Komentár Jána Karabu: Slovensko sa musí chopiť zvýhodnených podmienok pre výstavbu OZE, ktoré navrhuje Európska komisia

SAPI
23. 11. 2022Obnoviteľné zdroje predstavujú nielen pre Európsku úniu ale aj pre Slovensko jeden zo základných nástrojov, ako znížiť závislosť na dodávkach fosílnych palív, pri súčasnom posilnení energetickej bezpečnosti a zabezpečení stabilnejších a priaznivejších cien energií. Vojna na Ukrajine a jej geopolitické dosahy naplno ukázali zraniteľnosť európskeho energetického trhu a potrebu výstavby vlastných ekologickejších zdrojov energie. Napriek prijatým cieľom obsiahnutým v Európskej Zelenej Dohode však na národných úrovniach existujú značné bariéry, ktoré prípravu a výstavbu nových obnoviteľných zdrojov v členských štátoch zásadne spomaľujú. V SAPI na tieto prekážky dlhodobo poukazujeme a tento rok sme vypracovali aj viacero konštruktívnych návrhov a odporúčaní, ako ich odstrániť alebo aspoň zásadne znížiť. Mnohé z nich sa týkajú procesu EIA, ktorý je zo všetkých strán vnímaný ako najväčšia prekážka pre projekty OZE.

Keďže zo strany vlády SR sa v tomto ohľade doteraz nič zásadnejšie nepohlo, nie je pre mňa príliš prekvapivé, že túto úlohu na seba opäť musela zobrať EÚ. V novom návrhu nariadenia od Európskej komisie má byť rozvoj OZE po dobu jedného roka povýšený na verejný záujem. To v praxi znamená, že ak nebude mať nová inštalácia dokázateľný negatívny vplyv na prírodu a obyvateľstvo, bude musieť prejsť kratším povoľovacím procesom a zjednodušeným posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Prioritu by mali zelené zdroje dostať aj v prípade stretu záujmov medzi projektom OZE a ochranou prírody. Návrh Komisie tiež stanovuje maximálnu dĺžku posudzovania projektov OZE, počas ktorej sú úrady povinné vydať rozhodnutie o ich výstavbe. V prípade inštalácie fotovoltiky umiestnenej na budovách musí byť rozhodnutie o výstavbe vydané najneskôr do jedného mesiaca od podania žiadosti. Menšie inštalácie s výkonom do 50 kW sú pritom vnímané ako nenáročné a bezrizikové, a preto bude v ich prípade neobdržanie rozhodnutia v stanovenej lehote znamenať automatické povolenie k výstavbe. Distribučné spoločnosti budú navyše povinné zabezpečiť urýchlené zapojenie menších inštalácií do siete, samozrejme za predpokladu, že nebude hroziť riziko destabilizácie siete.

Ak bude návrh Komisie schválený, pôjde o zásadné opatrenie, ktoré naprieč celou EÚ vydláždi cestu obnoviteľným zdrojom k rýchlejšej výstavbe. Nariadenia EÚ sú totiž univerzálne platné pre všetky členské štáty bez potreby ich transpozície do národnej legislatívy, čím sa vyhneme možným časovým odkladom alebo odchýlkam v spôsobe ich implementácie na národnej úrovni. Pokladám to za veľmi dobrú správu, keďže investori a záujemcovia o výstavbu a využívanie OZE budú mať zvýhodnené podmienky počas celého roku platnosti tohto nariadenia. Ak chceme na Slovensku udržať krok s našimi európskymi partnermi, musíme sa tejto príležitosti okamžite chopiť.

Komentáre

Súvisiace

Ministri budú opäť rokovať o zmiernení dopadov energetickej krízy

Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku sa vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli nedohodli na balíku, ktorý má zmierniť dopady energetickej krízy.

30. 11. 2022VIAC

 

Ďalšia rana zo strany vlády pre obnoviteľné zdroje energie

Vláda SR v utorok schválila daň z mimoriadnych príjmov, ktorá sa dotkne aj elektrární vyrábajúcich z obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE upozorňuje na ostrý rozpor s nariadením EÚ, z ktorého daň vychádza, ako aj rozpor s aktuálne platnou slovenskou legislatívou, keďže z príjmových stropov nie sú vylúčení mnohí výrobcovia elektriny z OZE, ktorí dostávajú podporu formou garantovaných výkupných cien.

29. 11. 2022VIAC

 

Von der Leyenová hovorí o riešeniach energetickej krízy

Predsedníčka Európskej komisie v otvorenom liste upozornila na záťaž, akú pre ľudí, ekonomiku a pre jednotný trh EÚ predstavujú stále vysoké ceny plynu. Podľa von der Leyenovej treba prijať opatrenia, ktoré znížia cenu dovážaného plynu a zároveň zachovajú bezpečnosť dodávok.

11. 10. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek