AKTUALIZOVANÉ: Povinnosť registrovať sa kvôli zákonu o odpadoch - PRIEBEŽNE!

Ivana Kukanová
09. 08. 2018AKTUALIZOVANÉ - po rozhovore s Ministerstvom životného prostredia SR stačí, ak sa povinné subjekty budú registrovať  PRIEBEŽNE,  NIE JE NUTNÉ DODRŽAŤ TERMÍN 15. 8. 2018. Avšak, pred dovezením elektrozariadenia do Slovenskej republiky už musíte byť registrovaný.  

Už sme členov SAPI niekoľkokrát informovali o tom, že aj pri fotovoltike je povinnosť plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch.

Doteraz išlo o nie úplne presné vymedzenie tejto problematiky. Avšak do platnosti vstúpila nová EU smernica, ktorá práve k 15. 8. 2018 bude právoplatná a vymedzuje nové kategórie elektrozariadení úplne explicitne a patrí medzi ne aj fotovoltika. Pripomíname, že povinnosť registrovať sa v Registri výrobcov elektrozariadení na MŽP SR tu bola už dávno.(http://www.sapi.sk/prednaska-o-novom-zakone-o-odpadoch-na-solaris-nitra-2016/) Od 15. 8. 2018 sa iba rozširuje okruh elektrozariadení a spresňuje kategorizácia. AKTUALIZOVANÉ: Nezabudnite, termín registrácie v Registri výrobcov elektrozariadení je PRIEBEŽNE OD ROKU 2016 - a pokuty, ktoré za nesplnenie tejto povinnosti môžu byť uložené sú od 1.200 eur - až do 120. 000 eur. Členovia SAPI dostali komplexné vysvetlenie tejto problematiky spolu s ponukou na spoluprácou od našej partnerskej spoločnosti, ktorá tieto povinnosti a registráciou za nich kompletne vybaví - viac detailov môžu nájsť v členskej zóne. Staňte sa našim členom a nepremeškajte nič dôležité. http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/elektrozariadenia-elektroodpad/pravne-predpisy/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek