OZE v roku 2022 narástli celosvetovo takmer o 10%

SAPI
29. 03. 2023Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie (IRENA) informovala, že celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie v minulom roku vzrástla o rekordných 295 GW, teda 9,6 percenta. Na prvý pohľad skvelá správa, no agentúra zároveň upozornila, že pre obmedzenie globálneho otepľovania by bolo potrebné navyšovať kapacitu trikrát rýchlejšie. 

To potvrdzuje aj šiesta správa o stave klímy, ktorú vydal Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC) pri Organizácii spojených národov. Vedci v nej zdôrazňujú naliehavosť prijatia ambicióznych opatrení. Tvrdia, že ak budeme konať teraz, ešte stále môžeme zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre všetkých. Na to však nebude stačiť, aby svetová kapacita rástla len v niektorých krajinách. Za plánmi zaostávajú, žiaľ, aj niektoré krajiny v Európe. U nás však nie je problém v nezáujme investorov – rozvoj tu môže urýchliť jedine zmena legislatívneho prostredia a záujem politikov.

Komentáre

Súvisiace

Zelené investície na Slovensku sa postupne rozbiehajú

Spoločnosti Hoval, ktorá sa zameriava najmä na výrobu kotlových systémov a klimatizačných systémov, schválila vláda investičnú pomoc vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške osem miliónov eur.

31. 05. 2023VIAC

 

Zelené investície by mali v tomto roku prevýšiť investície do fosílnych palív

Pozornosť vzbudila správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) o svetových investíciách do energetiky (World Energy Investment, WEI). Podľa správy dosiahnu globálne investície do energetiky v roku 2023 približne 2,8 bilióna dolárov, z čoho by malo približne 1,7 bilióna dolárov ísť do rozvoja zelených technológií.

31. 05. 2023VIAC

 

Rozvoj OZE bude potrebovať investície do sietí

Uplynulý týždeň sa nám podarilo rozvíriť hladinu mediálnych vôd správou o štúdii think tanku Ember, ktorý hovoril o nevyužitom potenciáli OZE v regióne CEE, a ktorého využitie by mohlo stlačiť ceny energií až o 29%. V správe sme hovorili aj o potrebe rozvoja a inovovania distribučných a prenosových sústav, ktoré je možné spolufinancovať z programov EÚ.

24. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek