Zimný balíček sa bude otvárať

SAPI
03. 11. 2020Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje transpozíciu novej smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie. Najväčšie zmeny však prináša trend takzvaných prosumerov. Novými hráčmi na trhu s elektrinou budú aktívni odberatelia, samospotrebitelia energie z obnoviteľných zdrojov a energetické spoločenstvá, ktorí môžu elektrinu z obnoviteľných zdrojov vyrábať pre vlastnú potrebu, ale tiež skladovať alebo predávať - či už priamo alebo prostredníctvom agregácie.  Odborná verejnosť sa môže do tohto procesu zapojiť už v jeho počiatočnej fáze, a to formou zaslania podnetov na zmenu legislatívy, ktoré napomôžu implementovať ustanovenia európskej smernice do príslušnej národnej legislatívy.

 

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek