Komentár Jána Karabu: Slovensko sa musí chopiť zvýhodnených podmienok pre výstavbu OZE, ktoré navrhuje Európska komisia

SAPI
23. 11. 2022



Obnoviteľné zdroje predstavujú nielen pre Európsku úniu ale aj pre Slovensko jeden zo základných nástrojov, ako znížiť závislosť na dodávkach fosílnych palív, pri súčasnom posilnení energetickej bezpečnosti a zabezpečení stabilnejších a priaznivejších cien energií. Vojna na Ukrajine a jej geopolitické dosahy naplno ukázali zraniteľnosť európskeho energetického trhu a potrebu výstavby vlastných ekologickejších zdrojov energie. Napriek prijatým cieľom obsiahnutým v Európskej Zelenej Dohode však na národných úrovniach existujú značné bariéry, ktoré prípravu a výstavbu nových obnoviteľných zdrojov v členských štátoch zásadne spomaľujú. V SAPI na tieto prekážky dlhodobo poukazujeme a tento rok sme vypracovali aj viacero konštruktívnych návrhov a odporúčaní, ako ich odstrániť alebo aspoň zásadne znížiť. Mnohé z nich sa týkajú procesu EIA, ktorý je zo všetkých strán vnímaný ako najväčšia prekážka pre projekty OZE.

Keďže zo strany vlády SR sa v tomto ohľade doteraz nič zásadnejšie nepohlo, nie je pre mňa príliš prekvapivé, že túto úlohu na seba opäť musela zobrať EÚ. V novom návrhu nariadenia od Európskej komisie má byť rozvoj OZE po dobu jedného roka povýšený na verejný záujem. To v praxi znamená, že ak nebude mať nová inštalácia dokázateľný negatívny vplyv na prírodu a obyvateľstvo, bude musieť prejsť kratším povoľovacím procesom a zjednodušeným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Prioritu by mali zelené zdroje dostať aj v prípade stretu záujmov medzi projektom OZE a ochranou prírody. Návrh Komisie tiež stanovuje maximálnu dĺžku posudzovania projektov OZE, počas ktorej sú úrady povinné vydať rozhodnutie o ich výstavbe. V prípade inštalácie fotovoltiky umiestnenej na budovách musí byť rozhodnutie o výstavbe vydané najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Menšie inštalácie s výkonom do 50 kW sú pritom vnímané ako nenáročné a bezrizikové, a preto bude v ich prípade neobdržanie rozhodnutia v stanovenej lehote znamenať automatické povolenie k výstavbe. Distribučné spoločnosti budú navyše povinné zabezpečiť urýchlené zapojenie menších inštalácií do siete, samozrejme za predpokladu, že nebude hroziť riziko destabilizácie siete.

Ak bude návrh Komisie schválený, pôjde o zásadné opatrenie, ktoré naprieč celou EÚ vydláždi cestu obnoviteľným zdrojom k rýchlejšej výstavbe. Nariadenia EÚ sú totiž univerzálne platné pre všetky členské štáty bez potreby ich transpozície do národnej legislatívy, čím sa vyhneme možným časovým odkladom alebo odchýlkam v spôsobe ich implementácie na národnej úrovni. Pokladám to za veľmi dobrú správu, keďže investori a záujemcovia o výstavbu a využívanie OZE budú mať zvýhodnené podmienky počas celého roku platnosti tohto nariadenia. Ak chceme na Slovensku udržať krok s našimi európskymi partnermi, musíme sa tejto príležitosti okamžite chopiť.

Komentáre

Súvisiace

Nový trh s elektrinou

O novom trhu s elektrinou sme už v našich spravodajoch informovali. EÚ vo svojej iniciatíve pokračuje a plány začínajú naberať reálne kontúry. Komisia už predstavila svoj návrh.

21. 03. 2023VIAC

 

Nemci zvyšujú tlak na prechod na zelenú energetiku

Nemecko od vypuknutia vojny na Ukrajine čelí problémom v oblasti energetiky. Dôvodom je predčasné vypnutie jadrových elektrární, ktoré v kombinácii s nedostatkom plynu (na ktorý krajina výraznou mierou spoliehala) spôsobili nedostatok ponuky na trhy.

15. 03. 2023VIAC

 

Odpadové teplo by mohlo byť kľúčom k dekarbonizácii teplárenstva

Podľa najnovšej analýzy dánskej spoločnosti Danfoss máme už dnes prístup k zdroju, ktorý by nás mohol výrazne posunúť k naplneniu dekarbonizačných cieľov. Ide o odpadové teplo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt priemyselných a energetických zariadení.

01. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek