SAPI: Plynovej kríze sme mohli predísť rýchlejšou transformáciou na OZE

SAPI
22. 12. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

22. december 2021

  

Cena plynu atakuje historické maximá a analytici upozorňujú, že odstavením plynovodu Jamal hrozia Európe odstávky dodávok plynu až blackouty. Otázkou najbližších dní budú dôsledky pre Slovensko, ktoré je, podobne ako Poľsko, tranzitnou krajinou pre ruský plyn a, čo je horšie, je druhá najviac plynofikovaná krajina v Európskej únii. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) upozorňuje, že kríze mohla Európa predísť rýchlejším prechodom na obnoviteľné zdroje a znížením závislosti od dodávok ruského plynu, ale aj tým, že by Nemecko nezačalo predčasne odstavovať svoje jadrové elektrárne.

 

O zemnom plyne sa v energetike a teplárenstve dnes hovorí predovšetkým ako o tranzitívnom palive. Na úrovni EÚ dokonca prebiehajú snahy niektorých krajín, vrátane Slovenska, o zaradenie plynu medzi udržateľné zdroje. Zemný plyn je však fosílne palivo a jeho zásoby sú obmedzené. Pri ťažbe a preprave plynu navyše dochádza k pomerne veľkým únikom metánu, ktorý je pre klímu horší ako CO2. Ak aj zemný plyn je nízkouhlíkové palivo, uniknutý metán túto pozitívnu vlastnosť prakticky úplne neguje.

 

Proti zemnému plynu však hovoria aj ekonomické a geopolitické aspekty. Väčšina zemného plynu do Európskej únie tečie z Ruskej federácie. Už teraz je cena zemného plynu ďaleko nad akýmikoľvek historickými maximami a očakávaná eskalácia už napätých vzťahov medzi Ruskom a NATO môže vyústiť do ďalšieho obmedzovania dodávok. Nie je preto vôbec vylúčené, že budú v najbližších dňoch padať ďalšie cenové rekordy. Európske krajiny o tejto hrozbe vedia dlhodobo a jednej kríze už v roku 2009 aj čelili, no napriek tomu doteraz mnohé z nich, vrátane Slovenska, neprejavili výraznejšie snahy obmedziť závislosť na zemnom plyne.

 

„V plnej miere sa potvrdzuje predpoklad, na ktorý SAPI roky upozorňuje - ceny energií boli dlhodobo podhodnotené. Budúci rok očakávam ich niekoľkonásobné navýšenie, čo so sebou prinesie aj hospodárske škody. Mnohé subjekty totiž nebudú schopné dostatočne rýchlo zareagovať. Najviac sa obávam o verejný sektor, ktorý s prudkým nárastom cien pri rozpočtovaní nepočítal,“ vysvetľuje riaditeľ asociácie Ján Karaba. „Skokový nárast cien bude jasný a neprehliadnuteľný signál pre organizácie aj domácnosti, aby začali vyrábať vlastnú energiu z obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Predstavujú najlacnejšie riešenie, ktoré je prakticky nezávislé od vývoja cien komodít na svetových trhoch,“ pripomína Karaba.

 

Výzva na ukončenie spaľovania zemného plynu v kotloch

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) nedávno vyzvala Európsku komisiu na ukončenie spaľovania zemného plynu v kotloch. Ak chce EÚ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050, nemôže si teraz podľa IEA dovoliť podporovať plynové spaľovacie zariadenia, ktoré budú v prevádzke minimálne ďalších 20 rokov. V sektore vykurovania pritom už v súčasnosti existuje dostupná a plnohodnotná alternatíva, ktorá navyše nie je závislá od nerastných surovín. „Tepelné čerpadlá predstavujú skvelú alternatívu k plynovým kotlom. Sú ideálne pre podlahové vykurovanie a nízkoteplotné radiátory.  Zabezpečujú vykurovanie a ohrev vody, no dokážu aj chladiť, čo je pri každoročne rastúcich teplotách obrovské pozitívum. Moderné technológie zabezpečujú ich dostatočný výkon až do -25 °C. Teplo získavajú z okolitého prostredia  a nie sú závislé od dodávok plynu, či iných palív,“ vysvetľuje Ing. Martin Hanic, odborník na tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric. Tepelné čerpadlá sú kombinovateľné aj s inými obnoviteľnými zdrojmi, ako napríklad fotovoltika. Pri nových a obnovených budovách tak už môžeme hovoriť aj o úplnej energetickej samostatnosti, keďže dokážu vyrábať teplo a energiu za minimálne prevádzkové náklady, bez ohľadu na rastúce trhové ceny a problematické dodávky zemného plynu, či dokonca energií.

 

Najjednoduchšia a najrýchlejšia bude transformácia domácností

Slovensko závislosť od ruského plynu v najbližších desaťročiach výrazne znižovať neplánuje. V rámci Plánu obnovy a odolnosti chce vláda podporiť rekonštrukciu 30 000 rodinných domov, pričom plán počíta predovšetkým s inštaláciou plynových kotlov. „Napriek, na prvý pohľad veľkému objemu finančných prostriedkov, sú viaceré komponenty plánu obnovy podhodnotené a kompetentní musia hľadať kompromisy, ktoré nie sú vždy ideálnym riešením. V prípade možnosti inštalácie plynových kotlov v rámci obnovy rodinných domov je však na mieste otázka, či nie je menej v skutočnosti viac. Plyn je, nepochybne, pre Slovensko nevyhnutný pri procese transformácie na zelenú energetiku, no domácnosti vedia prejsť na obnoviteľné zdroje pomerne jednoducho. Zelená domácnostiam II funguje výborne, no nesmieme zabúdať na staré domy, ktoré sa podieľajú na emisiách relatívne veľkou mierou. Zrenovovaných 30 tisíc rodinných domov je naozaj pekné číslo, no ak tu nepodporíme väčšie zapojenie obnoviteľných zdrojov, môže ísť na našej ceste smerom k uhlíkovej neutralite v oblasti bývania o krok späť,“ upozorňuje Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

  

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

 

Zelené budovy sa stávajú trendom

Téma uhlíkovej neutrality sa v uplynulom týždni opäť ocitla na stránkach slovenských médií. Postarala sa o to jednak SAPI, ale pridala sa aj zahraničná poradenská spoločnosť CBRE. Tá zverejnila prieskum, podľa ktorého chce až 84% firiem pracovať v energetický úsporných budovách, pričom 58% spoločností je ochotných platiť viac za nájom v budovách využívajúcich OZE.

15. 03. 2023VIAC

 

Štúdia SAPI: Slovensko neplní ani neambiciózne ciele rozvoja OZE. Kľúčovú úlohu môže zohrať strešná fotovoltika

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

09. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek