Geotermálna energia na Slovensku potrebuje lepšie podmienky

SAPI
19. 01. 2022Rozvoj geotermálnej energie má na Slovensku pomerne dobrý potenciál, no napriek tomu sa investori do projektov nehrnú. Problémov je hneď niekoľko – od sťaženého financovania (investori nemôžu za súčasných podmienok čerpať dotácie) až po komplikované posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré potencionálnych investorov doslova odrádza. Celkovo môžeme geotermálne vrty považovať za vysoko rizikové investície, ktoré sú bez podpory zo strany štátu len veľmi ťažko realizovateľné. V zahraničí ide často o podporu vo forme výkupných cien (FiT), resp. prevádzkovú podporu u nás známu ako podporu doplatkom. Takýto spôsob podpory zabezpečuje stále príjmy z výroby a predaja elektrickej energie, čo priamo ovplyvňuje vnímanie rizika a záujem investorov o realizáciu projektov. Na Slovensku bola podpora formou doplatku pre projekty s inštalovanou kapacitou vyššou ako 500 kW zrušená, čo tiež veľmi negatívne ovplyvnilo záujem investorov o rozvoj geotermálnych projektov. Je preto potrebné neustále opakovať, že rozvoj geotermálnej energie naštartuje odstránenie administratívnych bariér a podpora zo strany štátu, ktorá by rozložila investičné riziká.

Komentáre

Súvisiace

Geotermálna energia má v tepelnom nemeckom sektore zohrať kľúčovú úlohu

Nemecký kancelár Olaf Scholz avizoval, že by sa mala geotermálna energia v nadchádzajúcich rokoch tešiť čoraz väčšej podpore. Do roku 2030 by mal podiel geotermálu vo výrobe tepla narásť až 10-násobne.

07. 09. 2023VIAC

 

Nová kapitola v Pláne obnovy a odolnosti sľubuje rozvoj OZE

V najnovšej kapitole národného plánu obnovy, ktorá transponuje ciele plánu REPowerEU, bolo schválených hneď niekoľko opatrení, ktoré avizujú podporu geotermálnej aj veternej energie.

03. 05. 2023VIAC

 

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek