Európska komisia pripravila príručku pre zavádzanie akceleračných zón

SAPI
30. 05. 2024Upravená Smernica RED III počíta s implementáciou tzv. akceleračných zón pre OZE, kde by projekty podliehali špecifickým podmienkam a výrazne kratším lehotám pri ich posudzovaní. Cieľom je urýchliť rozvoj technológií OZE, pričom najviac sa počíta s pozitívnym vplyvom pre veterné elektrárne. Nie všetky krajiny EÚ však postupujú rovnako úspešne alebo rýchlo, pričom sa môže líšiť aj metodológia určenia zón - Európska komisia preto vydala príručku, ktorá obsahuje nielen vysvetlenie týchto opatrení, ale aj kroky, ktorými by sa mali vlády riadiť, vrátane konkrétnych príkladov dobrej praxe. Medzi odporúčania patrí napríklad prednostné využitie infraštruktúry, baníckych oblastí alebo iných umelo vytvorených oblastí. Okrem toho sú tu obsiahnuté aj digitálne nástroje, ktoré by mohli štáty využiť a špecifikácie - ako napríklad chránené oblasti, ornitologické oblasti a podobne - na ktoré by sa mali zamerať.

Komentáre

Súvisiace

Európsky deň solárnej energie pripomína dôležitosť slnka

Európsky deň solárnej energie je iniciatíva, za ktorou stojí SolarPower Europe, pričom cieľom je spojiť občanov, podniky a politikov, aby spoločne poukázali na výhody solárnej energie a podporovali spoločné opatrenia pre udržateľnú a odolnú budúcnosť.

20. 06. 2024VIAC

 

European Solar Day

Pridajte sa k nám a oslávme spolu European Solar Day 2024. Povedzme všetkým o sile slnka a o tom, ako nám môže pomôcť pri dosiahnutí uhlíkovej neutrality.

19. 06. 2024VIAC

 

Elektrina by vedela pokryť až 90 % výroby tepla v priemysle, EÚ však stavia najmä na vodík

Sektor priemyslu je aktuálne zodpovedný za približne 20% emisií skleníkových plynov v Európskej únii, pričom leví podiel - až 75 % priemyselných emisií - pochádza z výroby tepla potrebného na tavenie skla a výrobu železnej rudy a potravín.

13. 06. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek