Podiel OZE narástol v EÚ aj v USA

SAPI
05. 04. 2023Uplynulý rok bol rokom zmien aj pre energetiku. Európa bola prinútená urýchliť prechod na OZE a čísla ukazujú, že sa to viacerým krajinám aj darilo realizovať. Najväčší podiel na primárnej výrobe energie v EÚ mali v roku 2021 obnoviteľné zdroje energií. 

Obnoviteľná energia predstavovala predvlani 41 percent celkovej produkcie v únii a po prvý raz od roku 2016 prekonala jadrovú energiu. OZE však poskočili aj v USA, kde sa z obnoviteľných zdrojov energie po prvýkrát vyrobilo počas jedného roka viac elektriny ako z uhlia. Aj keď ide o agregované výsledky a nie v každom štáte sú výsledky rovnaké, trend môžeme vnímať celkovo pozitívne. EÚ plánuje v podpore OZE pokračovať aj naďalej a veríme, že podobnú cestu bude mapovať aj Slovensko.

Komentáre

Súvisiace

Európa zaznamenala rekordný pokles v emisiách

Od spustenia systému obchodovania s emisiami zaznamenala minulý rok Európa najväčší rekord v medziročnom poklese emisií uhlíka.

12. 04. 2024VIAC

 

Európsky parlament prijal návrh zákona o obnove prírody

Po niekoľkých mesiacoch odkladov a rokovaní schválil Európsky parlament návrh znenia zákona o obnove prírody. Cieľom zákona je zvrátiť stratu biodiverzity a zmenu klímy vplyvom ľudských zásahov do prírody a prirodzeného prostredia živočíchov.

06. 03. 2024VIAC

 

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek