Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja

Všetkým záujemcom o absolvovanie školenia a skúšky pre osvedčenie MH SR oznamujme, že termín nasledujúceho školenia inštalatérov OZE bude až v roku 2018.

 

Ak sa ešte chcete zúčastniť a ešte nie ste registrovaní, prosím (nezáväzne) zaregistrujte sa, tak aby sme vedeli kedy spustiť školenie. Registrácia je tu: Formulár na prihlásenie nájdete tu

 

SAPI získalo spolu so spoločnosťou THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. akreditáciu na vzdelanie s názvom „Odborná príprava inštalatér obnoviteľného zdroja”. Osvedčenie MH SR je zavedené zákonom 309/2009 Z.z. v § 13a od roku 2011 a tiež je vyžadované na základe na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES. Novelou zákona o podpore OZE a KVET (pod číslom 382/2013 Z.z.) sa v § 4a zaviedla povinnosť predložiť pri pripojení Malého zdroja (definícia v energetickom zákone a zákone o podpore OZE a KVET) toho osvedčenie. Inak regionálne distribučné spoločnosti nepripoja Malý zdroj a nenainštalujú meranie a rozpojovacie zariadenie. Toto školenie má dva moduly:

  1. Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov.
  2. Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov.

Osvedčenie má číslo: POA: 3358/2013/139/1 zo dňa 30. 12. 2013 vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;

pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

Prípadný záujemca o školenie, preskúšanie a následne aj osvedčenie MH SR sa môže registrovať. Ako náhle sa nazberá potrebný počet záujemcov, tak ich budeme kontaktovať s termínom konania.

Formulár na prihlasovanie je tu. (ten istý link ako vyššie)
V prípade otázok sa obráťte na nás (SAPI) alebo na zástupcu spoločnosti Thermo|Solar Žiar.
Odborní garanti projektu: Pavel Šimon a Alfréd Gottas.
Mapa inštalatérov obnoviteľných zdrojov – http://www.energiaweb.sk/energeticke_mapy/mapa-instalaterov-oze/

V prípade otázok sa obráťte na organizačných garantov vzdelávacieho programu:

Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 – 645 316

Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom.

Ďalšie termíny školení budú určené priebežne, predpokladom vypísania termínu je záväzná účasť minimálne 30 frekventantov.

Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné špeciálne ceny:

Typ školenia Dĺžka Cena za školenie
(s DPH)
Cena za školenie pre členov a partnerov SAPI, ČSSE a THERMO/SOLAR
(s DPH)
Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov 2 dni 280,00 EUR 240,00 EUR
Kombinovaný modul FV+FT 3 dni 390,00 EUR 350,00 EUR

Upozorňujeme, že ako zrejme jediný projekt v tejto oblasti sme Vám schopní poskytnúť možnosť vystavenia faktúry za školenie v režime platcu DPH.

Tento program je spoločným projektom SAPI a spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. a plne vyhovuje požiadavkám vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 133/2012 Z.z. Školenie je spojené so skúškou a vystavením osvedčenia pre inštalatérov malých zdrojov energie podľa zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie č. 309/2009 Z.z.

Vstupné kvalifikačné požiadavky boli dohodou medzi MH SR a MŠ SR stanovené nasledovne:

Stredoškolské vzdelanie technického zamerania alebo výučný list technického smeru;

pri záujme získať osvedčenie pre inštalatérov na základe čl. 14 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES najmenej jeden rok odbornej praxe v danom odbore, pokiaľ záujemca nezískal odborné vzdelanie pre inštaláciu fotovoltických/slnečných tepelných systémov.

(Znamená to, že pôvodná požiadavka na §22, resp. §21 (elektrotechnici) je neplatná).

V oblasti Žiaru nad Hronom je možné sa ubytovať vo viacerých ubytovacích zariadeniach, cena za noc je približne od 15€ do 70€, zaradenie ubytovacieho zariadenia od robotníckej ubytovne až po hotel ***. Ubytovanie si bude zabezpečovať každý účastník individuálne.

Súčasťou školenia bude základné občerstvenie (káva, čaj, voda, 2 jednoduché jedlá denne).

Každý úspešný absolvent obdrží prednášané materiály v písomnej forme.

13. 11. 2015 Posledné tohtoročné školenie inštalatérov

16. 9. 2015 Školenie inštalatérov aj pre projekt Zelená domácnostiam

17. 8. 2015 Zelená domácnostiam – školenie inštalatérov OZE

20. 5. 2015Nasledujúce školenie – jún 2015

8. 2. 2015 – Zmena termínu školenia na marec

25. 1. 2015 – Školenie v roku 2015

10. 9. 2014 – Nasledujúci termín školenia „Inštalátor OZE“

22. 6. 2014 Školenie inštalatérov a Partnerská dohoda SK/EU

31. 3. 2014 – Ďalší termín na školenie inštalatérov OZE

3. 3. 2014 – Krátka správa: školenie inštalatérov OZE

19. 2. 2014 – Termín školenia inštalatérov OZE (FV aj FT)

14. 2. 2014 – Aktuálne informácie o školeniach pre osvedčenie inštalatérov OZE

30. 1. 2014 – Prvé školenie inštalatérov FV

24. 1. 2014 – Posledné dni pred spustením akreditovaného školenia inštalatérov

17. 12. 2013 – Otvorenie registrácie na školenie inštalatérov