MH SR sľubuje zmeny v podpore geotermálnej energie

SAPI
21. 02. 2022Výhody geotermálnej energie sú nesporné. Je to obnoviteľný zdroj, ktorý je dostupný nepretržite a zároveň znižuje závislosť na dovoze palív z iných krajín. Slovensko má navyše zaujímavý potenciál geotermálnej energie, ktorý však zatiaľ nevyužívame. Geotermálne elektrárne majú vysoké počiatočné investičné náklady súvisiace s vrtnými a geologickými štúdiami. Po spustení však už ponúkajú lacný a energeticky efektívny zdroj energie. Geologické riziko sa v skutočnosti zníži až vtedy, keď sa vynaloží značné množstvo kapitálu na prvý vrt, ktorý poskytne informácie o zložení a výnosnosti zdroja. Tu sa očakáva pomoc zo strany štátu, ktorý by mal investorov motivovať. To sa aktuálne na Slovensku nedeje, no Ministerstvo hospodárstva sľubuje zmeny, pomôcť by mali aj Eurofondy. Téme sa venoval portál Euractiv.

Komentáre

Súvisiace

Geotermálna energia má v tepelnom nemeckom sektore zohrať kľúčovú úlohu

Nemecký kancelár Olaf Scholz avizoval, že by sa mala geotermálna energia v nadchádzajúcich rokoch tešiť čoraz väčšej podpore. Do roku 2030 by mal podiel geotermálu vo výrobe tepla narásť až 10-násobne.

07. 09. 2023VIAC

 

Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti sľubuje rozvoj OZE

V najnovšej kapitole národného plánu obnovy, ktorá transponuje ciele plánu REPowerEU, bolo schválených hneď niekoľko opatrení, ktoré avizujú podporu geotermálnej aj veternej energie.

03. 05. 2023VIAC

 

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek