Pripomienky SAPI k novele vyhlášky ÚRSO č. 221/2013

Pavel Šimon
05. 06. 2014Pred časom sme vás upozorňovali na novelu vyhlášky 221/2013 (www.sapi.sk/novela-vyhlasky-urso-c-2212013-o-cenovej-regulacii/). Do zajtra je možné podať pripomienky. Zatiaľ sme uplatnili tieto dve zásadné:
SAPI  9. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: §10a  V návrhu §10a, odsek 1 písmenono b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny do 30 kW, ktoré je umiestnené na strešnej konštrukcii alebo obvodovom plášti jednej budovy spojenej so zemou pevným základom 88,89 eura/MWh, Výška ceny nezodpovedá ustanoveniu vyhlášk 221/2013 § 7 Všeobecné ustanovenia odsek (15) Cena elektriny sa určí pre obvyklúmieru návratnosti investície 12 rokov... Už v pôvodnej vyhláške 221/2013 výška ceny bola počítaná na 20 ročnú návratnosť, čo samo ÚRSO ppotvrdilo listom č. 29496/2013/BA zo dňa 24. 7. 2013. Žiadame prehodnostiť návratnosť a teda aj cenu na 12 rokov.
SAPI  § 26 odsek (23) Platba za prístup do distribučnej sústavy  Žiadame zrušiť tento odsek pôvodnej vyhlášky, nakoľko vo viacerých polohách porušuje množstvo zákonov, vrátane Ústavy SR. Platba za prístup do distribučnej sústavy navrhujeme riešiť zmenou zákona 250/2012, tak aby bola dodržaná všetka legislatíva, vrátane nadradenej európskej, ktorá obmedzuje výšky takejto platby na maximálne 0,5 €/MWh a nie ako je v súčasnosti až 20 €/MHh pre niektoré technológie.
Ak vás ešte dnes niečo napadne tak mi prosím napíšte ešte dnes.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek