Pokračovanie legislatívneho boja proti nelegálnemu G-komponentuLegal fight against ilegal G-komponent - continue

Pavel Šimon
22. 08. 2014V úsilí o nápravu protiprávneho stavu, vzniknutého zavedením G-komponentu úradom (ÚRSO) SAPI a jeho členovia podstúpili ďalší krok. Advokátska kancelária SEMANČÍN POLÁČEK podala v mene niektorých našich členov žalobu o vrátenie G-komponentu spolu s návrhom na nariadenie predbežného opatrenia proti všetkým trom regionálnym distribučným spoločnostiam (RDS - ZSDis a.s., SSE-D a.s. a VSD a.s.). Súčasne boli tieto tri RDS listom upozornené na tieto právne kroky. RDS sú v podstate "nevinnou" obeťou v tejto právnej bitke, nakoľko podľa nášho súdneho poriadku sa vyhláška nedá priamo žalovať na súde. Preto je potrebné napadnúť, ako hovoria právnici, akt vykonania tejto vyhlášky - cenové rozhodnutie. Vyhláška už bola žalovaná na Ústavnom súde. Týmto chcem aj upozorniť ďalších platiteľov G-komponentu, že zapojením do tohto kroku sa im "prudko" zvýši šanca na skoršie zrušenie G-komponentu a aj vrátenie už zaplatených peňazí. Preto tí čo nesúhlasia s týmito platbami by sa mali pripojiť k týmto žalobám. V prípade ak vám nutnosť platiť takmer 20 000 € ročne (a navyše protiprávne) je proti srsti, ozvite sa nám (kontakt).

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek