stav, čo spôsobilo, že do roku 2020 sa prakticky nepripájali žiadne nové obnoviteľné zdroje. Aj odblokovanie stop-stavu sa doteraz javí skôr ako formalita a potenciál rozvoja OZE Slovensko nenapĺňa ani zďaleka. Podľa štúdie, ktorú pre SAPI vypracoval World Energy Council má distribučná sieť kapacitu prijať nové OZE, o to viac, keď sa otvorilo prepojenie s Maďarskom. Kapacitu môžu uvoľniť aj očakávané výpadky a vysoké ceny zemného plynu, bude teda len a len na vláde, či sa rozhodne nepriaznivé okolnosti využiť v prospech zelenšej budúcnosti.

 

Nešťastné povoľovacie procesy

Medzi opatrenia, ktoré štát nič nestoja, no majú významný vplyv na rast OZE je zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích procesov, predovšetkým EIA. Povoľovacie procesy sú dlhodobo jednou z hlavných bariér rozvoja OZE. Obrovské problémy spôsobujú developerom, ktorí sa rozhodli budovať veternú energetiku, prípadne investovať do získavania geotermálnej energie. Nezmyselné požiadavky a zdĺhavé procesy výrazne spomaľujú procesy prípravy projektov a odrádzajú mnohých ďalších investorov, ktorí zbytočné prieťahy vnímajú ako zlý signál.

 

„Klimatológovia už dlhodobo bijú na poplach a posledná správa IPCC je len ďalším potvrdením toho, čo už vieme alebo tušíme: Ak nezačneme urgentne konať, onedlho budeme čeliť nepredstaviteľnej globálnej kríze. Súčasná politická situácia, konflikt na Ukrajine a s ním spojné ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska a nutnosť dramatického zníženia závislosti na zemnom plyne, nás opäť privádza k potrebe významne navýšiť podiel OZE. Musíme zelené zdroje prestať vnímať len ako doplnok k jadru. Právna záväznosť našich cieľov v oblasti rozvoja OZE nás privedie najrýchlejšie k zvýšenej energetickej bezpečnosti a zároveň nám pomôže v boji proti klimatickým hrozbám,“ myslí si Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pre politiku OZE.

 

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Väčšina Slovákov považuje zelenú transformáciu za potrebnú

Až 76% slovenskej populácie pokladá zmenu klímy za hrozbu, ktorú je potrebné začať riešiť. Vyplýva to z najnovšieho výskumu, ktorý minulý týždeň predstavil Institut 2050. Ukazuje sa, že iba okolo 10% Slovákov popiera klimatické zmeny alebo si myslí, že nie je potrebné adresovať ich.

28. 06. 2023VIAC

 

Pozvánka na webinár „Obnoviteľné zdroje ako súčasť zelenej transformácie“

Najbližší webinár organizovaný Slovenskou klimatickou iniciatívou sa bude venovať úlohe obnoviteľných zdrojov v zelenej transformácii Slovenska.

05. 04. 2023VIAC

 

Slováci síce OZE podporujú, prispieť na ich rozvoj však už veľmi nechcú

Z výskumu, ktorý realizovali Katedra environmentálnych štúdií Fakulty sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne a Inštitút 2050 vyplynulo, že približne tri štvrtiny Slovákov si želajú, aby sa do ochrany klímy viac aktívne zapojili priemyselné podniky a firmy, vláda, envirorezort, politici aj starostovia a primátori.

06. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek