Hybridná elektráreň Veddum Kær, Dánsko

SAPI
03. 08. 2022Spoločnosť Eurowind Energy, ktorá je aj členom SAPI, postavila a spustila v roku 2022 do prevádzky projekt hybridnej elektrárne v lokalite Veddum Kær, ktorá sa nachádza na severovýchode Jutska. Projekt pozostáva z 9 veterných turbín v 2 radoch a fotovoltického parku s rozlohou cca. 26 hektárov nachádzajúceho sa bezprostredne južne od oblasti veterného projektu. Pri výstavbe nových veterných turbín bolo najskôr odstránených 8 starších veterných turbín (typ Micon NM60/1000 – 1,0 MW), ktoré už v lokalite existovali. Nové veterné turbíny sú typu Vestas V136-4,2 MW, s celkovým inštalovaným výkonom 37,8 MW a výškou až 149,9 m. Ročný produkčný potenciál veterného parku je cca. 107.600 MWh ročne, čo dokáže zásobovať cca. 27 000 domácností s CO2 neutrálnou energiou pri spotrebe 4 000 kWh/rok. Solárny park pozostáva z 55 350 modulov s výkonom 435 Wp, ktoré sú v reťazcoch po 27 modulov prepojené s 87 striedačmi. FV park má celkový inštalovaný výkon 16,2 MW (AC) a jeho očakávaná ročná výroba je cca 20 400 MWh, čo pokryje spotrebu 5.100 domácností s CO2 neutrálnou elektrickou energiou. Eurowind Energy má uzatvorenú 20-ročnú zmluvu o kompletnom servise veterných turbín a  TCM zmluvu so spoločnosťou Eurowind Asset Management na prevádzku veterného aj fotovoltického parku.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek