Malí výrobcovia, pozor neprehliadnite: zmluvy na dodávku elektriny od 1.1.2020 - aktualizácia

SAPI
05. 12. 2019Dňa 10.12.2019 - Aktualizácia článku z 5.12.2019:

Toto upozornenie vydávame najmä pre výrobcov OZE, ktorí prevádzkujú malý zdroj elektriny a osobitne aj tých, ktorí na to čerpali dotáciu z programu Zelená domácnostiam:

Pre väčšinu týchto výrobcov elektriny v súčasnosti platí, že majú uzatvorenú zmluvu o dodávke elektriny s jednou zo spoločností ZSE Energia, SSE alebo VSE, ktoré ako poverené subjekty príslušných prevádzkovateľov regionálnej distribučnej sústavy vykonávajú v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore OZE činnosť výkupcu elektriny spočívajúcu:

a) vo výkupe elektriny podľa § 3 ods. 1 písm. b) Zákona o podpore OZE vyrobenej a dodanej do odovzdávacieho miesta,

b) v prevzatí zodpovednosti za odchýlku za odovzdávacie miesto podľa § 3 ods. 1 písm. d) Zákona o podpore OZE.

Podľa § 18i ods. 4 Zákona o podpore OZE sú však títo výkupcovia túto činnosť oprávnení vykonávať iba do 31.12.2019 a od 1.1.2020 zmluva o dodávke elektriny uzatvorená za týmto účelom zaniká.

Vzhľadom na to, že podľa zákona o energetike sa dodávka elektriny do sústavy bez uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o zúčtovaní odchýlky považuje za neoprávnené dodávanie elektriny, chceme Vás upozorniť na to, že v prípade, že Vám v súvislosti s vyššie uvedenými skutočnosťami existujúci výkupca elektriny oznámi, že k 31.12.2019 táto zmluva zaniká, do 1.1.2020 je potrebné uzatvoriť novú zmluvu  o dodávke elektriny s výkupcom elektriny.

Prosím nezanedbajte túto povinnosť a o uzatvorenie novej zmluvy o dodávke elektriny požiadajte buď svojho existujúceho výkupcu elektriny (v prípade, že sa s ním dohodnete) alebo iného zvoleného výkupcu elektriny, ktorý sa venuje tejto činnosti.

Komentáre

Súvisiace

OKTE: vysvetlenie fakturačných údajov za mesiac január 2020 (dôležité!!)

OKTE na svojom webe zverejnilo vysvetlivky k fakturácii doplatku za január 2020

21. 02. 2020VIAC

 

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR k otázke SAPI ohľadne platenia spotrebnej dane z elektriny zo strany výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie

Stanovisko Finančného riaditeľstva SR k otázke SAPI ohľadne platenia spotrebnej dane z elektriny zo strany výrobcov z obnoviteľných zdrojov energie

27. 01. 2020VIAC

 

OKTE - Oznámenie o uplatnení práva na zmenu podpory od 2021

SAPI vysvetľuje informáciu, ktorú zaslalo OKTE všetkým výrobcom

21. 01. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek