Európska komisia prichádza s návrhom sprísňujúcim výrobu zeleného vodíka

SAPI
23. 06. 2022Prísne kritériá, ktoré navrhuje Európska komisia pre výrobu elektriny z OZE využívanú za účelom výroby zeleného vodíka môže podľa RWE spomaliť investície do tohto sektora. Komisia uvádza, že používanie vodíka z OZE môže viesť k úsporám v hospodárstve EÚ len vtedy, ak elektrolýza nevytlačí existujúce OZE zo siete a nepodporí tak výrobu energie z fosílnych zdrojov. V rámci návrhu Komisia navrhuje aj to, aby bolo od roku 2026 možné na výrobu zeleného vodíka využívať len energiu z nedotovaných solárnych a veterných elektrární. Balík REPowerEU predpokladá zvýšenie podielu výroby zeleného vodíka využívaného v sektore priemyslu na 75 % do roku 2030. Pôvodná ambícia z balíka opatrení Fit For 55 bola 50 %. Podľa údajov S&P Global Commodity Insight bude k naplneniu tohto cieľa potrebných takmer 7,8 milióna mt/rok zeleného vodíka. Konzultácia k návrhu Komisie prebieha do 17.6. 

Komentáre

Súvisiace

Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra organizuje prvý zo série pol denných workshopov zameraných na energetickú efektívnosť v malých a stredných podnikoch (MSP), ktorý sa uskutoční 29.6.2022 v rámci projektu LEAP4SME financovaného programom HORIZON 2020

28. 06. 2022VIAC

 

Portugalsko už čoskoro spustí svoju najväčšiu plávajúcu solárnu elektráreň

Portugalsko uvedie do prevádzky najväčšiu plávajúcu fotovoltickú elektráreň už v júli tohto roku. Pôjde o zatiaľ najväčšiu plávajúcu elektráreň, aká bola v Portugalsku vybudovaná s inštalovaným výkonom 5 MW. Ročná výroba je odhadovaná na 7,5 GWh elektriny.

28. 06. 2022VIAC

 

Jadro je dnes nenahraditeľné, no budúcnosť musí patriť obnoviteľným zdrojom

Už viackrát sme písali, že za nárast cien energií môže do veľkej miery aj rozhodnutie Nemecka predčasne odstaviť jadrové elektrárne. Krajina teraz musí kompenzovať výpadky opätovným spúšťaním uhoľných elektrární, ktoré vyrábajú drahšiu energiu, zaťaženú emisnými kvótami

28. 06. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek