STOP state of distribution companies - SAPI reactionSTOP stav na distribučkách - reakcia SAPI

Pavel Šimon
14. 02. 2014Od januára 2014 sú dve možnosti ako inštalovať fotovoltické zdroje: klasický zdroj, alebo malý zdroj podľa §4a. Klasický zdroj s výkonom od 0 do 30 kWp,  ktorý musí byť na streche alebo fasáde domu (domácnosť alebo akýkoľvek iný). Je to podnikanie podľa energetického zákona (č. 251/2012 Z.z.). Malý zdroj je maximálne 10 kWp, s max. 16 A na jednu fázu. Musí sa vzdať doplatku a nie je podnikanie v elektroenergetike. Môže byť inštalovaný iba na domácnosti s odberným miestom. Toľko teória. Bohužiaľ slovenská prax je iná. RDS (regionálne distribučné spoločnosti) si vysvetlili zákon po svojom a všetky tri vydali úplný, alebo čiastočný STOP stav na inštalácie. Zákon o OZE v §4a odsek 3 im taktiež ukladá povinnosť zverejniť na ich weboch formulár na vyžiadanie vyjadrenia ku kapacite na odbernom mieste. Táto povinnosť pre nich platí od 1. 1. 2014. Upozorňujem, že klasický formulár, kde požadujú list vlastníctva, katastrálnu mapu alebo dokonca štúdiu pripojiteľnosti nie je takýto formulár. Bohužiaľ ani jedna spoločnosť si nedostala tejto povinnosti úplne. VSD aspoň trochu. Ostatné dve ani to. Na situáciu upozorňoval aj energie-portal.sk. Tu ma zaujalo, že ÚRSO nedostalo žiaden podnet na činnosť. Obrátili ste sa na nás čo s tým budeme robiť. Preto sme za SAPI dnes odoslali doporučene listom dva podnety na činnosť regulačného úradu. Prvý na preverenie STOP stavu (Formular StopStav URSO) a druhý na zabezpečenie nápravy vo formulároch malých zdrojov (RDS MalyZdroj URSO). Som zvedavý na výsledok konania regulátora. Aby však bol vytvorený dostatočný tlak, a ani regulátor a ani distribučky nemali pocit, že o nič nejde (veď to je len porušenie zákona), tak vás požiadam, keby ste im odoslali aj sami za seba podobné podnety. Tuto je šablóna našich podaní (Formular StopStav URSO, Formular MalyZdroj URSO). Cíťte sa slobodní na vaše úpravy, ak sa vám to vidí textovo jednoduché, alebo to len dajte na svoj hlavičkový papier, podpíšte a zašlite (doneste na podateľňu) ÚRSO. Samozrejme akýkoľvek komentár je vítaný. Tí čo takýto podnet pošle vás poprosím aby ste mi dali mailom vedieť, že ste tak učinili. Zasa nám to pomôže vytvoriť tlak na zlepšovanie prostredia.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek