SAPI: Plynovej kríze sme mohli predísť rýchlejšou transformáciou na OZE

SAPI
22. 12. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

22. december 2021

  

Cena plynu atakuje historické maximá a analytici upozorňujú, že odstavením plynovodu Jamal hrozia Európe odstávky dodávok plynu až blackouty. Otázkou najbližších dní budú dôsledky pre Slovensko, ktoré je, podobne ako Poľsko, tranzitnou krajinou pre ruský plyn a, čo je horšie, je druhá najviac plynofikovaná krajina v Európskej únii. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozorňuje, že kríze mohla Európa predísť rýchlejším prechodom na obnoviteľné zdroje a znížením závislosti od dodávok ruského plynu, ale aj tým, že by Nemecko nezačalo predčasne odstavovať svoje jadrové elektrárne.

 

O zemnom plyne sa v energetike a teplárenstve dnes hovorí predovšetkým ako o tranzitívnom palive. Na úrovni EÚ dokonca prebiehajú snahy niektorých krajín, vrátane Slovenska, o zaradenie plynu medzi udržateľné zdroje. Zemný plyn je však fosílne palivo a jeho zásoby sú obmedzené. Pri ťažbe a preprave plynu navyše dochádza k pomerne veľkým únikom metánu, ktorý je pre klímu horší ako CO2. Ak aj zemný plyn je nízkouhlíkové palivo, uniknutý metán túto pozitívnu vlastnosť prakticky úplne neguje.

 

Proti zemnému plynu však hovoria aj ekonomické a geopolitické aspekty. Väčšina zemného plynu do Európskej únie tečie z Ruskej federácie. Už teraz je cena zemného plynu ďaleko nad akýmikoľvek historickými maximami a očakávaná eskalácia už napätých vzťahov medzi Ruskom a NATO môže vyústiť do ďalšieho obmedzovania dodávok. Nie je preto vôbec vylúčené, že budú v najbližších dňoch padať ďalšie cenové rekordy. Európske krajiny o tejto hrozbe vedia dlhodobo a jednej kríze už v roku 2009 aj čelili, no napriek tomu doteraz mnohé z nich, vrátane Slovenska, neprejavili výraznejšie snahy obmedziť závislosť na zemnom plyne.

 

„V plnej miere sa potvrdzuje predpoklad, na ktorý SAPI roky upozorňuje - ceny energií boli dlhodobo podhodnotené. Budúci rok očakávam ich niekoľkonásobné navýšenie, čo so sebou prinesie aj hospodárske škody. Mnohé subjekty totiž nebudú schopné dostatočne rýchlo zareagovať. Najviac sa obávam o verejný sektor, ktorý s prudkým nárastom cien pri rozpočtovaní nepočítal,“ vysvetľuje riaditeľ asociácie Ján Karaba. „Skokový nárast cien bude jasný a neprehliadnuteľný signál pre organizácie aj domácnosti, aby začali vyrábať vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Predstavujú najlacnejšie riešenie, ktoré je prakticky nezávislé od vývoja cien komodít na svetových trhoch,“ pripomína Karaba.

 

Výzva na ukončenie spaľovania zemného plynu v kotloch

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) nedávno vyzvala Európsku komisiu na ukončenie spaľovania zemného plynu v kotloch. Ak chce EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, nemôže si teraz podľa IEA dovoliť podporovať plynové spaľovacie zariadenia, ktoré budú v prevádzke minimálne ďalších 20 rokov. V sektore vykurovania pritom už v súčasnosti existuje dostupná a plnohodnotná alternatíva, ktorá navyše nie je závislá od nerastných surovín. „Tepelné čerpadlá predstavujú skvelú alternatívu k plynovým kotlom. Sú ideálne pre podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory.  Zabezpečujú vykurovanie a ohrev vody, no dokážu aj chladiť, čo je pri každoročne rastúcich teplotách obrovské pozitívum. Moderné technológie zabezpečujú ich dostatočný výkon až do -25 °C. Teplo získavajú z okolitého prostredia  a nie sú závislé od dodávok plynu, či iných palív,“ vysvetľuje Ing. Martin Hanic, odborník na tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric. Tepelné čerpadlá sú kombinovateľné aj s inými obnoviteľnými zdrojmi, ako napríklad fotovoltika. Pri nových a obnovených budovách tak už môžeme hovoriť aj o úplnej energetickej samostatnosti, keďže dokážu vyrábať teplo a energiu za minimálne prevádzkové náklady, bez ohľadu na rastúce trhové ceny a problematické dodávky zemného plynu, či dokonca energií.

 

Najjednoduchšia a najrýchlejšia bude transformácia domácností

Slovensko závislosť od ruského plynu v najbližších desaťročiach výrazne znižovať neplánuje. V rámci Plánu obnovy a odolnosti chce vláda podporiť rekonštrukciu 30 000 rodinných domov, pričom plán počíta predovšetkým s inštaláciou plynových kotlov. „Napriek, na prvý pohľad veľkému objemu finančných prostriedkov, sú viaceré komponenty plánu obnovy podhodnotené a kompetentní musia hľadať kompromisy, ktoré nie sú vždy ideálnym riešením. V prípade možnosti inštalácie plynových kotlov v rámci obnovy rodinných domov je však na mieste otázka, či nie je menej v skutočnosti viac. Plyn je, nepochybne, pre Slovensko nevyhnutný pri procese transformácie na zelenú energetiku, no domácnosti vedia prejsť na obnoviteľné zdroje pomerne jednoducho. Zelená domácnostiam II funguje výborne, no nesmieme zabúdať na staré domy, ktoré sa podieľajú na emisiách relatívne veľkou mierou. Zrenovovaných 30 tisíc rodinných domov je naozaj pekné číslo, no ak tu nepodporíme väčšie zapojenie obnoviteľných zdrojov, môže ísť na našej ceste smerom k uhlíkovej neutralite v oblasti bývania o krok späť,“ upozorňuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

  

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Českom otriasol prípad požiaru fotovoltiky, je za ňou opäť jej neodborná inštalácia

Nechať si robiť inštaláciu od neovereného inštalatéra, či už kvôli zdanlivo lepšej cene alebo časovej dostupnosti, je riziko. Robiť si ju však sám tak, ako to robil v tomto prípade majiteľ domu, už prekračuje hranicu hazardu so zdravím a životom. Ide o nešťastnú priamu úmeru, kde s pribúdajúcou fotovoltikou pribúdajú aj prípady jej porúch.

03. 07. 2024VIAC

 

Energetické dátové centrum je v plnej prevádzke

Energetické dátové centrum (EDC) je od 1. júla 2024 plne funkčné a prináša nové funkcionality pre slovenský energetický trh. OKTE, prevádzkovateľ EDC, sa tak drží stanoveného časového harmonogramu, podľa ktorého sa mal pri predstavovaní jednotlivých funkcionalít riadiť.

03. 07. 2024VIAC

 

Najväčšia asociácia presadzujúca rozvoj OZE mení názov

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) bude volať „SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky“.

17. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek