Analýza upozorňuje na administratívne bariéry rozvoja OZE v EÚ

SAPI
03. 08. 2022
Konzultačná spoločnosť Ember zverejnila analýzu o rozvoji OZE v EÚ. Správa sledovala plány únie a porovnávala ich s implementáciou. Porovnanie plánovaných kapacít s tempom ich reálneho zavádzania, žiaľ, ukazuje, že sa ciele takýmto tempom naplniť nepodarí. Okrem fotovoltiky zaostáva aj vietor. Iba Fínsko, Švédsko, Litva a Chorvátsko majú v súčasnosti dostatočný prírastok nových veterných zdrojov. Podľa analytikov už nie je problém slabý záujem, ale čelíme implementačnej medzere. Podľa legislatívy EÚ by totiž udeľovanie povolení pre projekty obnoviteľných zdrojov nemalo presiahnuť dva roky. Medzi 18 krajinami analyzovanými pre veternú energiu na pevnine však priemerný čas povolenia celkovo prekročil dvojročnú hranicu v niektorých prípadoch až päť násobne. Pri soláre bola dvojročná hranica prekročená v deviatich z 12 analyzovaných krajín s oneskorením až o štyri roky. Európa musí urýchlene odstrániť administratívne prekážky, aby sa mohol naplno využiť potenciál obnoviteľných zdrojov. Práve administratívne prekážky sú dôležitou témou aj na Slovensku, kde rozvoju veternej energie bránia povoľovacie procesy. Veríme, že si MŽP uvedomuje tú veľkú zodpovednosť, ktorú má v rukách a začne rýchlo konať.

Komentáre

Súvisiace

So zvyšujúcimi sa cenami energie a nedostatkom fosílnych palív rastie význam obnoviteľných zdrojov

Kritickú situáciu riešia aktuálne Nemci, ale aj Francúzi, kde hrozí, že hlavné mesto ostane na Vianoce bez elektrickej energie. Únia sa snaží nájsť rýchlu cestu von z aktuálnej krízy, no vyzerá, že Európa sa bude musieť niekoľko mesiacov výrazne obmedziť, čo sa týka spotreby elektrickej energie aj tepla.

03. 08. 2022VIAC

 

EIB dala Slovensku odporúčania k eurofondom

Európska investičná banka Slovensku navrhuje, aby viac ako desať percent z budúcich eurofondov vyčlenila na finančné nástroje, teda finančnú pomoc, ktorú musí prijímateľ štátu časom vrátiť.

01. 06. 2022VIAC

 

REPowerEU – PRÍLEŽITOSŤ ALEBO HROZBA PRE SLOVENSKÚ ENERGETIKU?

EK predstavila 18. mája 2022 návrh akčného plánu REPowerEU. Akčný plán obsahuje konkrétne opatrenia, ktoré chce EK realizovať pre bezpečnejšiu, dostupnejšiu a čistejšiu energiu. Vzhľadom na vývoj udalostí a ruskú vojenskú intervenciu na Ukrajine sa k téme ochrany klímy postupne pridala aj aktuálna téma odstránenia závislosti na dovozoch ruského plynu, rozvoj úspor a obnoviteľných zdrojov energie. Už koncom tohto mesiaca, 30.-31. mája 2022 bude o návrhu REPowerEU rokovať Európska rada.

24. 05. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek