Podiel OZE na vykurovaní je žalostne nízky

SAPI
26. 04. 2023Západná Európa masívne prechádza na obnoviteľné zdroje s cieľom znížiť účty za elektrinu a vykurovanie. Slovenské domácnosti budú však na adaptáciu potrebovať dlhší čas. 

Podľa dát z ostatného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 využíva 21% bytov na Slovensku na vykurovanie pevné palivo a plyn dokonca viac ako 66% bytov. Solárnu energiu využíva na vykurovanie sotva 0,05% domácností. Svetlým príkladom je Trnavský kraj, ktorý má 27,5% podiel OZE na vykurovaní, aj keď ide vo väčšine o biomasu. V kontexte naďalej sa zhoršujúcej geopolitickej situácie je takáto závislosť na surovinách veľmi nebezpečná a môže sa nasledujúce zimy Slovensku škaredo vypomstiť.

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek