Záujem samospráv o OZE môže v najbližších rokoch výrazne narásť

SAPI
11. 11. 2022Komunálne voľby na Slovensku otvorili viacero zaujímavých otázok. Pre nás, ako asociáciu, je dôležité, že sa medzi tieto témy radili aj obnoviteľné zdroje. Kandidáti totiž okrem iného sľubovali aj inštalácie fotovoltiky, energetické využívanie odpadov či vykurovanie z geotermálnych zdrojov. Energie-portal.sk sa pozrel na to, čo vo svojich programoch sľúbili primátori ôsmych krajských miest. Matúš Vallo chce napríklad v Bratislave do roku 2030 znížiť produkciu emisií CO2 aspoň o 55 % oproti roku 2005, pričom hovorí aj o podpore energetických komunít. Jaroslav Polaček v Košiciach chce pokračovať v rozvoji fotovoltiky a veľkú pozornosť v programe venovať aj geotermálnemu vrtu Ďurkov. Marek Hattas v Nitre hovorí o príprave komplexného klimatického akčného plánu, v ktorom počíta aj s podporou OZE. Ján Nosko chce v Banskej Bystrici zaviesť opatrenia na zníženie dopadov zmeny klímy a to od realizácie vegetačných striech, vodozádržných riešení, až po vybudovanie fotovoltickej elektrárne umiestnením solárnych panelov na strechách mestských budov. K rozvoju fotovoltiky na všetkých mestských budovách sa zaväzuje aj Peter Bročka v Trnave. Nižšie ambície však pri podpore OZE majú František Oľah v Prešove hovorí len o zelených strechách, Peter Fabiáne v Žiline, ktorý hovorí len všeobecne o „Smart city“ či Rirchard Rybníček v Trenčíne. Vo všeobecnosti však môžeme ambície väčšiny kandidátov vyhodnotiť pozitívne a aj týmto spôsobom im odkázať, že SAPI je pripravená pomôcť s rozvojom OZE. Je skvelé, že sa do vedení dostali ľudia, ktorí vnímajú OZE ako dôležitú súčasť energetického mixu budúcnosť a ako nástroj boja proti vysokým cenám elektriny a tepla.

Komentáre

Súvisiace

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

 

Garantované energetické služby ostávajú napriek ich výhodám často nevyužité

Z ankety z dielne portálu EURACTIV vyplýva, že garantované energetické služby ostávajú pre mnohé samosprávy aj naďalej pomerne neznámou veličinou

12. 04. 2024VIAC

 

Rastúci dopyt po elektrine budú v dohľadnej dobe schopné pokryť iba OZE

Podľa Vladimíra Miškovského zo spoločnosti FUERGY sú obnoviteľné zdroje energie jediným reálnym riešením pre pokrytie neustále rastúceho dopytu po elektrickej energii v nadchádzajúcich dvoch dekádach.

12. 04. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek