Vznikol prvý slovenský zoznam 40 najvplyvnejších ľudí slovenskej energetiky #EurActory40

Portál EurActiv.sk v spolupráci s vybranými expertmi zostavil zoznam 40 najvplyvnejších ľudí slovenskej energetiky. Zoznam si môžete pozrieť tu: http://euractiv.sk/clanky/energetika/najvplyvnejsi-ludia-slovenskej-energetiky-poradie-euractory40-urcia-citatelia/  Za osobnosti v zozname môžete aj zahlasovať a prispieť tak k rebríčku na základe hlasovania verejnosti. O zozname si môžete prečítať aj tu: http://www.aktuality.sk/clanok/370556/zverejnili-40-najvplyvnejsich-ludi-slovenskej-energetiky/

Pozor na nebezpečie opakovania „Akcie 1508“

Rok 2015 sa pre výrobcov elektriny z OZE KVET a samozrejme aj pre SAPI niesol v znamení množstva akcií a protestov na riešenie toho čo sme nazvali Akcia 1508. Inde to nazývali ako „neposkytnutie podpory pre výrobcov elektriny z OZE a KVET“. Samotná podstata Akcie 1508 je v  oznámení uplatnenia podpory a predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok.…

Rozhodnutie Ústavného súdu vo veci G-komponentu zverejnené v Zbierke zákonov

Dňa 21.7.2016 bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnené rozhodnutie Ústavného súdu SR vo veci G-komponentu. Zverejnenie rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky má závažné právne dôsledky, keďže podľa zákona je rozhodnutie Ústavného súdu všeobecne záväzné práve odo dňa jeho zverejnenia. Dňom 21.7.2016 stráca časť ustanovenia § 26 ods. 23 vyhlášky ÚRSO o G-komponente účinnosť…

Krátka správa z rozporového konania ÚRSO 20. júla 2016

20. júla 2016 sa SAPI zúčastnilo na rozporovom konaní k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. ÚRSO akceptovalo čiastočne alebo úplne 13 z 30 našich pripomienok, čo znamená pomer vyše 40 %. Ďalším krokom tejto vyhlášky je, že ho ÚRSO zašle v prepracovanej podobe (na základe pripomienok…

Pavol Poláček: Ústavný súd rozhodol. Máme ešte platiť?

Veľký deň v energetike Streda 22. júna 2016 patrila energetike. Stovky ľudí podnikajúcich v energetike s napätím očakávali rozhodnutie ústavného súdu vo veci neústavnosti platby za prístup do distribučnej sústavy, známej ako g-komponent. Táto platba bola zavedená podzákonným právnym predpisom, vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. G-komponent už dva a pol roka zaťažuje všetkých výrobcov elektriny pripojených do…

Stručné zhrnutie čo ďalej po Ústavnom súde s G-komponentom

Ústavný sú na verejnom pojednávaní rozhodol o tzv. G-komponente. Čo to však znamená pre jednotlivých výrobcov? Skúsim to veľmi zjednodušene zhrnúť. Upozornenie na začiatok: SAPI, ani ja ako osoba Pavel Šimon, alebo moja firma Pavel ŠIMON s.r.o. nie sme oprávnení poskytovať právne poradenstvo. Tento text je len súhrn analýz na základe “zdravého rozumu”- preto prosím…