Dôležitý oznam: Zmluvy o prístupe a distribúcii pre výrobcov

SAPI
11. 01. 2019Od začiatku roka všetkým výrobcom doručujú prevádzkovatelia distribučných sústav (PDS) na strednom a východnom Slovensku návrhy zmlúv o prístupe a distribúcii elektriny, a to na základe nepriamo novelizovaného zákona o energetike, ktorý stanovuje PDS povinnosť uzatvoriť takéto zmluvy s výrobcami a výrobcom povinnosť vysporiadať si svoje zmluvné vzťahy s PDS ohľadne prístupu do sústav do 31.3.2019. Na SAPI sa v tejto súvislosti obrátilo niekoľko členov a výrobcov elektriny so žiadosťou o odporučenie postupu, keďže množstvo bodov v týchto zmluvách vyvoláva oprávnené otázniky. 


Vzhľadom na to, že zmluvy o prístupe (tzv. G-komponent) sa spolu so stratou podpory 1508 pre nás považujú za doteraz najväčšiu kauzu v slovenskej energetike, SAPI pristupuje k týmto novým legislatívnym povinnostiam mimoriadne citlivo. Spolu s našimi právnymi partnermi analyzujeme súčasnú situáciu a v priebehu najbližších dní sa k nej budeme konkrétnejšie vyjadrovať. Medzičasom - vzhľadom na termín 31.3.2019 - nie je pre výrobcov nevyhnutné podpisovať tieto návrhy zmlúv o prístupe a distribúcii okamžite


Zároveň však musíme konštatovať, že naša intenzívna práca a naše možnosti ako asociácie boli možné do prijatia legislatívy, zmluvné vzťahy sú už individuálnou záležitosťou medzi výrobcom a PDS. 


V prípade otázok, podnetov a akýchkoľvek zistení, ktoré by nám mohli pomôcť sa na nás pokojne obráťte, budeme radi, ak nás budete kontaktovať so všetkým, čo s touto témou súvisí. 


Upozorňujeme však, že prioritne sa budeme tejto téme venovať a pripravovať odporúčania pre našich členov. 


Za pochopenie ďakujeme a zároveň opätovne pripomíname možnosť vstúpiť do našej asociácie.

Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

České a slovenské distribučky diskutovali o pripájaní nových OZE

Napriek pomerne negatívnemu nastaveniu českej vlády voči OZE je v ČR veľký záujem o ich výstavbu a pripájanie. Na túto situáciu musia reagovať aj distribučné spoločnosti.

03. 11. 2021VIAC

 

Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj OZE budú investície do distribučných sústav

Jedným z najväčších prekážok rozvoja OZE je stav distribučných sústav. Práve distribučná sieť bola na Slovensku hlavným dôvodom, prečo sa 7 rokov nepripájali nové zdroje.

02. 08. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek