Prihlášky

BENEFITY ČLENSTVA V SAPI

SAPI je tu už viac ako 6 rokov. Len niekoľko firiem podnikajúcich vo FV biznise založilo organizáciu, ktorá dnes združuje viac ako 80 firiem. Tie stále v tejto oblasti aj napriek absencii podpory OZE na Slovensku pôsobia a stretávajú sa s početnými problémami.

Máme za sebou turbulentné obdobie a časté zmeny legislatívy s nejasným cieľom skúšajúce Vašu schopnosť prežiť a prispôsobiť sa. Z defenzívneho postoja demonštrácií a protestov sme sa pomaly posunuli do úlohy odborného partnera na dialóg. Podpora OZE sa síce na Slovensku na chvíľu zastavila, no trend v EÚ a vo svete sa zastaviť nedá. Preto sa stávame čoraz častejšie vítaným partnerom rôznych podujatí, pripomienkovacích procesov a náš hlas je čím ďalej tým hlasnejší. Prelomovou udalosťou bolo v našom pôsobení riešenie kauzy G-komponent, kde sa nám vďaka sponzoringu (teda príspevkom aj od firiem, ktoré neboli našimi členmi) podarilo objednať a využiť služby právnika špecializujúceho sa na oblasť energetiky. Aj keď sme dovtedy boli presvedčení, že pravda je na našej strane, nemali sme dostatok financií, aby sme túto pravdu obhajovali aj právnou cestou. Pri domáhaní sa nápravy u ÚRSO aj u distribučných spoločností sme sa vždy dočkali výsmechu, „ak sa vám nepáči, súďte sa.“ Individuálne spory však boli výnimočné a spoločne sme na to nemali prostriedky.

Našlo sa však našlo dosť podporovateľov, ktorí do nás vložili jednak dôveru, ale hlavne aj financie. Výsledok našej spoločnej snahy sa po 2,5 roku dostavil v podobe pozitívneho nálezu Ústavného súdu o nesúlade G-komponentu s Ústavou SR. Toto výrazne zvýšilo vyjednávaciu silu SAPI a veríme, že už tak skoro nebudeme opäť počuť „ak sa vám nepáči – choďte sa súdiť.“

Je veľmi dôležité, že sme sa dokázali zjednotiť a vydržať. Zmeny síce nevidno hneď, ale keďže ide o zmeny obrovské a systémové, postupne sa posúvame vpred a už dnes preto vidíme rešpekt úradníkov, ktorí sa nás už nepýtajú, koho a koľkých vlastne zastupujeme. Automaticky nás ako zástupcov OZE sektora akceptujú, vyzývajú na pripomienkovanie a kontaktujú.

Veľmi dôležitá je dôvera a vytrvalosť našich členov zostať s nami.

V náplni našej práce sú často špecifické problémy jednotlivých majiteľov alebo prevádzkovateľov OZE, ktoré možno nie vždy dokážeme vyriešiť do úplného detailu. No dôvodom, pre ktorý sme SAPI zakladali, bolo dívať sa strategicky dopredu a snažiť sa hlavne o trvalo udržateľný rozvoj OZE, sledovať a pripomienkovať legislatívu v tejto oblasti a predovšetkým ochraňovať už zrealizované investície. Tomuto cieľu preto často prispôsobujeme činnosti, ktorým sa venujeme.

Môžeme s čistým štítom vyhlásiť, že na poli slovenskej legislatívy neexistuje nič, čo by nám uniklo. Odbremeňujeme členov od sledovania legislatívnych povinností a ich zmien, pretože ich pravidelne mapujeme. Kľúčom k tomu, že sme stále tu je mimoriadne pozorné nakladanie s financiami. Vďaka sponzorom a darom dokážeme financie vykladať len na to najnevyhnutnejšie, čo nám umožnilo prežiť aj v časoch, kedy nevznikli žiadne elektrárne a sektor stál.

Jediným pravidelným zdrojom príjmu SAPI je len členské, z ktorého vychádzame pri plánovaní aktivít na každý ďalší rok. Od založenia SAPI sa množstvo aktivít rozrástlo oproti začiatkom. Aktuálne je to kalendár výrobcu a monitoring legislatívy, ktorý v základnej verzii dodávame v spolupráci s advokátskou kanceláriou POLÁČEK&PARTNERS bankám. Základná cena takéhoto balíka je 100,- eur bez DPH mesačne (teda 1.200 eur ročne bez DPH). Naši členovia majú prístup k týmto informáciám zdarma v rámci členského.

Plánované aktivity pre rok 2017:

pravidelný monitoring legislatívy/SAPI

zapojenie sa do pripomienkovania „Zimného“ balíčka EK/MH SR zmena v podpore OZE – reforma tarify TPS, presadenie „lokálneho zdroja“/MH SR

pripomienkovanie a sledovanie vyhlášok ÚRSO

Zelená domácnostiam – pravidelné vyhodnocovanie čerpania, presadzovanie spravodlivých podmienok pre všetky dotované zdroje/SIEA

antidumpingové clá na panely dovezené z Ázie/EÚ výhodné poisťovanie akýchkoľvek elektrární/v spolupráci so spoločnosťou Respect Slovakia s.r.o , SAPI má uzavretú rámcovú zmluvu priamo s poisťovňou a tak poskytuje členom SAPI nielen najvýhodnejšie podmienky na poistenie a ušetrenie až niekoľko tisíc eur ročne, ale aj osobné jednanie a individuálny prístup. Výhodné poistenie máme aj pre inštalatérov.

školenia inštalatérov

výstavy a semináre

dotiahnutie EU Pilotu voči Slovenskej republike (G-komponent, stop stav a 1508)/EÚ 1508 a G-komponent

pravidelné PR aktivity

stretnutie na rôznych úrovniach, aj na pôde NR SR, ministerstiev, či iných inštitúcií

spájanie sa s inými organizáciami za účelom získavania vhodných kontaktov aktívna aj pasívna účasť na mnohých konferenciách aj doma, aj v zahraničí

a iné.

V záujme ďalšieho skvalitňovania našej činnosti a poskytovania služieb sme stále otvorení ďalším novým členom. Chceli by sme sa viac venovať propagácii OZE a uskutočniť množstvo ďalších vecí, ktoré by nás aj Vás a Vaše podnikanie posunuli. Sme presvedčení, že aj odvedená práca v prospech OZE a fotovoltiky, ktorú môžete nájsť na našich stránkach, či pravidelne v médiách Vás presvedčí, aby ste sa pridali k nám.

Členské pre rok 2017 je nastavené takto:

v najnižšej kategórii obratu do 200.000 EUR ročne 200 eur/rok

v kategórii obratu 200.000 až 1.000.000 ročne 600 eur/rok

v kategórii obratu nad 1.000.000 ročne 800 eur/rok.

Primárne sa posudzuje pôsobenie na SK trhu a v činnostiach súvisiach s fotovoltikou.

V prílohách sú tlačivá na prihlásenie do SAPI: