ACER zverejnila nové rozhodnutia

SAPI
04. 08. 2020Tentoraz vám prinášame aj niečo pre fajnšmekrov európskej sieťovej regulácie. Agentúra pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) totiž nedávno zverejnila tri rozhodnutia v súlade s nariadením EÚ, ktorými usmerňuje vyrovnávanie elektrickej energie, harmonizuje vyrovnávanie odchýlok a podporuje jednotný vyrovnávací trh EÚ. Prvé rozhodnutie sa týka metodiky klasifikácie účelov aktivácie vyrovnávania ponúk energie, druhé stanovuje metodiku spoločných pravidiel zúčtovania prevádzkovateľov prenosovej sústavy pre všetky zamýšľané výmeny a tretie rozhoduje o metodike na ďalšie spresnenie harmonizácie a vyrovnania odchýlok. Uplatňovanie týchto pravidiel v celej Európe podľa ACER zabezpečí, aby účastníci trhu boli motivovaní dodávať elektrinu, ktorú kúpili alebo predali. To zvýši celkovú efektívnosť elektrizačnej sústavy v prospech koncových spotrebiteľov.

Komentáre

Súvisiace

Kým EÚ prekonáva rekordy, Slovensko s rozvojom fotovoltiky stagnuje

V júni a júli padol historický rekord. Zo slnka sa podarilo vyrobiť až desatinu všetkej elektriny v Európe. Na splnenie klimatických cieľov je to síce stále málo, no tešiť nás môže pozitívny trend. Aspoň v Európe, keďže Slovensko naďalej prakticky stagnuje a na solárny boom ešte len čaká.

24. 08. 2021VIAC

 

SAPI: Efektívna obnova rodinných domov si vyžaduje zapojenie OZE

Slovensko deklaruje v Pláne obnovy ambíciu spolufinancovať obnovu 30 tisíc rodinných domov, pričom dôraz sa má klásť na 4 hlavné piliere obnovy - zateplenie plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a výmena vykurovacieho zariadenia. Ak sa však má táto ambícia naplniť, je nevyhnutné, aby boli v čo najvyššej miere využité obnoviteľné zdroje energie.

20. 07. 2021VIAC

 

Komisia prijala balík opatrení Fit for 55

Európska komisia prijala dlho očakávaný balík opatrení s názvom Fit for 55. Tieto opatrenia majú nastaviť politiku EÚ v oblastiach klímy, energetiky, dopravy, využívania pôdy a zdaňovania, s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 55% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

19. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek