Čo je SAPI

Vznik SAPI

Dňa 15. 7. 2010 traja zakladajúci členovia FRONIUS Slovensko s.r.o., GENERM s.r.o a MyENERGY a.s. na ustanovujúcej schôdzi založili záujmové združenie právnických osôb pôsobiacich vo fotovoltickom priemysle.

V súčasnosti združujeme množstvo (často aj skupinových) členov a partnerov, nielen z domácich firiem, ale aj zahraničných.

SAPI zastupuje fotovoltiku už od roku 2010, pripomienkuje legislatívu, zastupuje sektor na rokovaniach s ÚRSO, MH SR, v NR SR, vystupuje pred médiami, je zastúpená a známa v medzinárodných štruktúrach (EPIA) a komunikuje aj s Bruselom. Organizuje špecializované konferencie na fotovoltiku ako jediná v SR a je taktiež súčasťou dvoch európskych projektov. Zástupcovia SAPI prednášajú na domácich aj zahraničných konferenciách, pripravujú odborné stanoviská napr. aj pre poslancov NR SR, pôsobia nielen v SR, ale aj v zahraničí v oblasti OZE a sú špičkou vo svojom odbore. SAPI má svojich zástupcov aj v Energetickej komisii Hospodárskeho výboru NR SR. Už rok riešime celoeuórpsku recyklačnú schému PV Cycle a v súčasnosti sa pripravujeme na akreditáciu pre poskytovanie odborného vzdelávania pre fotovoltických inštalatérov. Počas existencie SAPI sa hlavne vďaka našim mediálnym aktivitám podarilo zlepšiť verejnú mienku voči fotovoltike z negatívnej (sú to len „solárni baróni“) k neutrálnej až pozitívnej.

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) má za cieľ trvalo udržateľnú podporu všetkých obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj fotovoltického priemyslu. Zároveň je partnerom pre širšiu odbornú aj verejnú diskusiu pri tvorbe podnikateľského prostredia v tomto odvetví.

Ak máte záujem, pridajte sa k nám.

Ciele SAPI

Veríme v Slnko a jeho potenciál, ktorý nás každodenne presviedča o zmysluplnosti využívania ohromnej energie, ktorá nám padá každý deň z neba. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu háji:

 • záujmy priemyselného odvetvia, ktoré je vo svete úspešne sa rozvíjajúcim novým priemyslom
 • záujmy ľudí, ktorí chcú využívať slnko ako zdroj energie
 • záujmy organizácií, ktoré sa snažia presadiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie doma i vo svete

SolarGIS-Solar-map-Slovakia-skmaly

Prečo sa stať členom SAPI

Buďte ako prví informovaní o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú fotovoltiky, zmien v legislatíve, konzultujte so skúsenými všetky problémy, ktoré sa môžu pri výstavbe elektrárne vyskytnúť – buďte pri zrode tohto fantastického odvetvia na Slovensku medzi prvými a čerpajte z toho výhody. Spoločne riešime všetko súvisiace nielen s legislatívou ohľadne FV, ale aj s ich prevádzkou, administratívou a pod.

Staňte sa aj Vy našimi členmi!

Napíšte nám alebo si jednoducho stiahnite prihlášku tu: Prihláška SAPI

Tešíme sa na Vás!

Členský program

Členský program SAPI je určený všetkým tuzemským ako aj zahraničným záujemcom o fotovoltiku – podnikateľom, ale aj fyzikým osobám. SAPI svojim členom prostredníctvom členského poskytuje:

 1. Okamžitý prístup k informáciám

Získanie prístupu do členskej zóny na webovej stránke SAPI, ktorá obsahuje:

 • Materiály z konferencií a iných podujatí organizovaných SAPI
 • Rozšírené informácie z legislatívy týkajúce sa fotovoltiky na Slovensku
 • Informácie o aktuálnych lobbyngových kampaniach
 • Pravidelný newsletter
 1. Reprezentácia záujmov členov
 • Príprava stanovísk a ich prezentácia na úrovni príslušných úradov  – MHSR, NRSR, ai.
 • Prezentácia a presadzovanie záujmov členov v rámci spolupráce s European Photovoltaic Association (EPIA)
 • Obrana proti nezákonným zásahom „silnejších“ – štátne úrady, ale aj distribučky a pod.
 1. Networking
 • Pozvánky na podujatia organizované SAPI
 • Možnosť kontaktu členov prostredníctvom členskej zóny
 • Prístup k informáciám o ostatných členoch SAPI
 • Výmena skúseností a spoločné riešenie problémov
 1. Newsletter
 • Pravidelné zasielanie newslettera s najnovšími informáciami o vývoji  fotovoltiky na Slovensku i v zahraničí
 • Monitoring slovenskej i európskej politiky v oblasti fotovoltiky  
 • Aktualizované informácie o aktivitách SAPI
 1. Ostatné výhody
 • Konzultácie ohľadom pripravovaných alebo nových legislatívnych materiálov týkajúcich sa fotovoltiky
 • Zvýhodnené ceny na podujatia organizované SAPI a jej partnermi (zľavy zo vstupného 20 % – 80 %).
 • Jedinečné poistenie FV elektrárne spoločnosťou Respect Slovakia
 • Pozvánky a výhody na podujatiach partnerov SAPI

SAPI je jediné združenie pre fotovoltiku na Slovensku a zároveň jediné funkčné združenie zastupujúce obnoviteľné zdroje energií. Zastupujeme záujmy cca 70% účastníkov  tohto sektora na Slovensku. Preto je náš hlas dostatočne silný a hlavne relevantný v diskusii. Zároveň nejde o elitný klub na občasné stretávanie, ale reálne pracujúcich ľudia, ktorí riešia aktuálne problémy v OZE.