Vážení členovia SAPI a i ostatní podporovatelia fotovoltikyVážení členovia SAPI a i ostatní podporovatelia fotovoltiky

SAPI
16. 08. 2013Ako ste aj z našej predchádzajúcej aktivity zaznamenali, tak energetickým trhom Slovenska v posledných týždňoch rezonuje nová vyhláška ÚRSO (č. 221/2013 Z.z.). Táto zavádza tzv. G-komponent (alebo G-tarifa) - poplatok za rezervovanú kapacitu výrobcu. SAPI ako jeden zo subjektov energetického trhu od začiatku proti dodatočnému poplatku pre výrobcov elektriny odporuje.

 

V posledných dňoch (minimálne od 30. 7. kedy vyhláška vstúpila do platnosti) sme mnohých z Vás oslovili so žiadosťou o podporu. Viacerí z Vás nám podporu prisľúbili a teraz je na nás aby sme Vás informovali o tom, čo sme zatiaľ spravili a čo budeme robiť ďalej.

Čo sme spravili:

  1. Podali sme podnet na Generálnu prokuratúru SR so zdvôvodnením, prečo si myslíme, že vyhláška je v rozpore s našou aj európskou legislatívou.
  2. Medializovali sme tento problém v našich aj zahraničných médiach - či už online alebo tlačených verziách.
  3. Nadviazali sme spoluprácu s asociáciami iných výrobcov elektrickej energie.
  4. Urobili sme výber advokátskej kancelárie, ktorá nám pomôže s ďalšími krokmi proti tejto vyhláške.

Čo nás čaká:

  1. Spracovanie komplexnej právnej analýzy čo, kedy a kde môžme spraviť. Podanie na GP SR bolo rýchle a nebolo treba hlbšej legislatívnej analýzy (tá je už na strane GP SR), ale daná problematika je dosť zložitá. Neradi by sme boli aby naše kroky boli zmarené amatérskou procesnou chybou.
  2. V súlade s výsledkami právnej analýzy podáme žalobu na súd.
  3. Taktiež chystáme podanie na Ústavný súd SR na základe čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
  4. Rovnako plánujeme podanie na Európsku komisiu pre porušenie európskej legislatívy.
 

Všetky tieto kroky sa snažíme koordinovať s ďalšími výrobcami elektrickej energie, bez ohľadu na to, či je to elektrina z obnoviteľných zdrojov, alebo nie.

 

Kroky, ktoré nás čakajú vyzerajú na prvý pohľad jednoducho, avšak vyžadujú čas a samozrejme aj peniaze. Preto Vás, ktorých sa to týka priamo (výrobcovia elektriny) alebo nepriamo (spotrebitelia tejto elektriny) a nie je Vám stav ľahostajný opätovne vyzývame na spoluprácu.

 

Výrobcovia nás môžu podporiť priamo finančne - zrušenie G-tarify im ušetrí podstatne viac finančných prostriedkov. Spotrebitelia nás môžu podporiť minimálne morálne - o situácii sa informovať, a ak máte v okruhu svojich známich nejakého výrobcu elektriny, tak ich odkázať na náš web (www.sapi.sk). I keď je spotrebiteľom predstavované, že vďaka G-tarife klesne cena elektriny, je opak pravdou. V konečnom dôsledku elektrina (jej koncová cena) vzrastie a navyše z našich (a aj mojich) daní budeme platiť súdy prehraté štátom.

Pavel Šimon, zástupca riaditeľky SAPI

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek