Posun v podpore malým zdrojom + školenie inštalatérov

Pavel Šimon
19. 03. 2015V dňoch 11. až 13. 3. prebehlo školenie inštalatérov OZE a na záver aj preskúšanie komisiou MH SR. Opätovne sme školili s našim partnerom spoločnosťou Thermo|Solar Žiar. Potešiteľné pre nás je to, že školenie je už skutočne medzinárodné. Nielen že sme tradične školili inštalatérov aj zo susedných Čiech, ale aj prvého účastníka z Poľska. Následné osvedčenie MH SR je vydané na základe na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES. A je povinnosťou všetkých členských krajín jej na svojom území uznať. Dôležitejšie je však, že gestor podpory EU pre malé zdroje - Slovenská inovačná a energetická agentúra sa blíži k dokončeniu všetkých potrebných dokumentov. A tak sa konečne dostaneme (noví majitelia malých zdrojov) k čerpaniu podpory. Viac v správe SIEA, výber tu: "Do termínu začiatku spustenia projektu SIEA zabezpečí technické riešenie elektronického systému, ktorý bude schopný spracovať a vyhodnotiť tisícky žiadostí. Zatiaľ preto nie je možné požiadať o podporu. „Ak chce mať domácnosť istotu, že na inštaláciu zariadenia získa poukážku, odporúčame počkať si na konkrétne podmienky. Urobíme všetko preto, aby sa bolo možné zapojiť do programu čím skôr. Predpokladáme, že systém bude k dispozícii v druhej polovici roka 2015," uviedol riaditeľ odboru komunikácie SIEA Eduard Jambor. Ako bude možné o pomoc požiadať? Pre domácnosti je dôležité, aby poznali konkrétny druh a výkon vhodného zariadenia. Ak bude zariadenie spĺňať určené technické podmienky, budú môcť prostredníctvom on-line systému požiadať o príspevok na inštaláciu vybraného zariadenia so zvoleným výkonom v konkrétnom dome. Podľa návrhu SIEA by mali získať poukážku, ktorú si uplatnia pri inštalácii. Vyplnené formuláre aj so žiadosťou o preplatenie poukážky budú predkladať SIEA priamo spoločnosti zabezpečujúce inštaláciu prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.   Aká bude miera a výška podpory? Poukážky by mali pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Konečná výška podpory bude vyplývať z aktuálnych celkových nákladov na typické, tzv. vzorové inštalácie v závislosti od inštalovaného výkonu. Posudzované náklady zahŕňajú návrh technického riešenia na inštaláciu zariadenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov a spojovacích materiálov na zabezpečenie funkčnosti zariadenia a vykonanie revízií a funkčných skúšok. Konečné výšky podpory na rôzne druhy zariadení ešte nie sú určené. Pri jednotlivých druhoch zariadení bude zvolený percentuálny limit alebo maximálna suma." Zdroj: SIEA.sk  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek