Pozvánka na špecializovaný webinár SAPI 28.4.2021

SAPI
14. 04. 2021Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) si Vás dovoľuje pozvať na ďalší zo série špecializovaných odborných podujatí, ktorý je zameraný na zdieľanie skúseností a poznatkov o projektovaní, inštalácii a prevádzke fotovoltických elektrární (FVE). Podujatie je určené pre členov SAPI a širokú odbornú verejnosť - najmä projektantov, inštalatérov, prevádzkovateľov FVE, revíznych, bezpečnostných a požiarnych technikov. Webinár sa uskutoční prostredníctvom aplikácie ZOOM, do ktorej získate prístup po splnení nižšie uvedených podmienok účasti.  

SAPI ako najväčšia asociácia OZE na Slovensku je dlhodobo jedna z popredných profesionálnych organizácií, ktorá sa zameriava na podporu rozvoja technológií a projektov OZE. V rámci svojej vzdelávacej a odbornej činnosti pravidelne usporadúva špecializované podujatia na aktuálne témy súvisiace legislatívou, technológiami OZE a ich uplatnením v praxi. Tieto podujatia poskytujú účastníkom jedinečnú platformu na zdieľanie vedomostí, skúseností a prezentáciu inovatívnych prístupov. Súčasťou podujatia bude interaktívna moderovaná diskusia, ktorá účastníkom poskytne priestor na zodpovedanie odborných otázok a zdieľanie reálnych skúseností a poznatkov z praxe, čo účastníci veľmi oceňujú.


Program webinára (14.00 – 16.00)

  1. Možné riziká pri projektovaní, inštalácií a prevádzke FVE
    Pavol Gašpierik / 4future (súdny znalec)
  2. Dodržiavanie vyhlášky 508/2009 a podmienok BOZP pri inštalácii a prevádzke FVE
    Miroslav Kubinec / SolarEnergia (revízny technik)
  3. Čo by sme mali vedieť o výkonových optimizéroch a možnostiach zvýšenia výkonu FVE?
    Daniel Hrčka / Viessmann (obchodno – technický poradca OZE)
  4. Moderovaná diskusia


Podmienky účasti

Na webinár je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom tohto online registračného formulára, a to najneskôr 26.4.2021 do 16.00.

Vstup na webinár je spoplatnený sumou 20 EUR bez DPH. Členovia SAPI majú vstup na webinár bez poplatku.

Tešíme sa na Vašu aktívnu účasť.

Spíkri:

Ing. Pavol Gašpierik

Viac ako 10 rokov aktívne pôsobí v oblasti fotovoltiky. Je znalcom v odbore Elektrotechnika, v odvetviach Elektroenergetické stroje a zariadenia, Odhad hodnoty elektrotechnických zariadení a elektroniky. V rámci služieb TDD sa podieľal na FVE s inštalovaným výkonom viac ako 100 MWp v SR a viac ako 75 MWp v zahraničí.Ing. Daniel Hrčka

Už počas vysokej školy na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity sa rozhodol, že jeho poslaním budú obnoviteľné zdroje energie. Chce totiž, aby ich ľudia používali čo najviac, ale riadili sa pri tom neskreslenými informáciami a prinášali im návratnosť a efektívnosť s dobre využitou energiou. Pri hľadaní práce bol preto pre neho Viessmann jasnou voľbou a svoju misiu Daniel teraz napĺňa ako produktový manažér a konzultant pre obnoviteľné zdroje, kde pripravuje inovatívne a systémové riešenia pre OZE. Najviac ho na jeho práci baví zostavovať systémy na obnoviteľné zdroje tak, aby do seba zapadli ako dokonalá skladačka.


Miroslav Kubinec

Vyštudoval FEI STU BA, program Výroba a rozvod elektrickej energie. Od roku 2012 je elektrotechnikom na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa par. 23, vyhl. 508/2009 Z.z., od roku 2015 už aj revíznym technikom, od roku 2018 stavbyvedúcim a stavebnýn dozorom s osvedčením od SKSI pre Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické zariadenia. Od roku 2014 s aktualizáciou v r. 2019 vlastní Osvedčenie pre inštalatérov fotovoltických a slnečných tepelných systémov. V spoločnosti SolarEnergia pôsobí od r. 2011.


* Organizátor si vyhradzuje právo zmeny programu tak, aby boli prednášky v súlade s celkovým zameraním webinára

Komentáre

Súvisiace

Registrácia na SAPI Energy Conference 2023 je oficiálne spustená

Od dnešného dňa máte možnosť zaregistrovať sa na tohtoročnú SAPI Energy Conference, ktorá sa uskutoční 4. a 5. októbra v Hoteli Senec. Dvojdňový program, ako aj registračný formulár, môžete nájsť na našej webovej stránke.

03. 05. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Výstavba a prevádzka vlastného fotovoltického zdroja elektriny

V časoch pretrvávajúcej neistoty pri cenách energií a postupného uvoľňovania bariér na pripájanie nových obnoviteľných zdrojov je čoraz viac spotrebiteľov motivovaných k investícii do vlastného fotovoltického zdroja elektriny, ktorého súčasťou je často aj akumulácia elektriny. S produkciou vlastnej elektriny sa však nespájajú iba benefity, ale aj určité legislatívne povinnosti, ktoré musí aktívny odberateľ spĺňať.

07. 02. 2023VIAC

 

Biznis Tuesdays - Nová energetická legislatíva a jej dopady na odvetvie OZE

Aj Vás zaujíma, čo sa tento rok zmenilo v najdôležitejších energetických zákonoch? Príďte sa to dozvedieť priamo od odborníkov

11. 11. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek