Pozvánka na preškoľovanie inštalatérov OZE

Pavel Šimon

Ivana Kukanová

Veronika Galeková

SAPI
21. 11. 2018Vážení držitelia osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, 


od začiatku roka 2014 mnoho z vás v súlade s paragrafom 13a zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, získalo Osvedčenie pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov, v súlade s kritériami ustanovenými v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/28/ES. Toto osvedčenie má, podľa odseku 7 hore uvedeného paragrafu, platnosť 5 rokov a je možné ho jedenkrát predĺžiť o 5 rokov. Podmienkou predĺženia je účasť držiteľa osvedčenia na aktualizačnej odbornej príprave. 


Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu v spolupráci s Thermo/Solar Žiar s.r.o. organizuje aktualizačnú odbornú prípravu inštalatérov fototermiky/fotovoltiky v termínoch:


Dátum

Čas

Modul

Cena s DPH

Prihlásenie do

Úhrada do

Počet účastníkov

13.02.2019

8.00 – 12.00

Fototermika

120.00 EUR


33

13.02.2019

12.00 – 16.00

Fotovoltika

120.00 EUR


40

12.03.2019

8.00 – 12.00

Fototermika

120.00 EUR


5

12.03.2019

12.00 – 16.00

Fotovoltika

120.00 EUR


5

10.04.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR


10.04.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR


11.06.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR


11.06.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR


18. - 19.09.20198.00 - 12.00Fototermika240.00 EURriadne
22
19. - 20.09.201912.00 - 16.00Fotovoltika240.00 EURriadne
35
14.10.20198.00 - 12.00Fototermika120.00 EUR......13
14.10.201912.00 - 16.00Fotovoltika120.00 EUR......16

V cene je zahrnutý aj študijný materiál a občerstvenie počas podujatia. 


Ak máte záujem o absolvovanie aktualizačnej odbornej prípravy je potrebné sa prihlásiť na adrese skolenia@thermosolar.sk na jeden z v tabuľke uvedených termínov. Prihláška musí obsahovať kópiu Vášho platného osvedčenia a Vaše fakturačné údaje. Následne Vám bude zaslaná zálohová faktúra na zaplatenie poplatku. Počas podujatia obdržíte daňový doklad na uhradenú sumu. V prípade, že by ste uhrádzali jedným prevodom poplatok za viac modulov a/alebo viac účastníkov, je toto potrebné uviesť v správe pre prijímateľa. 


Poplatok nie je možné platiť v hotovosti počas podujatia! S ohľadom na vysoký záujem a kapacitné možnosti bude účasť na aktualizačnej odbornej príprave umožnená iba záujemcom, ktorí uhradia poplatok najneskôr do termínu uvedeného v tabuľke. V prípade, že prihlásený záujemca nebude mať účasť v tomto termíne uhradenú, bude zo seminára vylúčený a jeho miesto ponúknuté ďalšiemu prihlásenému záujemcovi v poradí. 


Takto vyradený záujemca sa, samozrejme, môže prihlásiť na ďalší termín aktualizačnej odbornej prípravy v priebehu roka 2019. 


Toto prvé preškolenie je hlavne na pozvánky a budeme robiť ďalšie. Tak aby sme priebežne preškolili všetkých, ktorí potrebujú mať včas potvrdené predĺženie platnosti.


Členom SAPI, ktorí sa preškolenia zúčastnia, bude poskytnutá zľava z poplatku za členské na ďalší rok vo výške 10%.


Príďťe sa preškoliť k nám, získate množstvo praktických rád od lídrov na trhu, aktuálne legislatívne novinky a skúsených lektorov z praxe.


Komentáre

Súvisiace

Registrácia na školenie inštalatérov fotovoltických a fototermických zariadení

Registrácia na školenie inštalatérov fotovoltických a fototermických zariadení

09. 08. 2019VIAC

 

Osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov/fotovoltických systémov 12. marca 2019

Osvedčenia pre inštalatérov slnečných tepelných systémov / fotovoltických systémov

15. 02. 2019VIAC

 

Školenie inštalatérov 24. - 26. 10. 2018

Školenie inštalatérov 24. - 26. 10. 2018

02. 10. 2018VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek