Vznikol prvý slovenský zoznam 40 najvplyvnejších ľudí slovenskej energetiky #EurActory40

Portál EurActiv.sk v spolupráci s vybranými expertmi zostavil zoznam 40 najvplyvnejších ľudí slovenskej energetiky. Zoznam si môžete pozrieť tu: http://euractiv.sk/clanky/energetika/najvplyvnejsi-ludia-slovenskej-energetiky-poradie-euractory40-urcia-citatelia/  Za osobnosti v zozname môžete aj zahlasovať a prispieť tak k rebríčku na základe hlasovania verejnosti. O zozname si môžete prečítať aj tu: http://www.aktuality.sk/clanok/370556/zverejnili-40-najvplyvnejsich-ludi-slovenskej-energetiky/

Pozor na nebezpečie opakovania „Akcie 1508“

Rok 2015 sa pre výrobcov elektriny z OZE KVET a samozrejme aj pre SAPI niesol v znamení množstva akcií a protestov na riešenie toho čo sme nazvali Akcia 1508. Inde to nazývali ako „neposkytnutie podpory pre výrobcov elektriny z OZE a KVET“. Samotná podstata Akcie 1508 je v  oznámení uplatnenia podpory a predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok.…

Rozhodnutie Ústavného súdu vo veci G-komponentu zverejnené v Zbierke zákonov

Dňa 21.7.2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci G-komponentu. Zverejnenie rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky má závažné právne dôsledky, keďže podľa zákona je rozhodnutie Ústavného súdu všeobecne záväzné práve odo dňa jeho zverejnenia. Dňom 21.7.2016 stráca časť ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky ÚRSO o G-komponente účinnosť…

Krátka správa z rozporového konania ÚRSO 20. júla 2016

20. júla 2016 sa SAPI zúčastnilo na rozporovom konaní k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. ÚRSO akceptovalo čiastočne alebo úplne 13 z 30 našich pripomienok, čo znamená pomer vyše 40 %. Ďalším krokom tejto vyhlášky je, že ho ÚRSO zašle v prepracovanej podobe (na základe pripomienok…

Vyhrali sme! Ústavný súd dnes zrušil G-komponent

Ústavný súd: „Zákony platia aj pre ÚRSO!“ Ústavný súd v Košiciach dnes po viac ako 2 rokoch rozhodol o protiústavnosti platby za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G – komponentu a poplatok zrušil. Návrh podala dňa 12.3.2014 takmer tretina poslancov NR SR zo všetkých opozičných strán v spolupráci s viac než 30 priemyselnými podnikmi, ktoré zastupovala Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu…

Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva

Tlačová správa SIEA na zelenadomacnostiam.sk: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/neuplne-ziadosti-brzdia-vyhlasenie-tretieho-kola-zelenej-domacnostiam/ 21. júna 2016 Vyhlásenie tretieho kola národného projektu Zelená domácnostiam sa posúva. Dôvodom je predovšetkým množstvo neúplných žiadostí o preplatenie poukážok, ktoré boli podané na poslednú chvíľu. Posudzovanie skomplikovali zhotovitelia, ktorí si nechali všetky žiadosti na poslednú chvíľu pred koncom platnosti poukážok. Viaceré z povinných dokumentov v nich chýbajú a je nutné ich…