Dôležitý oznam: Zmluvy o prístupe a distribúcii pre výrobcov

SAPI
11. 01. 2019Od začiatku roka všetkým výrobcom doručujú prevádzkovatelia distribučných sústav (PDS) na strednom a východnom Slovensku návrhy zmlúv o prístupe a distribúcii elektriny, a to na základe nepriamo novelizovaného zákona o energetike, ktorý stanovuje PDS povinnosť uzatvoriť takéto zmluvy s výrobcami a výrobcom povinnosť vysporiadať si svoje zmluvné vzťahy s PDS ohľadne prístupu do sústav do 31.3.2019. Na SAPI sa v tejto súvislosti obrátilo niekoľko členov a výrobcov elektriny so žiadosťou o odporučenie postupu, keďže množstvo bodov v týchto zmluvách vyvoláva oprávnené otázniky. 


Vzhľadom na to, že zmluvy o prístupe (tzv. G-komponent) sa spolu so stratou podpory 1508 pre nás považujú za doteraz najväčšiu kauzu v slovenskej energetike, SAPI pristupuje k týmto novým legislatívnym povinnostiam mimoriadne citlivo. Spolu s našimi právnymi partnermi analyzujeme súčasnú situáciu a v priebehu najbližších dní sa k nej budeme konkrétnejšie vyjadrovať. Medzičasom - vzhľadom na termín 31.3.2019 - nie je pre výrobcov nevyhnutné podpisovať tieto návrhy zmlúv o prístupe a distribúcii okamžite


Zároveň však musíme konštatovať, že naša intenzívna práca a naše možnosti ako asociácie boli možné do prijatia legislatívy, zmluvné vzťahy sú už individuálnou záležitosťou medzi výrobcom a PDS. 


V prípade otázok, podnetov a akýchkoľvek zistení, ktoré by nám mohli pomôcť sa na nás pokojne obráťte, budeme radi, ak nás budete kontaktovať so všetkým, čo s touto témou súvisí. 


Upozorňujeme však, že prioritne sa budeme tejto téme venovať a pripravovať odporúčania pre našich členov. 


Za pochopenie ďakujeme a zároveň opätovne pripomíname možnosť vstúpiť do našej asociácie.

Komentáre

Súvisiace

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti VSD - zdieľané z webu VSD

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny 27.12.2018Späť > do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

15. 01. 2019VIAC

 

Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

14. 01. 2019VIAC

 

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

11. 01. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek