Európska komisia spustila verejné konzultácie o reforme európskeho trhu s elektrinou

SAPI
25. 01. 2023V súlade so svojimi plánmi o reforme trhu s elektrinou zahájila tento týždeň Európska komisia verejné konzultácie. Až do 13. februára môžu kľúčoví aktéri aj širšia verejnosť vyjadriť svoje pripomienky a návrhy, ktoré by mali prispieť k novej podobe trhu. 

Nový dizajn trhu má podľa eurokomisárky pre energetiku využívať najmä obnoviteľné zdroje, ktorých nízke prevádzkové náklady majú chrániť spotrebiteľov. Medzi hlavné oblasti, ku ktorým sa môžete vyjadriť, patrí napríklad posilnenie ochrany spotrebiteľa, zníženie vplyvu cien fosílnych palív na konečnú cenu elektriny a podpora širšieho využitia OZE. Vaše návrhy môžu pomôcť s usmernením návrhu novej energetickej legislatívy, ktorý Komisia plánuje predložiť v priebehu prvého štvrťroka 2023.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek