Príklad dobrej praxe: Do českej legislatívy sa zavádzajú energetické spoločenstvá, existuje už aj návod na ich fungovanie

SAPI
07. 03. 2023U našich českých susedov budú pravdepodobne energetické spoločenstvá čoskoro realitou. Definuje ich totiž návrh novely energetického zákona, ktorý dokončilo ministerstvo priemyslu a obchodu. 

Novela nadväzuje na doterajšie zmeny, ktoré reagovali na problémy na energetickom trhu a mali uľahčiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zavádza energetické spoločenstvá a spoločenstvá pre obnoviteľné zdroje ako nových účastníkov trhu. Základom týchto spoločenstiev, ktoré sa stanú právnickou osobou, bude spoločná výroba energie napríklad solárnymi alebo veternými elektrárňami a jej následné zdieľanie medzi jej členmi. Začínajú sa tu navyše objavovať aj praktické informácie pre záujemcov o energetické spoločenstvá – napríklad Energetický regulační úřad vydal návod, ako postupovať pri výrobe a zdieľaní elektriny v bytových domoch. Na Slovensku sa táto diskusia stále neotvára a to aj napriek jej nesmiernej dôležitosti pre budúce plnenie cieľov.

Komentáre

Súvisiace

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

 

Zelené budovy sa stávajú trendom

Téma uhlíkovej neutrality sa v uplynulom týždni opäť ocitla na stránkach slovenských médií. Postarala sa o to jednak SAPI, ale pridala sa aj zahraničná poradenská spoločnosť CBRE. Tá zverejnila prieskum, podľa ktorého chce až 84% firiem pracovať v energetický úsporných budovách, pričom 58% spoločností je ochotných platiť viac za nájom v budovách využívajúcich OZE.

15. 03. 2023VIAC

 

Štúdia SAPI: Slovensko neplní ani neambiciózne ciele rozvoja OZE. Kľúčovú úlohu môže zohrať strešná fotovoltika

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

09. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek