Prvé školenie inštalatérov OZE v tomto roku

Pavel Šimon
25. 01. 2015Život ide svojím tempom, a napriek tomu, že sme na prelomu roka venovali väčšinu úsilia aktivitám okolo "Akcie 1508" tak je potreba pozerať aj na iné smery. Pevne veríme, že sa nám podarí zmariť "pokus o úplnú likvidáciu" obnoviteľných zdrojov, a ako nám písal jeden z postihnutých - rast obnoviteľných zdrojov sa nedá zastaviť, len spomaliť. Preto treba myslieť aj na ďalší rozvoj tohto segmentu. V súlade s vyše napísaným chceme oznámiť termín ďalšej „Odbornej prípravy inštalatér obnoviteľného zdroja” pre získanie osvedčenia MH SR. Ako už väčšina vie, toto  osvedčenie je potrebné na inštaláciu fotovoltických a fototermických malých zdrojov podľa § 4a zákona o OZE. A tiež je nevyhnutnosťou aby sa takýto malý zdroj mohol uchádzať o podporu z EU fondov. Podľa hlasov by sa už v priebehu februára či marca malo konečne rozhodnúť, a letné inštalácie by už mohli takúto podporu získať. Tak ako každý raz sa na tomto školení podieľame s našim partnerom spoločnosťou Thermo|Solar Žiar. Formulár na prihlasovanie je tu. Termín odbornej prípravy je 11. až 13. 2. 2015 – Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja:

11. 2. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” 12. 2. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov” + Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov” 13. 2. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov”

V prípade otázok sa obráťte na garantov vzdelávacieho programu: Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678 Alfréd Gottas, gottas@thermosolar.sk, tel. 0908 903 184 Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov. Ceny na rok 2015 ostali nezmenené a naďalej platia: Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek