Pozitívny príklad v oblasti teplárenstva z ČR

SAPI
03. 08. 2022V susednej Českej republike oceňovali v rámci Dní teplárenstva a energetiky inovatívne projekty. V kategórii Rozvoj a využitie KVET a OZE v teplárenstve vyhral projekt Teplárne Brno EKOtelna s alternatívnymi zdrojmi. V rámci rekonštrukcie Teplárne Brno boli do procesu integrované aj technológie využívajúce OZE. V EKOtolni sa síce naďalej vyrába teplo zo zemného plynu, ale zároveň využíva tepelné čerpadlá, ktoré sú poháňané elektrinou z fotovoltických panelov umiestnených na streche budovy. Sústava je doplnená o batériovú akumuláciu a akumulačnú nádrž na teplú vodu. Z tohto batériového úložiska môžu čerpať elektrinu aj elektromobily. Ako uvádza EKOtolňa, ich cieľom bolo naplno využiť možnosti, ktoré im ponúka slnko dopadajúce na strechu budovy. To nielenže vyrába elektrinu, ale predhrieva aj vodu, ktorá je následne dohrievaná na parametre plynového kotla. EKOtepláreň ponúka pre návštevníkov, ktorí sa o projekt zaujímajú alebo by sa ním chceli inšpirovať aj komentovanú prehliadku.

Komentáre

Súvisiace

Návratnosť investícií do OZE sa znižuje

O nové obnoviteľné zdroje majú investori záujem. Problémami sú skôr administratívne prekážky a sieťové poplatky, na ktoré neustále upozorňuje aj SAPI. Napriek týmto komplikáciám však dokážu byť napríklad fotovoltické, či veterné elektrárne stále rentabilné.

16. 08. 2022VIAC

 

Spojenie fotovoltiky a železničnej dopravy môže byť v Nemecku onedlho realitou

Britská spoločnosť Bankset Energy odštartovala v Nemecku testovanie fotovoltických panelov umiestnených na železničných podvaloch. Nemecká železničná sieť dosahuje dĺžky viac ako 60 tisíc kilometrov, ktoré môžu byť využité na výrobu zelenej energie.

27. 07. 2022VIAC

 

Nedostatok plynu narušil koncept energetickej transformácie

So znepokojením sledujeme vývoj energetickej krízy, ktorá s určitosťou povedie k návratu k spaľovaniu čierneho uhlia.

27. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek