Veľké spoločnosti z krajín V4 apelujú na pomoc vlád pri dekarbonizácii

SAPI
26. 03. 2021SPOLOČNÁ TLAČOVÁ SPRÁVA

26. marec 2021

   

Veľké spoločnosti z krajín V4 apelujú na pomoc vlád pri dekarbonizácii

 

Členovia organizácie Visegrad+ for Renewable Energy (V+RE), vrátane Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), uskutočnili medzi spoločnosťami pôsobiacimi v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) prieskum využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výsledky prieskumu medzi veľkými spotrebiteľmi energie naprieč všetkými odvetviami krajín V4 naznačujú veľký záujem spoločností o vlastnú výrobu alebo nákup elektriny z obnoviteľných zdrojov.

 

Spoločnosti chcú byť zelené a využívať obnoviteľnú energiu, čo je v rozpore s nízkymi ambíciami národných energetických a klimatických plánov krajín V4. Snahy súkromného sektora však vytvárajú potenciál na revíziu plánov, aj v nadväznosti na konečnú dohodu o novom klimatickom cieli EÚ do roku 2030,“ hodnotí výsledky prieskumu Rebekka Popp, politická poradkyňa think tanku E3G.

 

Spoločnosti sú ambicióznejšie ako národné vlády

Viacero z oslovených spoločností plánuje prechod na 100% obnoviteľnú elektrinu do roku 2030.[1] Toto je v rozpore s Národnými energetickými a klimatickými plánmi krajín V4, ktoré nevyužívajú potenciál regiónu pre obnoviteľnú energiu v takej miere, ako to naznačujú predchádzajúce hodnotenia.[2] Slovensko, Česko a Maďarsko sú dokonca, podľa nedávnej analýzy, členské štáty EÚ s najnižším podielom veternej a solárnej energie na výrobe elektriny. Poľsko, ako krajina s najvyšším podielom energie z uhlia, je v súčasnosti už na ceste k tomu, aby sa stala najsilnejším hráčom vo výrobe veternej energie v Baltskom mori, no zaznamenáva aj masívny rozvoj fotovoltiky.[3]

 

Irena Gajewska, z Poľskej asociácie veternej energie konštatuje: „Poľsko potrebuje REvolúciu. Už dnes môžu obnoviteľné zdroje, ako je pobrežný vietor a fotovoltaika, ľahko zásobovať elektrickou energiou. Poľský priemysel sa čoraz viac obáva vysokých cien energií spojených s pomalým útlmom uhlia a východisko vidí v rýchlom budovaní, v súčasnosti už lacnejších, obnoviteľných zdrojov. Musíme teraz nájsť odvahu túto výzvu prijať.“

 

Je čas, aby vlády začali konať

Výhodou obnoviteľných zdrojov je, že spoločnosti môžu prijať rôzne stratégie na obstaranie obnoviteľnej elektriny, v závislosti od ich potrieb a situácie. Prieskum odhalil silný záujem o vlastnú výrobu na mieste (11 z 36 spoločností) a nákup zelenej elektriny alebo certifikátov preukazujúcich čistú spotrebu elektriny (8 z 36 spoločností). Spoločnosti však naďalej čelia prekážkam pri snahách o vlastnú výrobu, či pri nákupoch väčšieho množstva elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú, podľa vyjadrení respondentov politického charakteru. Ide predovšetkým o nedostatok dlhodobých politických stratégií, obmedzujúce právne predpisy a administratívne prekážky. Národné vlády majú ústrednú úlohu v oblasti riadenia rastu kapacity OZE v regiónoch, ale aj pri vytváraní priaznivých podmienok, ktoré týmto spoločnostiam umožňujú obstarávať zelenú elektrinu prostredníctvom finančnej a predovšetkým politickej podpory.

 

„Teší nás záujem zo strany veľkých podnikov o využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vnímame ho, ako dôležitú hybnú silu pre ďalší rozvoj OZE. Zároveň ale musím skonštatovať, že prieskum len potvrdil to, čo tvrdíme už roky a prečo nám v SAPI tak veľmi záležalo na implementácii lokálneho zdroja do slovenskej legislatívy. Napriek enormnému tlaku súkromného sektora však stále necítime dostatočnú podporu zo strany štátu. Nemyslím teraz finančnú podporu, tú fotovoltika ani veterná energia nepotrebujú, hovorím predovšetkým o povoľovacích procesoch, neprimeraných sieťových poplatkoch a komplikáciách pri pripojení. Štát o tom vie už dlho, no je najvyšší čas s tým niečo začať robiť,“ vyzýva Jan Karaba, riaditeľ SAPI.

 

„Jasná regulačná podpora, stabilita a predvídateľnosť sú pre spoločnosti kľúčom k tomu, aby mohli pokračovať v prechode na zelenú ekonomiku. Ešte dôležitejšie to bude počas rekonvalescenčného obdobia po odznení pandémie. Spolupráca medzi všetkými zainteresovanými stranami vo verejnej aj súkromnej sfére je nevyhnutná a má výrazný akceleračný účinok na zelené investície. Obnoviteľná energia je pre mnohé spoločnosti nevyhnutnosťou pre zniženie ich uhlíkovej stopy,“ ozrejmuje Eva Bučová, predsedníčka výboru pre udržateľnosť v ING Česká republika.

 

O prieskume a platforme V+RE

Členovia platformy Visegrad + for Renewable Energy uskutočnili kvalitatívny online prieskum s 36 odpoveďami od spoločností s nehnuteľným majetkom v jednej alebo viacerých krajinách V4. respondenti pôsobia v rôznych odvetviach a vo viacerých prípadoch ide o veľkých spotrebiteľov energie z výrobného sektoru. Súčasne poskytlo začiatkom roku 2021 kvalitatívne rozhovory 17 spoločností. Projekt bol financovaný Ministerstvom pre obchod, energetiku a priemyselnú stratégiu (BEIS) vlády Spojeného kráľovstva, v rámci úsilia predsedníctva COP26 o urýchlenie prechodu na čistú energiu.

 

Platforma Visegrad + for Renewable Energy (V+RE) združuje združenia pre obnoviteľnú energiu a think tanky z krajín Vyšehradskej štvorky a Rakúska, [4] vrátane Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

 

Zdroje:

[1] Výsledky prieskumu (príloha e-mailu s tlačovou správou)

[2] Dokument Challenging the low ambition - OZE v národných energetikách and klimatické plány krajín V4 (2020)

[3] Offshore Wind Act passed, PV is the fastest developed RES technology in Poland

[4] Visegrad+ for Renewable Energy Platform (2019)

 

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

SAPI odštartovala sériu okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu

V rámci medzinárodného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, podporeného Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI), sme zorganizovali prvé dva okrúhle stoly s hlavnými stakeholdermi v slovenskej energetike, vrátane vládnych orgánov, súkromných spoločností a záujmových organizácií.

09. 05. 2024VIAC

 

Rozvoj energetických komunít na Slovensku podporí medzinárodný projekt vedený SAPI

Ďalší z medzinárodných projektov, na ktorých Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) spolupracuje je projekt COMMENCE – Community Energy in Central Europe.

06. 03. 2024VIAC

 

SAPI privítala partnerov z medzinárodného projektu

Začiatkom februára sme mali česť privítať našich partnerov z ďalšieho projektu, ktorý podporila Európska klimatická iniciatíva (EUKI) a ktorého je SAPI súčasťou - From Plans to Reality: Renewable Chance for Future.

14. 02. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek