MH SR sľubuje zmeny v podpore geotermálnej energie

SAPI
21. 02. 2022Výhody geotermálnej energie sú nesporné. Je to obnoviteľný zdroj, ktorý je dostupný nepretržite a zároveň znižuje závislosť na dovoze palív z iných krajín. Slovensko má navyše zaujímavý potenciál geotermálnej energie, ktorý však zatiaľ nevyužívame. Geotermálne elektrárne majú vysoké počiatočné investičné náklady súvisiace s vrtnými a geologickými štúdiami. Po spustení však už ponúkajú lacný a energeticky efektívny zdroj energie. Geologické riziko sa v skutočnosti zníži až vtedy, keď sa vynaloží značné množstvo kapitálu na prvý vrt, ktorý poskytne informácie o zložení a výnosnosti zdroja. Tu sa očakáva pomoc zo strany štátu, ktorý by mal investorov motivovať. To sa aktuálne na Slovensku nedeje, no Ministerstvo hospodárstva sľubuje zmeny, pomôcť by mali aj Eurofondy. Téme sa venoval portál Euractiv.

Komentáre

Súvisiace

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

 

Ministerstvo životného prostredia sa prikláňa k podpore geotermálnych zdrojov

O potenciáli geotermálnej energie na Slovensku, aj k tomu, ako sa tento potenciál nevyužíva, sme v minulosti informovali už niekoľkokrát. Minulý týždeň sa však k tomuto sektoru obnoviteľnej energie vyjadrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

15. 02. 2023VIAC

 

Stredná Európa vstupuje do roku 2023 so zvýšeným záujmom o geotermálnu energiu

Energetická kríza, ktorá v priebehu minulého roku nabrala na intenzite, so sebou priniesla aj pozitívnu reakciu, ktorá môže pomôcť sektoru stredoeurópskeho teplárenstva. Hneď niekoľko štátov prejavilo rastúci záujem o rozvoj geotermálnej energie a investície do prieskumných vrtov.

06. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek