Posledné tohtoročné školenie inštalatérov

Pavel Šimon
13. 11. 2015Školenie bude prebiehať od 9. do 11. 12. 2015

Opäť to bude Kombinovaný modul FV + FT

SAPI ako garant odbornej prípravy inštalatér obnoviteľných zdrojov vyhlasuje ďalší termín školenia. Školenie bude kombinované a budeme vzdelávať záujemcov z oblasti fotovoltiky aj z oblasti termiky. Začínať budeme termickými systémami a postupne prejdeme k fotovoltike: 9. 12. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných systémov10. 12. 2015 – Moduly “Odborná príprava inštalatérov slnečných tepelných + fotovoltických systémov11. 12. 2015 – Modul “Odborná príprava inštalatérov fotovoltických systémovFormulár na predbežné prihlásenie nájdete tu.

V prípade otázok sa obráťte na organizačných garantov vzdelávacieho programu:

Pavel Šimon, Pavel.Simon@sapi.sk, tel. 0917 714 678

Juraj Vozár, Vozar@thermosolar.sk, tel. 0918 - 645 316 Školenie bude prebiehať v priestoroch spoločnosti THERMO|SOLAR Žiar s.r.o. Žiar nad Hronom, Na vartičke 14, 965 01 Žiar nad Hronom. Ceny ostali nezmenené a naďalej platia nasledovné ceny: Podrobnosti o potrebných podkladoch a vstupných požiadavkách tu: www.sapi.sk/projects/odborna-priprava-instalater-obnovitelneho-zdroja/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek