Geotermálna energia na Slovensku potrebuje lepšie podmienky

SAPI
19. 01. 2022Rozvoj geotermálnej energie má na Slovensku pomerne dobrý potenciál, no napriek tomu sa investori do projektov nehrnú. Problémov je hneď niekoľko – od sťaženého financovania (investori nemôžu za súčasných podmienok čerpať dotácie) až po komplikované posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré potencionálnych investorov doslova odrádza. Celkovo môžeme geotermálne vrty považovať za vysoko rizikové investície, ktoré sú bez podpory zo strany štátu len veľmi ťažko realizovateľné. V zahraničí ide často o podporu vo forme výkupných cien (FiT), resp. prevádzkovú podporu u nás známu ako podporu doplatkom. Takýto spôsob podpory zabezpečuje stále príjmy z výroby a predaja elektrickej energie, čo priamo ovplyvňuje vnímanie rizika a záujem investorov o realizáciu projektov. Na Slovensku bola podpora formou doplatku pre projekty s inštalovanou kapacitou vyššou ako 500 kW zrušená, čo tiež veľmi negatívne ovplyvnilo záujem investorov o rozvoj geotermálnych projektov. Je preto potrebné neustále opakovať, že rozvoj geotermálnej energie naštartuje odstránenie administratívnych bariér a podpora zo strany štátu, ktorá by rozložila investičné riziká.

Komentáre

Súvisiace

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

 

Ministerstvo životného prostredia sa prikláňa k podpore geotermálnych zdrojov

O potenciáli geotermálnej energie na Slovensku, aj k tomu, ako sa tento potenciál nevyužíva, sme v minulosti informovali už niekoľkokrát. Minulý týždeň sa však k tomuto sektoru obnoviteľnej energie vyjadrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

15. 02. 2023VIAC

 

Stredná Európa vstupuje do roku 2023 so zvýšeným záujmom o geotermálnu energiu

Energetická kríza, ktorá v priebehu minulého roku nabrala na intenzite, so sebou priniesla aj pozitívnu reakciu, ktorá môže pomôcť sektoru stredoeurópskeho teplárenstva. Hneď niekoľko štátov prejavilo rastúci záujem o rozvoj geotermálnej energie a investície do prieskumných vrtov.

06. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek