Zapojte sa do procesu aktualizácie Národného energetického a klimatického plánu

SAPI
23. 08. 2022Ministerstvo hospodárstva pripravuje aktualizáciu Národného energetického a klimatického plánu (NECP), ktorá musí byť vypracovaná v priebehu budúceho roka. SAPI dlhodobo upozorňuje, že NECP je neaktuálny a v mnohých aspektoch neodráža súčasný stav a potreby v oblasti OZE. Jedným z problémov súčasnej verzie je predikcia rastu inštalovaného výkonu jednotlivých druhov OZE. Táto predikcia je v prípade veternej energie pri súčasnom nastavení povoľovacích procesov neuskutočniteľná. Sme preto radi, že Ministerstvo sa rozhodlo do procesu aktualizácie Plánu zapojiť aj širokú verejnosť. Svoje podnety môžete zasielať na adresu  necp2023@mhsr.sk do 30.9.2022. O podnetoch zo strany SAPI vás budeme informovať.

 

Komentáre

Súvisiace

Vláda hovorí o dočasnom zastropovaní cien plynu a elektriny

Predstavitelia vlády začiatkom týždňa predstavili plán zastropovania drahých cien energií. Hoci ide zatiaľ iba o opatrenia pre firmy a podnikateľov, riešenia pre domácnosti by mali podľa ministra financií nasledovať maximálne do dvoch týždňov.

25. 10. 2022VIAC

 

SAPI vyzýva k povinnej inštalácii solárnych panelov Výzvu adresovalo listom ministerstvám hospodárstva a dopravy

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE dnes poslala otvorený list Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy a výstavby v ktorom žiada o podporu mandátu pre solárne strechy v pripravovanej revízii Smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD).

19. 09. 2022VIAC

 

Pozornosť OZE už venujú politici aj médiá

Obnoviteľné zdroja sa čoraz viac skloňujú ako alternatíva k závislosti od nerastných surovín. Na jednej strane vytvorilo Ministerstvo hospodárstva SR prakticky ideálne podmienky pre podporu domácnosti formou programu Zelená domácnostiam a na strane druhej sa intenzívne hovorí aj o znižovaní závislosti v priemysle.

06. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek