Zelená domácnostiam je späť. Toto sa zmenilo

SAPI
28. 02. 2019Program Zelená domácnostiam vstupuje do druhej etapy. Aj vďaka neustálym pripomienkam a konzultáciám so SAPI sa SIEA rozhodla implementovať viacero zmien, ktoré majú program podpory vylepšiť a skvalitniť.

Medzi pozitíva patrí, že štát bude môcť podporiť viac inštalácií, keďže objem financií je rovnaký na celkové projekty, ale znížila sa podpora na inštalovaný kW z fotovoltiky. Zvýšila sa maximálna hranica na dotovaný systém z 2,5 kWp na 3 kWp a celková dotácia je teda 1.500 eur. Batériové systémy prestali byť uprednostňované a nebudú mať už ani špeciálny bonus, avšak naďalej sú samotné batérie a ich príslušenstvo oprávneným výdavkom. Negatívom môže byť množstvo administratívnej záťaže rovnako ako v ZD I, ktorá vyplývajú jednak zo samotného programu, ale aj z pripojovacích procesov v samotných distribučných spoločnostiach, no veríme, že ľudia budú mať aj tak záujem o dotácie.

Viac info nájdete na stránkach https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/prve-poukazky-z-projektu-zelena-domacnostiam-ii-vyda-siea-v-marci-2019/ .

Opätovne SAPI ponúka aj preškoľovanie inštalatérov OZE po uplynutí 5 rokov platnosti certifikátu. V uplynulých rokoch sme ich vyškolili najviac na Slovensku. Prihlásiť sa môžete tu.

Komentáre

Súvisiace

SIEA bude od júna domácnostiam zasielať poukážky s platnosťou len tri mesiace

Platnosť poukážok, ktoré budú v projekte Zelená domácnostiam II vydané od júna, bude opäť tri mesiace. Momentálne je v projekte zaevidovaných takmer 2 800 žiadostí. Od začiatku roka 2021 doručila SIEA domácnostiam vyše 3 300 poukážok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

26. 05. 2021VIAC

 

Podpora z projektu Zelená domácnostiam II je otvorená pre všetky zariadenia

Zásobníky projektu Zelená domácnostiam II sú otvorené a domácnosti môžu naďalej podávať žiadosti o poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Od začiatku februára 2021 Slovenská inovačná a energetická agentúra doručila domácnostiam 1 727 poukážok v hodnote viac ako 3,4 milióna €.

19. 02. 2021VIAC

 

Budovy sa tešia rastúcej pozornosti

Horúcou témou sú aj budovy, ktoré majú veľký podiel na spotrebe elektrickej energie a to v rámci celej EÚ. Aj v kontexte príčin skokového navýšenia slovenského podielu OZE pokračuje Zelená domácnostiam, kde SIEA uvoľní ďalší balík finančných prostriedkov pre domácnosti.

28. 01. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek