OKTE - Oznámenie o uplatnení práva na zmenu podpory od 2021

SAPI
21. 01. 2020OKTE nedávno zaslal výrobcom elektriny dokument s názvom "informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2021" spolu so vzorom tohto oznámenia, ktoré sa zasiela do 31.1.2020. Vzhľadom na to, že niektoré informácie uvedené v dokumente sa viacerým výrobcom zdali nejasné alebo nedostatočne zrozumiteľné, SAPI sa rozhodla podať pre všetkých výrobcov toto vysvetlenie vrátane legislatívnych aj praktických súvislostí.

  1. V prvom rade, na rozdiel od iných oznamovacích úkonov, ktoré výrobcovia musia robiť voči štátnym orgánom alebo distribučným spoločnostiam, v tomto prípade sa jedná o právo a nie povinnosť výrobcu na zmenu uplatňovania podpory. Toto právo vyplýva z § 4 ods. 14 zákona zákona č. 309/2009 v znení neskorších predpisov. Výrobca preto v základnom nastavení (t.j. výrobca je spokojný so svojim aktuálnym režimom zmluvných vzťahov) nie je povinný zasielať OKTE žiadne oznámenie.
  2. V druhom rade, toto oznámenie je relevantné pre tých výrobcov, ktorí plánujú od 1.1.2021 zmeniť uplatňovanie podpory, a to tak, že nebudú predávať vyrobenú elektrinu povinnému výkupcovi SPP, ale dohodnú sa s iným nepovinným (resp. alternatívnym) výkupcom, s ktorým na základe čisto komerčnej dohody uzatvoria zmluvu o výkupe, ktorej súčasťou bude aj vysporiadanie režimu zodpovednosti za odchýlku. Pokiaľ by totiž takýto výrobcovia neoznámili túto zmenu OKTE do 31.1.2020 a následne by pred koncom roka 2020 uzatvorili zmluvu s dohodnutým alternatívnym výkupcom a nie SPP, zaniklo by im právo na podporu cenou vykupovanej elektriny aj prevzatím zodpovednosti za odchýlku (§ 4 ods. 15 zákona o podpore OZE).
  3. V treťom rade, toto oznámenie je relevantné aj pre tých výrobcov, ktorí si na tento rok neuplatnili podporu formou predaja elektriny SPP (t.j. zazmluvnili si iného výkupcu, ale od 1.1.2020) by chceli prejsť do systému povinnému výkupu a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od SPP. Ak by totiž takýto úmysel neoznámili OKTE, platilo by pre nich to, čo je uvedené v bode 2 vyššie.

Dodatočne ešte pre úplnosť uvádzame, že právo na zmenu sa týka len tých výrobcov, ktorým na základe zákona č. 309/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov vôbec bolo priznané právo na podporu formou ceny vykupovanej elektriny (pôvodne ceny elektriny na straty) a prevzatia zodpovednosti za odchýlku. Ostatní výrobcovia totiž právo na zmenu systému uplatňovania podpory ani nemôžu využiť.

Komentáre

Súvisiace

EDC už slúži na zdieľanie elektriny medzi účastníkmi na trhu

Od spustenia Energetického dátového centra, ktoré nastalo začiatkom októbra, sa už naplno využíva jedna z jeho očakávaných funkcií.

26. 10. 2023VIAC

 

OKTE vyhlásil aukciu záruk pôvodu elektriny

V poradí ôsmu elektronickú aukciu záruk pôvodu elektriny z OZE plánuje OKTE vyhlásiť vo štvrtok 4. augusta o 9:00. Príjem objednávok uzatvoria o 13:00, následne by mala byť aukcia vyhodnotená o 15:00 toho istého dňa.

27. 07. 2022VIAC

 

OKTE zverejnil údaje o trhu s elektrinou za rok 2020

OKTE vo svojom reporte zverejnenom minulý týždeň zhrnul situáciu na trhu s elektrinou za uplynulý rok, ktorý bol poznačený pandémiou.

08. 03. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek