Zelená domácnostiam je späť. Toto sa zmenilo

SAPI
28. 02. 2019Program Zelená domácnostiam vstupuje do druhej etapy. Aj vďaka neustálym pripomienkam a konzultáciám so SAPI sa SIEA rozhodla implementovať viacero zmien, ktoré majú program podpory vylepšiť a skvalitniť.

Medzi pozitíva patrí, že štát bude môcť podporiť viac inštalácií, keďže objem financií je rovnaký na celkové projekty, ale znížila sa podpora na inštalovaný kW z fotovoltiky. Zvýšila sa maximálna hranica na dotovaný systém z 2,5 kWp na 3 kWp a celková dotácia je teda 1.500 eur. Batériové systémy prestali byť uprednostňované a nebudú mať už ani špeciálny bonus, avšak naďalej sú samotné batérie a ich príslušenstvo oprávneným výdavkom. Negatívom môže byť množstvo administratívnej záťaže rovnako ako v ZD I, ktorá vyplývajú jednak zo samotného programu, ale aj z pripojovacích procesov v samotných distribučných spoločnostiach, no veríme, že ľudia budú mať aj tak záujem o dotácie.

Viac info nájdete na stránkach https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/prve-poukazky-z-projektu-zelena-domacnostiam-ii-vyda-siea-v-marci-2019/ .

Opätovne SAPI ponúka aj preškoľovanie inštalatérov OZE po uplynutí 5 rokov platnosti certifikátu. V uplynulých rokoch sme ich vyškolili najviac na Slovensku. Prihlásiť sa môžete tu.

Komentáre

Súvisiace

Záujem o OZE prevyšuje očakávania

Situácia na trhu nahráva obnoviteľným zdrojom. Tie už nepredstavujú len akýsi imidž firmy, ale stávajú sa konkurenčnou výhodou a firma, ktorá sa neskoro zobudí, môže v budúcnosti čeliť existenčným problémom.

07. 03. 2023VIAC

 

Nové formy podpory rozvoja OZE

Záujem o obnoviteľné zdroje zaujal aj RTVS, ktorá v krátkej reportáži poukázala na obrovský záujem domácností a tiež priblížila možnosti, ako získať podporu pre vlastné obnoviteľné zdroje.

22. 02. 2023VIAC

 

Minister Sulík prehodnotil kritéria programu Zelená domácnostiam

Po nedávnom fiasku s dotáciami pre domácnosti sa Zelená domácnostiam vracia k pôvodnej schéme a program bude podporovať všetky ciele. Je to výborná správa pre domácnosti aj pre celý sektor a veríme, že ďalšie nápady na zmeny už budú dlhšie konzultované s odbornou verejnosťou. Pozitívna správa je aj dodatočných 30 miliónov eur vyčlenených na najbližšie kolo a rovnako pozitívne vnímame aj kroky, ktoré majú viesť k tomu, aby sa k dotáciám mohol dostať každý, kto má reálny záujem.

08. 06. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek