Geotermálna energia na Slovensku potrebuje lepšie podmienky

SAPI
19. 01. 2022Rozvoj geotermálnej energie má na Slovensku pomerne dobrý potenciál, no napriek tomu sa investori do projektov nehrnú. Problémov je hneď niekoľko – od sťaženého financovania (investori nemôžu za súčasných podmienok čerpať dotácie) až po komplikované posudzovanie vplyvov na životné prostredie, ktoré potencionálnych investorov doslova odrádza. Celkovo môžeme geotermálne vrty považovať za vysoko rizikové investície, ktoré sú bez podpory zo strany štátu len veľmi ťažko realizovateľné. V zahraničí ide často o podporu vo forme výkupných cien (FiT), resp. prevádzkovú podporu u nás známu ako podporu doplatkom. Takýto spôsob podpory zabezpečuje stále príjmy z výroby a predaja elektrickej energie, čo priamo ovplyvňuje vnímanie rizika a záujem investorov o realizáciu projektov. Na Slovensku bola podpora formou doplatku pre projekty s inštalovanou kapacitou vyššou ako 500 kW zrušená, čo tiež veľmi negatívne ovplyvnilo záujem investorov o rozvoj geotermálnych projektov. Je preto potrebné neustále opakovať, že rozvoj geotermálnej energie naštartuje odstránenie administratívnych bariér a podpora zo strany štátu, ktorá by rozložila investičné riziká.

Komentáre

Súvisiace

Chorvátsko má po 40 rokoch prvý geotermálny vrt, už teraz láka ďalších investorov

Po štyroch dekádach má Chorvátsko vrt, ktorý sa zameriava nie na ťažbu fosílnych palív, ale výlučne na využitie geotermálnej energie.

30. 05. 2024VIAC

 

Slovenské samosprávy podnikajú kroky k rozvoju udržateľnej energetiky

Z rozvoja udržateľnej energetiky, vrátane inštalácie obnoviteľných zdrojov energie, podpory energetickej efektívnosti a zavádzania podporných technológií, môžu čerpať významné benefity nielen súkromné spoločnosti, ale aj samosprávy. Aj preto sú čoraz bežnejšie - ale o nič menej potešujúce - správy o tom, ako slovenské samosprávy podnikajú aktivity posúvajúce svoju energetiku k udržateľnosti.

09. 05. 2024VIAC

 

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek