Povinné predĺženie podpory môže zlikvidovať výrobcov OZE

Juraj Vedej

SAPI
16. 04. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

16. apríl 2021

   

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predstavili návrh repoweringu podporovaných obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorý je v rozpore s cieľmi, ktoré sa Vláda SR v programovom vyhlásení zaviazala dosiahnuť. Ak takto nastavený repowering vstúpi do praxe, môže zlikvidovať výrobcov z OZE a výraznou mierou naruší dôveru investorov v štátnu energetickú politiku.

 

Medzi odborníkmi v elektroenergetike panuje všeobecná zhoda o problematickom nastavení systému financovania podpory OZE, ktorého jediným zdrojom je TPS, čo neustále a v plnej miere pociťujú všetci koncoví odberatelia elektriny. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) pripravila už minulý rok pre  MH SR a ÚRSO detailný návrh schémy repoweringu, ktorý mal tento problém pomôcť zmierniť. Podľa návrhu SAPI by sa podpora natiahla v čase o 10 rokov (teda nie o 5 rokov, ako navrhuje MH SR a ÚRSO), samozrejme, pri súčasnom znížení výkupných cien. Podľa prepočtov asociácie by štát týmto spôsobom mohol dosiahnuť zníženie doplatkov pre fotovoltické elektrárne o 30 – 35 %, čo by predstavovalo úsporu až 80 miliónov eur ročne (teda viac ako ministerstvom aktuálne deklarovaných 70 miliónov).

 

Súčasťou návrhu SAPI bolo aj vytvorenie podmienok, ktoré by umožnili skutočný repowering, v podobe zásadnej obnovy zariadení, s cieľom zvýšenia ich efektivity a zabezpečenia dlhodobej technickej udržateľnosti. Nemalo sa to pritom týkať len fotovoltiky, ale aj malých vodných elektrární a bioplynových staníc. Vo fotovoltike by však boli výsledky najvýraznejšie, keďže tu za posledných 10 rokov nastal obrovský technologický pokrok sprevádzaný zlacnením komponentov. Umožnenie zásadnej obnovy existujúcich elektrární by tak predstavovalo významný prínos vo výrobe zelenej elektriny, ktorý by sa dal dosiahnuť len s marginálnymi dodatočnými nákladmi. Vyhrali by všetci – zákazníci by získali nižšie ceny elektriny, výrobcovia čas a priestor na obnovenie elektrární a štát by, okrem peňazí na splatenie dlhu, získal aj dôležité percentá k podielu OZE na domácej spotrebe energie.

 

Správna vec robená nesprávnym spôsobom môže zlikvidovať výrobcov

„SAPI podporuje snahy ministerstva o zavedenie repoweringu zariadení OZE, nepríjemne nás však prekvapil návrh ministerstva, aby bol vstup do nastavenej schémy povinný. Vždy sme zdôrazňovali, že musí ísť o dobrovoľnú schému, ktorá musí byť nastavená správne a motivačne. Nastavenie, ktoré chce presadiť MH SR a ÚRSO by znamenalo, že sa na zaplatenie problémov v slovenskej elektroenergetike opäť povinne poskladajú výrobcovia zelenej elektriny, tak ako to bolo pri strate podpory (Kauza 1508) z roku 2015, či neustále je vo forme diskriminačného G-komponentu, ktorý je navyše aj v rozpore s európskou legislatívou,“ upozorňuje Ján Karaba. Povinné zníženie podpory môže mať za následok aj likvidáciu niektorých výrobcov fotovoltiky. Ide o elektrárne, ktorým zmena podpory, na ktorú sa roky spoliehali, zasiahne do hospodárenia natoľko, že nebudú môcť ďalej prevádzkovať svoje zariadenia a splácať úvery.

 

„Nie je dôležitý cieľ, ale cesta, ako sa k nemu dostaneme“ (Karol Galek)

 

Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Galek často opakuje vetu Pre nás nie je dôležitý cieľ, ale cesta, akou sa k nemu dostaneme.“ Riaditeľ SAPI Ján Karaba ešte v decembri 2020 naznačil optimálnu cestu vyhlásením, že „kľúčové je nastavenie systému podpory pri dodržaní dobrovoľnosti, transparentnosti a efektívnosti, v zmysle zapojeného počtu výrobcov. Prioritou nesmie byť minimalizácia výkupných cien, ale vytvorenie atraktívnej a motivačnej schémy. V opačnom prípade hrozí, že sa výrobcovia nezapoja.“

 

Ministerstvo hospodárstva sa nakoniec predložilo schému, ktorá, ako sa zdá, síce nie je motivačná, ale zato je povinná. „Ministerstvo sme viackrát varovali, že ak výrobcov nemotivujú, nebudú mať dôvod sa zapojiť. Napriek tomu je predložená schéma pre výrobcov nevýhodná, čo pravdepodobne tuší aj ministerstvo a úspech pripravovaného repoweringu si chce doslova vynútiť. Veríme, že je iná, lepšia cesta – máme detailné prepočty a konkrétne návrhy, ako systém nastaviť tak, aby získali všetci. Od spotrebiteľa, cez výrobcu až po štát. Sme pripravení so zástupcami ministerstva hospodárstva aj ÚRSO diskutovať a hľadať čo najlepšie riešenie,“ vyzýva Ján Karaba. „Navrhovaná novelizácia sa má dotknúť úplne všetkých veľkých podporovaných výrobcov z fotovoltiky a tiež komerčných bánk, ktoré na výstavbu elektrární poskytli stovky miliónov eur v úveroch. Verím preto, že sa spolu so SAPI zapoja do diskusie aj ďalšie subjekty vrátane odbornej verejnosti, výrobcov a bánk, aby sme spoločne repowering nastavili čo najlepšie,“ uzatvára riaditeľ SAPI. 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Ministerstvo hospodárstva nestihlo ďalší termín

Celosvetový trend zachytený v predchádzajúcej správe je pozitívny, návrat do slovenských reálií nás však trošku schladí. Rezort hospodárstva totiž nestihol poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu.

05. 04. 2023VIAC

 

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek