SAPI: Vláda musí flexibilnejšie reagovať na rastúcu hrozbu klimatickej katastrofy

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
03. 03. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

3. marec 2022

   

SAPI: Vláda musí flexibilnejšie reagovať na rastúcu hrozbu klimatickej katastrofy

 

Medzinárodný panel pre zmenu klímy (IPCC) zverejnil vo februári správu o dopadoch klimatických zmien. Správa uvádza, že záchrana planéty čoskoro už nebude možná a v dôsledku globálneho otepľovania bude každoročne zomierať viac ľudí na vlny horúčav, choroby, extrémne počasie, znečistenie ovzdušia a hlad. Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) ide o ďalší výstražný signál aj pre Vládu SR, aby začala konečne konať.

 

Správa IPCC hovorí o výraznom zhoršovaní dôsledkov globálneho otepľovania už v priebehu nasledujúcich 18 rokov. Ľudstvo má tak ešte menej času, ako sa pôvodne predpokladalo a splnenie klimatických cieľov do roku 2050, ako Európska komisia plánuje, tak nemusí vôbec stačiť. Bude teraz na svetových lídroch, ako sa k najnovším znepokojivým správam postavia. Správa IPCC varuje, že pokiaľ nezačneme akútne konať, klimatické zmeny budú nezvrátiteľné. Vedci v správe dávajú do súvisu dlhodobé globálne trendy, ako neudržateľné využívanie prírodných zdrojov, rastúca urbanizácia, sociálna nerovnosť a škody spôsobené prírodnými katastrofami a pandémiou. Boj proti spomenutým negatívnym trendom vyžadujú zapojenie sa všetkých sfér od vlád, cez privátny sektor až po občiansku spoločnosť. Vedecký pracovník podieľajúci sa na správe IPCC, Hans-Otto Pörtner, upozornil na príležitosti a možnosti, ktoré môžeme v boji proti klimatickým zmenám stále využiť.

 

Dôležitým krokom bude iniciatíva zo strany miest a obcí, budovanie zelených budov, udržateľná doprava prepájajúca mestá s vidiekom, obnoviteľná energia a prístup k pitnej vode. Kľúčom k úspechu bude taktiež vytvorenie inkluzívnej a spravodlivej globálnej spoločnosti, konajúcej na základe vedeckých dôkazov a poznatkov. Slovenská republika musí prevziať časť zodpovednosti a aktívne participovať na aktivitách, vedúcich k znižovaniu globálneho otepľovania a budovania odolnosti voči prichádzajúcim klimatickým zmenám. Tieto opatrenia pritom nemusia predstavovať neprimeranú finančnú záťaž na štátny rozpočet.

 

Ciele v oblasti OZE musia byť záväzné

Podľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE je teraz pre Slovensko, aj z pohľadu výsledkov Medzinárodného panelu pre zmenu klímy, dôležité prijať kvalitný klimatický zákon, ktorý spraví ciele v oblasti OZE záväznými. Slovensko nie je krajina, kde by bola verejnosť automaticky nastavená na aktívnu podporu pre obnoviteľné zdroje energie. Mnohé roky kolovali medzi ľuďmi rôzne povery a mýty o OZE a napriek skutočnosti, že verejnosť je dnes už viac naklonená OZE a väčšina si želá ich väčší podiel, nie je tlak na politikov dostatočný. Obnoviteľné zdroje sú stále len druhoradou témou, napriek tomu, že sú pre budúcnosť planéty esenciálne. Záväznosť cieľov v oblasti OZE zakotvená do Klimatického zákona by mohla poskytnúť skutočné garancie, že vláda bude mať ambície svoje plány aj naplniť.

 

Väčšia kapacita pre OZE v sústave

Ďalším dôležitým krokom smerom k zvýšenému podielu OZE musí byť podľa SAPI uvoľnenie kapacít v sústave pre výrazne väčšie množstvo variabilných zdrojov spolu s podmienkami na poskytovanie flexibility. Od roku 2014 máme na Slovensku stop-stav, čo spôsobilo, že do roku 2020 sa prakticky nepripájali žiadne nové obnoviteľné zdroje. Aj odblokovanie stop-stavu sa doteraz javí skôr ako formalita a potenciál rozvoja OZE Slovensko nenapĺňa ani zďaleka. Podľa štúdie, ktorú pre SAPI vypracoval World Energy Council má distribučná sieť kapacitu prijať nové OZE, o to viac, keď sa otvorilo prepojenie s Maďarskom. Kapacitu môžu uvoľniť aj očakávané výpadky a vysoké ceny zemného plynu, bude teda len a len na vláde, či sa rozhodne nepriaznivé okolnosti využiť v prospech zelenšej budúcnosti.

 

Nešťastné povoľovacie procesy

Medzi opatrenia, ktoré štát nič nestoja, no majú významný vplyv na rast OZE je zjednodušenie a urýchlenie povoľovacích procesov, predovšetkým EIA. Povoľovacie procesy sú dlhodobo jednou z hlavných bariér rozvoja OZE. Obrovské problémy spôsobujú developerom, ktorí sa rozhodli budovať veternú energetiku, prípadne investovať do získavania geotermálnej energie. Nezmyselné požiadavky a zdĺhavé procesy výrazne spomaľujú procesy prípravy projektov a odrádzajú mnohých ďalších investorov, ktorí zbytočné prieťahy vnímajú ako zlý signál.

 

„Klimatológovia už dlhodobo bijú na poplach a posledná správa IPCC je len ďalším potvrdením toho, čo už vieme alebo tušíme: Ak nezačneme urgentne konať, onedlho budeme čeliť nepredstaviteľnej globálnej kríze. Súčasná politická situácia, konflikt na Ukrajine a s ním spojné ohrozenie energetickej bezpečnosti Slovenska a nutnosť dramatického zníženia závislosti na zemnom plyne, nás opäť privádza k potrebe významne navýšiť podiel OZE. Musíme zelené zdroje prestať vnímať len ako doplnok k jadru. Právna záväznosť našich cieľov v oblasti rozvoja OZE nás privedie najrýchlejšie k zvýšenej energetickej bezpečnosti a zároveň nám pomôže v boji proti klimatickým hrozbám,“ myslí si Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pre politiku OZE.

 

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Veterné elektrárne sú kľúčový prvok boja s klimatickými zmenami aj pre Slovensko

Veterné elektrárne sú najlacnejšou cestou v rámci boja s klimatickými zmenami. Podľa energetického think-tanku Ember môžu aj vďaka tomu spolu so solárnymi elektrárňami prispieť až k tretine znižovania emisií CO2, ktoré je potrebné pre dosiahnutie globálneho cieľa zníženia teplôt o 1,5 stupňa do roku 2030.

23. 02. 2024VIAC

 

Elektráreň Nováky dnes oficiálne ukončuje svoju prevádzku

Po dlhých rokoch svojho fungovania dnes Elektráreň Nováky oficiálne ukončuje výrobu elektriny a tepla z uhlia.

20. 12. 2023VIAC

 

Analýza: zabránené emisie ako nástroj pre dosiahnutie klimatických cieľov

Podľa nedávno vydanej analýzy agentúry GreenTalk je Slovensko schopné naplniť ciele vyplývajúce z Európskej zelenej dohody a balíčku Fit for 55. Kľúčovú úlohu by pri tom mali zohrať tzv. zabránené emisie, teda emisie, ktoré sa nevyprodukujú vďaka využitiu ekologickejších zdrojov a technológií.

06. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek