Záver zo spoločného stretnutia výrobcov OZE a KVET

Pavel Šimon
24. 01. 2015Dňa 21. 1. 2015 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie výrobcov OZE a KVET, ktorí sú postihnutí protiprávnym odobratím podpory na rok 2015. Stretnutia sa zúčastnilo 14 predstaviteľov bioplynových staníc, výrobca elektriny a tepla z drevoplynu, 115 predstaviteľov FVE, 6 ľúdí od KVETu (kogenerácia), 37 predstaviteľov MVE, výrobca elektriny v ORC, dvaja výrobcovia elektriny zo skládkového plynu a jeden zo splynovania biomasy. Samozrejme aj predstavitelia SAPI a právnik p. Poláček. Účastníci prišli z celého Slovenska a tiež aj z Čiech. Celkovo vyše 180 prítomných. V priebehu programu odzneli viaceré príspevky: bolo predstavené SAPI a jeho aktivity mimo tohto problému, úvod do spletitej štruktúry "kto je kto" v energetike, objasnené zložky ceny normálnej elektriny a ceny elektriny z OZE a KVET. Následne mala príhovor riaditeľka SAPI p. Veronika Galeková. V svojom vystúpení okrem iného vyzvala prítomných aby si uvedomili, že ich pozícia nie je taká ako sa často prezentuje v médiach - "tí čo zvyšujú cenu elektriny". Treba si uvedomiť, že ako výrobcovia elektriny ste nositelia pokroku, zamestnávatelia, podnikatelia a svojou aktivitou spolutvoríte budúcnosť Slovenska. Súčasne každý výrobca je poctivý platiteľ daní a odvodov - museli ste to doložiť úradu, inak by vám nebolo vydané cenové rozhodnutie. Aj toto vás radí medzi tu slušnú časť podnikateľov. V neposlednej rade tiež vyzvala na zamyslenie sa nad tým, že ak má SAPI efektívne a účinne pomáhať odboru, potrebuje členov, ktorých potom vie prezentovať na rokovaniach. Ďalším bodom bola najočakávanejšia časť: prednáška právnika o podstate problému, dôsledkoch a možných riešeniach. Okrem predstavenia ich advokátskej kancelárie (dôvod prečo má oprávnenie o veci zasvätene rozprávať - viac rokov praxe v energetickej legislatíve) sa prednáška zaoberala nasledovným: V poslednom vystúpení pred diskusiou p. Šimon predstavil výpočet ekonomických dôsledkov tohto opatrenia. Viac si o týchto dôsledkoch môžte prečítať v samostatnom článku (tu bude link). Po prednáške bola otvorená diskusia. Treba povedať - vášnivá diskusia. Je to aj logické. Dôsledky neposkytnutia podpory sú ďalekosiahle. V priebehu diskusie sa upresňovali názory na nasledovné akcie. Taktiež boli zopakované (nepotvrdené) informácie o dôvodu týchto akcií RDS a úradu. Hovorilo sa o politickom tlaku na zníženie TPS a teda aj koncovej ceny elektriny. Ale tiež zazneli hlasy o možnej príčine v snahe neznámej skupiny lacno poskupovať krachujúce výroby elektriny. Keďže, ani úrad, ani RDS neposkytli žiaden rozumný dôvod na ich postup, niet sa ani čomu čudovať, že sa vynárajú alternatívne vysvetlenia. Oficiálny dôvod, že potrebujú presné informácie na plánovanie je veľmi plytký. Kroky ktoré treba následne urobiť:
  1. SAPI vytvorí samostatnú stránku s prehľadnými informáciami o Akcii 1508 - tu "Akcia 1508", tak aby nebolo potreba vyhľadávať v článkoch.
  2. SAPI spracuje stručný návod čo je potrebné spracovať a kým -  zverejníme v priebehu (24. a 25. 1 2015)
  3. Pripraviť oficiálne nahlásenú veľkú protestnú akciu.
  4. Výrobcovia, SAPI a iní na základe bodu 2. budú postupovať jednotne, tak aby sme neboli zbytočne napadnutí a roztrúsení - pamätajte na Svätoplukove prúty.
 

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek