Európska komisia prichádza s návrhom sprísňujúcim výrobu zeleného vodíka

SAPI
23. 06. 2022Prísne kritériá, ktoré navrhuje Európska komisia pre výrobu elektriny z OZE využívanú za účelom výroby zeleného vodíka môže podľa RWE spomaliť investície do tohto sektora. Komisia uvádza, že používanie vodíka z OZE môže viesť k úsporám v hospodárstve EÚ len vtedy, ak elektrolýza nevytlačí existujúce OZE zo siete a nepodporí tak výrobu energie z fosílnych zdrojov. V rámci návrhu Komisia navrhuje aj to, aby bolo od roku 2026 možné na výrobu zeleného vodíka využívať len energiu z nedotovaných solárnych a veterných elektrární. Balík REPowerEU predpokladá zvýšenie podielu výroby zeleného vodíka využívaného v sektore priemyslu na 75 % do roku 2030. Pôvodná ambícia z balíka opatrení Fit For 55 bola 50 %. Podľa údajov S&P Global Commodity Insight bude k naplneniu tohto cieľa potrebných takmer 7,8 milióna mt/rok zeleného vodíka. Konzultácia k návrhu Komisie prebieha do 17.6. 

Komentáre

Súvisiace

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

 

Zelené budovy sa stávajú trendom

Téma uhlíkovej neutrality sa v uplynulom týždni opäť ocitla na stránkach slovenských médií. Postarala sa o to jednak SAPI, ale pridala sa aj zahraničná poradenská spoločnosť CBRE. Tá zverejnila prieskum, podľa ktorého chce až 84% firiem pracovať v energetický úsporných budovách, pričom 58% spoločností je ochotných platiť viac za nájom v budovách využívajúcich OZE.

15. 03. 2023VIAC

 

Štúdia SAPI: Slovensko neplní ani neambiciózne ciele rozvoja OZE. Kľúčovú úlohu môže zohrať strešná fotovoltika

Slovensko neplní vlastné ciele v oblasti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie vyplývajúce z národných strategických dokumentov a výrazne tak zaostáva za svojimi európskymi partnermi. Vyplýva to zo záverov Správy o stave obnoviteľných zdrojov v slovenskej elektroenergetike za rok 2022, ktorú vypracovala a zverejnila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

09. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek