Najväčšia asociácia presadzujúca rozvoj OZE mení názov

SAPI
17. 06. 2024TLAČOVÁ SPRÁVA

17. jún 2024

   

Najväčšia asociácia presadzujúca rozvoj OZE mení názov

 

Najväčšia slovenská asociácia zameraná na obnoviteľné zdroje mení názov. Po novom sa Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) bude volať „SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky“.

Ku zmene názvu prišlo po 14. rokoch existencie asociácie. Vedenie SAPI si uvedomovalo, že väčšina problémov, ktoré fotovoltici v priebehu rokov riešili, sa týkala prakticky celého odvetvia obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Aj preto sa s rastúcim počtom tém, ktorým sa asociácia venovala, rozrastala aj členská základňa. Okrem subjektov podnikajúcich vo fotovoltike dnes medzi členov asociácie patria spoločnosti, ktoré sa zaoberajú veternou energetikou, vodnými elektrárňami, geotermálnou energiou, ale aj ďalšími udržateľnými zdrojmi.  

„V priebehu rokov sa nevyvíjal len trh, ale aj naša asociácia. Postupne sme sa začali venovať aj iným obnoviteľným zdrojom, ako len fotovoltike. Dávalo nám to zmysel, lebo asociácia, ktorá by podporovala komplexný rozvoj udržateľnej energetiky na Slovensku nikdy nebola. Vzhľadom na náš vplyv a skúsenosti sme sa rozhodli tejto úlohy zhostiť. Išlo o prirodzený vývoj,“ vysvetľuje riaditeľ SAPI Ján Karaba.

Po novom sa bude asociácia volať SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky.“ Udržateľná energetika priamo v názve asociácie jasne deklaruje, že len samotné OZE dnes nestačia a implementácia zelených zdrojov musí ísť ruka v ruke so znižovaním spotreby a zvyšovaním efektivity, decentralizáciou a zvyšovaním energetickej sebestačnosti. 

„SAPI je v slovenskej energetike ustálený pojem. Za roky aktívneho pôsobenia sme si vybudovali silné meno a sme rovnocenným partnerom pri tvorbe legislatívy, aj pri jednaniach so štátnymi orgánmi. Preto sme sa rozhodli známu skratku SAPI ponechať, no súčasne vyslať jasný signál verejnosti, že naše poslanie už nie je len podpora fotovoltiky, ale udržateľnej energetiky ako takej,“ dodáva Ján Karaba. 

SAPI – Slovenská asociácia udržateľnej energetiky mení len názov, ktorý tak má lepšie odzrkadľovať poslanie a aktivity asociácie a súčasne vyslať signál spoločnostiam pôsobiacim v sektore udržateľnej energetiky, aby sa pridali a pomohli tvarovať legislatívne a podnikateľské prostredie. „Naším spoločným cieľom by malo byť čo najvyššou možnou mierou prispieť k dekarbonizácii a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality. To sú témy, ktoré rozhodnú, ako bude vyzerať budúcnosť našej planéty,“ uzatvára riaditeľ SAPI.

 

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Českom otriasol prípad požiaru fotovoltiky, je za ňou opäť jej neodborná inštalácia

Nechať si robiť inštaláciu od neovereného inštalatéra, či už kvôli zdanlivo lepšej cene alebo časovej dostupnosti, je riziko. Robiť si ju však sám tak, ako to robil v tomto prípade majiteľ domu, už prekračuje hranicu hazardu so zdravím a životom. Ide o nešťastnú priamu úmeru, kde s pribúdajúcou fotovoltikou pribúdajú aj prípady jej porúch.

03. 07. 2024VIAC

 

Energetické dátové centrum je v plnej prevádzke

Energetické dátové centrum (EDC) je od 1. júla 2024 plne funkčné a prináša nové funkcionality pre slovenský energetický trh. OKTE, prevádzkovateľ EDC, sa tak drží stanoveného časového harmonogramu, podľa ktorého sa mal pri predstavovaní jednotlivých funkcionalít riadiť.

03. 07. 2024VIAC

 

Predaj tepelných čerpadiel medziročne klesol, dlhodobo však stále zaznamenávajú rastúci trend

Pokles predaja tepelných čerpadiel zaznamenala v roku 2023 celá Európska únia. Kým celoeurópsky predaj klesol o približne 5 %, Slovensko zaznamenalo v porovnaní s rokom 2022 až 16 % pokles.

13. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek