Rokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti

Pavel Šimon
30. 01. 2015Včera sme boli účastní na rokovaní Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Tento mal na programe dva body rokovania: Ako hostia sa zúčastnili p. minister hospodárstva Pavlis a p. predseda ÚRSO Holjenčík. Na začiatku rokovania si výbor schválil prehodenie poradia bodov rokovania, čomu som bol rád, lebo na náš bod sa vytvoril väčší priestor. Rokovanie o tomto bode trvalo cez 38 minút. Z rokovania som odišiel krátko po dokončení nášho bodu, takže podozreniami z konfliktu som sa už nezaoberal. Na to aby som z tohto rokovania odchádzal smutný mi stačila naša Akcia 1508. Smutný som bol preto, že predstaviteľ orgánu, ktorý by mal byť nestranný, spoľahlivý a spravodlivý sa akurát tak správal arogantne a značne poslancova zavádzal. O rokovaní informovali na energia.dennikn.sk kde hneď v titulke sa píše: "Ak si výrobcovia ekologickej elektriny neplnia svoje povinnosti, je to hrubá neúcta voči občanom, ktorí sa im skladajú na podporu vo forme koncových cien. Aj takto vysvetľoval šéf regulačného úradu Jozef Holjenčík, prečo 30 % výrobcov z OZE a KVET stráca v tomto roku nárok na dotácie." Pán predseda sa rád zaštiťuje obranou občanov, len v tomto prípade ta neúcta je na jeho strane. Je to neúcta vôči poslancom, výrobcom aj občanom. Pretože tak ako používa svoje argumenty a tvrdenia, tak tie sú sotva z 80 % pravda. A ak je niečo iba z 80 % pravda, tak je zvyšok priestoru na zavádzanie a klamstvo. Celok teda asi nemôže byť pravda. Prečo to nie je úplne tak ako hovoria? Uvediem to citátom z včerajšieho rokovania opäť z energie: " „Požadované údaje sú dôležité pre správne nastavenie systému podpory a jeho kompenzácie prostredníctvom tarify za prevádzkovanie systému,“ zdôraznil na dnešnom rokovaní minister hospodárstva Pavol Pavlis." - tieto argumenty použil aj p. Holjenčík na našom rokovaní 20. 1. 2015. Teraz odhliadnuc od roviny povinností v zákone - tie čísla z každoročného hlásenia k 15. 8. odhadu na budúci rok sú úplne zbytočné aj pre úrad a o to viac pre distribučky. Tie čísla majú povedať koľko výrobca vyrobí v nasledujúcom kalendárnom roku. Výrobca si zoberie cenové rozhodnutie úradu. Opíše jedno jediné číslo z papieru vydaného a evidovaného úradom a pošle ho späť na úrad. To isté číslo pošle distribučke, ktorá ho má ako prílohu k zmluve s výrobcom. Distribučka, ktorá meria výrobcov nad 100 kW priebehovo a diaľkovo každých 15 minút, a každý deň informáciu o tomto výrobcovi posiela na OKTE. Toto číslo sa nemení počas celých 15 rokov podpory. Ako takéto číslo ovplyvní správne nastavenie systému podpory? - NIJAK, lebo tento údaj má úrad od počiatku výroby elektriny. Ďalší citát: "Šéf ÚRSO poznamenal, že podnikatelia nemajú len práva, ale aj povinnosti. „Pokiaľ si ich neplnia, je to hrubá neúcta voči ľuďom, ktorí sa im na túto podporu skladajú vo forme koncových cien,“ dodal s tým, že neznalosť zákona v tomto prípade neospravedlňuje." - taktiež dodal, že tí čo sa cítia poškodení, lebo si svoju povinnosť splnili a aj tak im je podpora odopretá, nech druhú stranu žalujú (nie úrad, ale distribučky, lebo tie im odopierajú podporu - pozn. autora). Dodávam, že nie len neznalosť zákona neospravedlňuje, ale zámerné porušovanie zákona je trestné. A kde všade len v tomto prípade úrad a najmä distribučky prekročili zákon sme písali už viacej krát tu. Je to v podaní na GP SR, informovali sme ministra... Záver: celé vyjadrenie p. predsedu ukazuje, že pokiaľ sa do veci neobujeme s plnou silou, tak si zasa upečú svoje a slušnosť, zákonnosť a poriadok opäť dostane na zadok. O polnoci som výrobcom posielal mail, ktorý sme spolu s riaditeľkou skoncipovali, kde je "desatoto" akcií. Kto ho z akéhokoľvek dôvodu nedostal nech mi napíše, pošlem mu ho.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek