Pozvánka na podujatie Smart metering/smart grid: Prichádza doba prosumerová založená na bezpečných dátach

24.11.2021

19. 11. 2021Smart metering/smart grid: Prichádza doba prosumerová založená na bezpečných dátach

24.11.2021

Čo sa dozviete: Čo prináša zmena energetickej legislatívy z pohľadu digitalizácie a dynamizácie trhu s elektrinou. Ako sa zmení postavenie odberateľa, ktorý má v záujme lokálne vyrábať, uskladňovať, zdieľať elektrinu a predávať svoje prebytky či flexibilitu a čo to môže znamenať pre celý energetický hodnotový reťazec. Ako sú prevázkovateľ prenosovej sústavy a organizátor trhu pripravení na nárast počtu a decentralizácie poskytovateľov podporných služieb (služieb výkonovej rovnováhy) a obchodníkov vyrovnávajúcich svoju odchýlku prostredníctvom agregovanej flexibility. Ktoré nové činnosti a služby budú podporené regulačnými opatreniami, aké sú možnosti zníženia nákladov na elektrinu a spoznáte rámec pre inovácie v energetike.


Blok I. 09:00 - 12:30 Nový dizajn trhu s energiou – aktívny odberateľ v centre záujmu

Blok II. 13:00 - 15:00  Dáta v ekosystéme energetiky (ich analýza, predikcia, modelovanie a bezpečnosť)

Program podujatia :

Hybridná (prezenčná & virtuálna) konferencia

09:00 - 15:00 Virtuálna konferencia Smart metring/smart grid 2021

Prezenčná forma Blok I. 09:00 - 12:30 Nový dizajn trhu s energiou – aktívny odberateľ v centre záujmu

09:00 - 09:30 Nový dizajn trhu v návrhu primárnej energetickej legislatívy

Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

09:30 - 09:45 Zmena postavenia odberateľov v regulácii a podpora inovatívnych riešení

Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

09:45 - 10:00 Výzvy prevádzkovateľa prenosovej sústavy v novom dizajne

Peter Dovhun, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava

10:00 - 10:15 Transformácia trhu s energiou a potreba nového biznis modelu v podmienkach SPP

Rastislav Nemec, riaditeľ divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel

10:15 - 10:30 Využitie prvkov flexility z pohľadu prosumera z ČR

Martin Kubů, riaditeľ divízie obnoviteľné zdroje, Agrofert

10:30 - 10:45 Pripravenosť batériových riešení na trh a trhu na batériové riešenia

Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie

10:45 - 12:30 Panelová diskusia expertov: Nový dizajn trhu s energiou

Blahoslav Němeček, partner EY tímu poradenstvo pre klientov z odvetvia energetiky v regióne Strednej a juhovýchodnej Európy / Andrej Juris, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Peter Dovhun, predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská elektrizačná prenosová sústava Rastislav Nemec, riaditeľ divízie rozvoja podnikania, Slovenský plynárenský priemysel Martin Kubů, riaditeľ divízie obnoviteľné zdroje, Agrofert Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie

Prezenčná forma Blok II. 13:00 - 15:00  Dáta v ekosystéme energetiky (ich analýza, predikcia, modelovanie a bezpečnosť)

13:00 - 13:10 Dáta, vzory, modely.

Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO /

13:10 - 13:20 Fortinet Security Fabric

Zsolt Géczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET

13:20 - 13:30 Agregácia: súčasnosť a nové výzvy

Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT

13:30 - 13:40 Noví hráči na trhu budú potrebovať nové dátové výmeny.

Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

13:45 - 15:00 Panelová diskusia: Dáta v ekosystéme energetiky (ich analýza, predikcia, modelovanie a bezpečno

Ivan Trup, obchodno-technický riaditeľ, MicroStep - HDO / Zsolt Géczi, Regional Account Manager Slovakia, FORTINET Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu, IPESOFT Libor Láznička, riaditeľ úseku vývoja, SFÉRA

VIAC INFO O PODUJATÍ TU

Komentáre

Súvisiace

Inovačný deň ZSVTS a INOVATO – Prečo je dôležité chrániť si vlastné inovácie?

novačné dni sú novým projektom spolupráce INOVATO CLUSTER a Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. V rámci série workshopov sa budeme venovať relevantným témam z oblasti vedy, výskumu, priemyslu a inovácií, ktoré predstavia a s účastníkmi budú diskutovať kvalifikovaní odborníci.

29. 03. 2023VIAC

 

Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s  veternou energiou na Slovensku

Portál EURACTIV Slovensko Vás pozýva na online diskusiu s názvom Odkiaľ vietor fúka? Ako ďalej s  veternou energiou na Slovensku, ktorá sa uskutoční 18.4.2023 v čase od 10:00 do 11:30.

27. 03. 2023VIAC

 

Smart Energy Forum 2022

Ako hlavný rečník tu vystúpi Alfred Karlstetter generálny riaditeľ spoločnosti SolarEdge pre Európu. Vo svojej prednáške opíše hlavné trendy vo fotovoltike do roku 2025.

30. 09. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek