Pozor na nebezpečie opakovania „Akcie 1508“

Veronika Galeková
05. 08. 2016Rok 2015 sa pre výrobcov elektriny z OZE KVET a samozrejme aj pre SAPI niesol v znamení množstva akcií a protestov na riešenie toho čo sme nazvali Akcia 1508. Inde to nazývali ako „neposkytnutie podpory pre výrobcov elektriny z OZE a KVET“. Samotná podstata Akcie 1508 je v  oznámení uplatnenia podpory a predpokladaného množstva dodanej elektriny na nasledujúci kalendárny rok. Je to ptrebné oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a prevádzkovateľovi regionálnej distribučnej sústavy – ZSDis, SSE-D alebo VSD. Samo o sebe je to nezmyselný akt, lebo tieto údaje má úrad aj RDS už dávno. Bohužiaľ „nešťastne“ napísaný zákon z tejto zbytočnosti urobil zásadný úkon pre výrobcov elektriny. Do termínu oznámenie zostáva už len 10 dní. Na úrad toto oznámenie musí byť doručené, alebo podané na poštu (doporučene) do 15. 8. vrátane. Znamená to, že aj poslanie poštou v pondelok 15. 8. je pre splnenie povinnosti voči úradu v poriadku. Avšak pre doručenie na RDS sa čas kráti viac. Áno, môžete ho fyzicky doručiť na podateľňu aj v pondelok 15. 8: - nezabudnite, že niektoré RDS majú „špeciálne“ úradné hodiny. Taktiež si uvedomte čo sme písali o náležitostiach potvrdenia z podateľne. ALE ak budete zasielať poštou (opäť silno odporúčame doporučene) tu si treba uvedomiť, že RDS si, ako komerčné subjekty vysvetľujú zákon tak, že 15. 8. to musia mať na podateľni. Znamená to, že na zaslanie poštu máte čas tak do stredy 10. 8. I napriek tomu, že v roku 2015 táto téma rezonovala tu na našom webe, ale aj v množstve médií a zorganizovali sme tri protesty, tak niektorí výrobcovia toto oznámenia vlani nezaslali. Či už na úrad alebo na RDS. Výhoda členstva v SAPI je, že o tejto nadchádzajúcej udalosti sú členovia informovaní s ďaleko väčším predstihom. Členom SAPI boli aj v newsletteri zaslané ďalšie povinnosti v priebehu roka s návodom na najefektívnejšie splnenie povinností. SAPI spracováva a priebežne aktualizuje kalendár povinností výrobcov elektriny z OZE (a KVET). Viac o členstve sa môžete dozvedieť tu: Čo je SAPI. Pavel Šimon

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek