Prebieha výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a využitie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

SAPI
17. 01. 2024Koncom roka vyhlásila SIEA novú výzvu z Programu Slovensko, tentokrát určenú pre podporu energetickej efektívnosti a OZE vo verejnom sektore. Na výzvu bolo vyčlenených 143 miliónov eur, pričom výška podpory na jeden projekt sa pohybuje v rozmedzí 200-tisíc až 5 miliónov eur. V rámci jednej žiadosti bude možné získať podporu na obe spomenuté opatrenia - na inštaláciu OZE je v tomto programe vyčlenených 10 miliónov eur z celkovej čiastky. 

Medzi podporované opatrenia patrí zatepľovanie budov, modernizácia systémov technických zariadení budov, inštalácia zariadení na výrobu a uskladňovanie elektriny, ale aj opatrenia zvyšujúce kvalitu vnútorného prostredia. SIEA navyše pre záujemcov usporiada informačný seminár k výzve, ktorý sa uskutoční už v piatok 19. januára. Prvé hodnotiace kolo bude uzavreté už 9. februára.

Komentáre

Súvisiace

Príprava novej Zelenej domácnostiam napreduje, prináša hneď niekoľko zmien

SIEA koncom minulého týždňa uviedla, že všeobecné podmienky podpory v rámci projektu Zelená domácnostiam budú zverejnené 30. októbra.

26. 10. 2023VIAC

 

Podujatie SIEA: OZE ako alternatíva k fosílnym zdrojom energie

Pozývame vás na podujatie organizované Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA), ktoré sa bude konať 5.5.2022 od 13:00 do 15:00 v rámci projektu SHREC s názvom OZE ako alternatíva k fosílnym zdrojom energie.

21. 04. 2022VIAC

 

SIEA: Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike – elektrina

Pozývame Vás na udalosť organizovanú Združením priemyselných odberateľov energie na tému Aktualizačná odborná príprava na podnikanie v energetike, konkrétne v oblasti energetiky.

07. 02. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek