Nezávislá štúdia WEC: Slovensko môže využívať podstatne väčší potenciál zelenej energie

Juraj Vedej

SAPI
03. 12. 2018        Na Slovensku chýba veľké množstvo elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a Ministerstvo hospodárstva SR stále nemá jasno v tom, čo chce podporovať. Ministerstvo používa neaktuálne scenáre vývoja a spotreby.

        Obnoviteľné zdroje sa dajú pripojiť do sústavy s dodatočnými technickými úpravami sústavy. Pretrvávanie tzv. „stopstavu“ nemá technické opodstatnenie. Z hľadiska medzinárodných záväzkov SR by v takomto prípade malo byť pripájanie OZE prioritou.

        Najlacnejším zdrojom elektriny sú v súčasnosti celosvetovo slnečné a veterné elektrárne.

 

BRATISLAVA, 3. december 2018 Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) predstavila verejnosti výsledky nezávislej odbornej štúdie Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR, ktorú na podnet asociácie vypracoval Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC). Verejné inštitúcie nezverejnili žiadne vyhodnotenie situácie a potenciálu OZE, preto sa SAPI ako súkromná asociácia rozhodla dať si vypracovať odbornú prácu od odborníkov.

 

Štúdia je rozdelená na dve základné časti. V tej prvej autori popisujú stav sektora OZE na Slovensku a porovnávajú ho s relevantnými krajinami. Zaujímavým zistením je, že národný akčný plán rozvoja OZE z roku 2010 sa nenaplnil pri veterných elektrárňach, kým plánovaná kapacita fotovoltických elektrární bola prekročená prakticky o polovicu. Slovensku ale pritom stále chýba veľa elektriny z obnoviteľných zdrojov. „Viacero krajín si stanovuje ambiciózne plány na dosiahnutie podielu OZE na spotrebe až do výšky 100 % a to už do roku 2030, prípadne 2040,“ približuje Ing. Juraj Kubica, PhD., sekretár WEC a hlavný autor štúdie. „Slovensko, ako krajina výrazne závislá na dovoze všetkých energonosičov, môže mať aspoň ambíciu výrazne zvýšiť podiel OZE na spotrebe energie pri zachovaní ekonomickej efektívnosti,“ dodáva Kubica.

 

Druhá časť štúdie analyzuje možnosti integrácie OZE do distribučnej sústavy. Za predpokladu existencie záložných zdrojov sa, podľa autorov, pohybuje celková kapacita pre obnoviteľné zdroje rádovo v stovkách megawattov. „Pripojiteľná kapacita nových zdrojov do elektrizačnej sústavy je v súčasnosti výrazne obmedzená striktnými požiadavkami,“ zdôrazňuje Kubica. „Technickými opatreniami na inteligentné riadenie distribučných sústav (tzv. Smart grid) a zmenou tarifnej štruktúry je možné odblokovať významnú kapacitu na pripájanie nových zdrojov energie do distribučných sústav,“ konštatuje Kubica.

 


 

Chýba 640 GWh zelenej elektriny

Štúdia zároveň upozorňuje na neschopnosť Slovenska plniť energetické záväzky voči EÚ, ktoré by sme mali dosiahnuť do roku 2020 14% podielom OZE na spotrebe energie. V súčasnosti chýbajú 2% a akýkoľvek plán ich dosiahnuť. Ministerstvo hospodárstva SR zatiaľ pracuje len s neaktuálnymi scenármi vývoja spotreby a kompetentným chýba skutočný plán, ako týchto chýbajúcich 650 GWh zelenej elektriny dosiahnuť. Hovoríme teda napr. o fotovoltických elektrárňach s celkovým objemom 650 MW, veterných elektrárňach s objemom 325 MW alebo bioplynových elektrárňach s objemom 100 MW.

 

„Štúdia poukazuje na nevyhnutnosť transformácie podpory OZE smerom k trhovým mechanizmom. Fotovoltika a vietor, ako najlacnejšie obnoviteľné zdroje, sú pod paritou trhovej ceny. Klesajúcu cenu OZE už čiastočne zohľadnila nedávna novela zákona č. 309/2018 Z.z. o podpore OZE, ktorá má vstúpiť do platnosti začiatkom roku 2019. Avšak lokálny zdroj a ani zavedenie aukcií stačiť nebudú,“ upozorňuje Ján Karaba, člen výkonného výboru SAPI. Slovenská energetika potrebuje výraznú reformu v rozvoji OZE a na základe tejto štúdie si myslím, že by to mala byť predovšetkým podpora prioritného odberu zelenej elektriny a zrušenie stopstavu,“ dodáva Karaba.

 

Na ťahu je ministerstvo

Štúdia nadväzuje na závery niekoľko rokov nezverejnenej štúdie pripojiteľnosti, ktorú štátna Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dlhodobo odmieta zverejniť, aj keď ňou zdôvodňuje 5 rokov trvajúci stopstav. Podľa Veroniky Galekovej, riaditeľky SAPI, tento bezprecedentný stav neumožňujúci pripájanie akýchkoľvek nových zdrojov zasahuje do slobody podnikania na Slovensku. „Táto štúdia sa k technickému rozmeru snaží pridať aj ekonomický a tým pádom nájsť cestu, ako plniť aj záväzky Slovenska voči EÚ. Vieme, že pripojiteľný výkon tu za istých podmienok je, no jeho odblokovanie závisí predovšetkým od Ministerstva hospodárstva SR, konštatuje Galeková. Podľa riaditeľky SAPI si vláda aj minister musia konečne uvedomiť, že energetická bezpečnosť a zdravé životné prostredie sú pre Slovensko priorita. “V praxi to znamená zvýšenie cieľov pre OZE. Výstavba nových zdrojov sa aj u nás dala realizovať extrémne rýchlo. V rokoch 2010 – 2012 súkromníci pripojili do sústavy viac ako 500 MW fotovoltických elektrární. Nová smernica EÚ stanovuje podiel 32 % výroby elektriny z OZE do roku 2030. Aj blízke krajiny si stanovujú ambiciózne ciele v oblasti zelenej energie kvôli varovaniam o zmene klímy. S akým záväzkom vystúpia zástupcovia SR na prebiehajúcej konferencii OSN v Katowiciach?“

 

Výstavba slnečných či veterných elektrární na Slovensku je podľa SAPI lacnejšia a tieto zdroje sú aj oveľa flexibilnejšie v porovnaní s jadrovými, či fosílnymi. Uhoľná elektráreň v Novákoch za 115 miliónov eur ročne znečisťuje ovzdušie a vodu, ohrozuje zdravie baníkov a obyvateľov regiónu a tieto prostriedky sa nedostávajú na rozvoj potenciálu zelených investícií na Slovensku. Aj úzko vymedzený fotovoltický sektor zamestnáva viac ako 800 inštalatérov malých zdrojov a stovky ľudí v dodávateľskom reťazci. Ďalšie stovky pracovníkov na Slovensku zamestnávajú iné druhy OZE. “Energetickú politiku Slovenska určuje ministerstvo, no my budeme jeho kroky pozorne sledovať a budeme požadovať, aby prijalo ďalšie reformy, ktoré sú, s očakávanou transpozíciou novej smernice EÚ, nevyhnutné. Naša štúdia dokázala absenciu technických prekážok, a je preto načase v tejto veci konečne začať serióznu odbornú diskusiu,“ uzatvára Veronika Galeková.

O Svetovej energetickej rade:

Svetová energetická rada (World Energy Council) je medzinárodná organizácia združujúca energetikov z priemyslu, akademickej sféry aj regulátorov a vlád. WEC bola založená v roku 1923, má zastúpenie v 100 krajinách sveta a je pridruženou organizáciou OSN. Slovenský výbor WEC je samostatnou organizáciou od vzniku SR v roku 1993.


 Výstupy z médií:

https://www.energie-portal.sk/Dokument/slovenski-fotovoltici-slovensko-moze-vyuzivat-podstatne-viac-zelenej-energie-104792.aspx

https://www.dobrenoviny.sk/c/149580/fotovoltici-sr-k-splneniu-zavazkov-chyba-az-640-gwh-zelenej-elektriny

https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/493870-slovensku-chyba-640-gwh-zelenej-elektriny-pre-splnenie-zavazkov/

https://ekonomika.sme.sk/c/22000046/slovensko-voci-unii-neplni-zavazok-zelenej-elektriny.html

http://www.teraz.sk/ekonomika/fotovoltici-sr-k-splneniu-zavazkov-ch/364902-clanok.html

https://www.dnesky.sk/fotovoltici-sr-k-splneniu-zavazkov-chyba-az-640-gwh-zelenej-elektriny/

https://www.24hod.sk/fotovoltici-sr-k-splneniu-zavazkov-chyba-az-640-gwh-zelenej-elektriny-cl636525.html

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/190756/Slovensku-k-splneniu-zavazkov-voci-EU-chyba-az-GWh-zelenej-elektriny  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

Komentáre

Súvisiace

WORKSHOP: Úloha podnikov v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie v regióne Strednej a Východnej Európy

Slovenské podniky mali možnosť zúčastniť sa online workshopu na tému udržateľného podnikania. Zistili na príklad ako financovať využívanie OZE a ako im v tom všetkom môže pomôcť kampaň Race to Zero.

12. 11. 2021VIAC

 

SAPI považuje zrušenie stop-stavu za udalosť historického významu

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dnes oznámila spoločne so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstva financií SR (MF SR) oficiálne ukončenie stop-stavu na Slovensku, ktorý viac než 7 rokov znemožňoval pripájanie nových zdrojov energie a tým aj rozvoj zelenej energetiky na Slovensku.

06. 04. 2021VIAC

 

NR SR dnes dala stopku Jahnátkovmu čiernemu zoznamu

Po 6 mesiacoch tvrdého boja dnes Národná rada SR schválila novelu Zákona o podpore OZE, ktorá vytvára spravodlivejší mechanizmus sankcionovania za nedoplatky na daniach a odvodoch a odstraňuje likvidačné následky na hospodársku životaschopnosť výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov.

24. 09. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek