Ako môže slovenský priemysel zostať v hre o nulové emisie

SAPI
18. 11. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

18. november 2021

   

Ako môže slovenský priemysel zostať v hre o nulové emisie

Kľúčom sú medzinárodné spolupráce

 

Klimatická konferencia OSN v Glasgowe nebola len o štátnych záväzkoch. Aj podniky si  uvedomujú svoje vlastné záväzky a podpisujú iniciatívy, ktoré im v ich klimatických ambíciách môžu výrazne pomôcť. Podniky zo Strednej a Východnej Európy môžu počítať s pomocou mnohých iniciatív, ktoré im dokážu poskytnúť potrebné know-how.

 

V sobotu 13.11. skončili v Glasgowe dva týždne plné náročných rokovaní. Okrem predstaviteľov štátov sa do diskusií o globálnom otepľovaní zapojilo aj veľké množstvo predstaviteľov súkromného sektora. Firmy začínajú hľadať spôsoby, ako môžu prispieť k spoločnej snahe o znižovanie emisií. Ešte pred konferenciou COP26 sa viac ako 3000 spoločností naprieč celým svetom zapojilo do kampane Race to Zero. Ide o najväčšie zoskupenie miest, regiónov, biznisu a investorov, ktorí sa zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Toto zoskupenie je zodpovedné za produkciu 25 % svetových emisií, ale tiež aj 50 % svetového HDP. Do kampane sa nedávno zapojili aj prvé spoločností z krajín ako Slovensko, Maďarsko, Česko, Poľsko či Bulharsko.

 

Výzva pre slovenský priemysel

Podnikateľský sektor si uvedomuje, že čakať na impulz od vlády nestačí, pretože vlády majú často problém nastaviť podmienky tak, aby mohli spoločnosti prejsť na nízkoemisnú výrobu. Ak si ale spoločnosti chcú udržať konkurencieschopnosť v klimaticky neutrálnom svete, musia očistiť produkciu a vytvárať zelenšie produkty. Táto neľahká úloha stojí aj pred slovenským priemyslom. Keď sa bude „ozeleňovať” nemecký automobilový priemysel, musí na to reagovať aj Slovensko, ako krajina závislá na automobilovom priemysle.

 

Okrem ekonomických dôvodov si podniky uvedomujú vlastnú zodpovednosť konať a minimalizovať uhlíkovú stopu svojej výroby. Výhodou zapojenia sa do iniciatív, ako Race to Zero je nadobudnutie potrebného know-how ako tieto ciele dosiahnuť a tiež kooperácia s podobne zmýšľajúcimi spoločnosťami. „Členstvo v kampani Race to Zero je pre podniky nástrojom, ako ukázať, že to s dekarbonizáciou myslia vážne. Čím viac spoločností sa pridáva k cieľu znižovania emisií, tým väčší bude aj pokrok v oblasti nových zelených technológií, ktoré sa tak stanú cenovo dostupnejšími,” približuje manažérka pre politiku OZE Lucia Palmanová, zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

 

Bez podpory to nepôjde

„Na nízkoemisnú výrobu by sa slovenské spoločnosti nemali pozerať ako na nutné zlo, ale brať ju ako príležitosť a spôsob, ako si udržať konkurencieschopnosť na trhu. Pomôcť im však musia aj opatrenia vlády. Na Slovensku registrujeme veľký záujem o využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) medzi malými a strednými podnikmi, čomu výrazne pomohlo zavedenie lokálneho zdroja. Samozrejmosťou by sa mali stať aj medzisektorové a medzinárodné spolupráce a vzájomné zdieľanie informácií, akou je napríklad Race to Zero,“ približuje Lucia Palmanová zo SAPI, ktorá patrí medzi zakladajúcich členov platformy The Visegrad+ for Renewable Energy.

 

Slovenské podniky budú v budúcnosti potrebovať kvalitné a transparentné administratívne a regulačné prostredie, ktoré im umožní podnikať udržateľným spôsobom. Pri náročnej ekonomickej transformácií by štát mal počítať aj s finančnou pomocou. „Aj keď sú niektoré stredoeurópske a východoeurópske podniky vysoko motivované, stále nehovoríme o rozhodujúcej väčšine zapojenej do klimatickej akcie. Bude potrebné presvedčiť viac spoločností  z regiónu CEE, aby viedli svoje podnikanie nízkoemisnou cestou. Inak sa môže stať, že nám ujde vlak a naše podniky stratia potrebnú konkurencieschopnosť,“ upozorňuje Rebekka Popp, z medzinárodnej platformy The Visegrad+ for Renewable Energy.

  

O platforme:

Platforma The Visegrad+ for Renewable Energy je skupina asociácií a klimatických think-tankov z krajín V4, ktorá spolupracuje s podnikateľským prostredím na spôsobe, ako rozšíriť povedomie o zelenej ekonomike a otvárať tému v čo najviac podnikoch.

 

Komentáre

Súvisiace

Priebežná správa o stave komunitnej energetiky v Strednej Európe je dostupná na stránkach EUKI

Projektové konzorcium v rámci projektu COMMENCE - Community Energy in Central Europe pripravilo priebežnú správu o stave komunitnej energetiky v krajinách Strednej Európy - presnejšie v Česku, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku.

13. 06. 2024VIAC

 

SAPI odštartovala sériu okrúhlych stolov v rámci medzinárodného projektu

V rámci medzinárodného projektu From Plans to Reality: Renewable Chance for Future, podporeného Európskou klimatickou iniciatívou (EUKI), sme zorganizovali prvé dva okrúhle stoly s hlavnými stakeholdermi v slovenskej energetike, vrátane vládnych orgánov, súkromných spoločností a záujmových organizácií.

09. 05. 2024VIAC

 

Rozvoj energetických komunít na Slovensku podporí medzinárodný projekt vedený SAPI

Ďalší z medzinárodných projektov, na ktorých Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) spolupracuje je projekt COMMENCE – Community Energy in Central Europe.

06. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek