Analýza upozorňuje na administratívne bariéry rozvoja OZE v EÚ

SAPI
03. 08. 2022
Konzultačná spoločnosť Ember zverejnila analýzu o rozvoji OZE v EÚ. Správa sledovala plány únie a porovnávala ich s implementáciou. Porovnanie plánovaných kapacít s tempom ich reálneho zavádzania, žiaľ, ukazuje, že sa ciele takýmto tempom naplniť nepodarí. Okrem fotovoltiky zaostáva aj vietor. Iba Fínsko, Švédsko, Litva a Chorvátsko majú v súčasnosti dostatočný prírastok nových veterných zdrojov. Podľa analytikov už nie je problém slabý záujem, ale čelíme implementačnej medzere. Podľa legislatívy EÚ by totiž udeľovanie povolení pre projekty obnoviteľných zdrojov nemalo presiahnuť dva roky. Medzi 18 krajinami analyzovanými pre veternú energiu na pevnine však priemerný čas povolenia celkovo prekročil dvojročnú hranicu v niektorých prípadoch až päť násobne. Pri soláre bola dvojročná hranica prekročená v deviatich z 12 analyzovaných krajín s oneskorením až o štyri roky. Európa musí urýchlene odstrániť administratívne prekážky, aby sa mohol naplno využiť potenciál obnoviteľných zdrojov. Práve administratívne prekážky sú dôležitou témou aj na Slovensku, kde rozvoju veternej energie bránia povoľovacie procesy. Veríme, že si MŽP uvedomuje tú veľkú zodpovednosť, ktorú má v rukách a začne rýchlo konať.

Komentáre

Súvisiace

Nemecko predstavilo stratégiu pre rozvoj fotovoltiky

Nemecko je dlhodobo vnímané ako jeden z hlavných aktérov, ktorí OZE promujú nielen verbálne, ale aj podnikajú reálne opatrenia. Nemecká vláda sa po novom bližšie pozrela aj samostatne na fotovoltiku ako čiastkovú technológiu, ktorú sprevádzajú nielen príležitosti, ale aj opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby mohla byť využitá naplno.

29. 03. 2023VIAC

 

Slovensko pripravuje transpozíciu komponentu REPowerEU do Plánu obnovy a odolnosti

Minulý týždeň bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti o kapitolu REPowerEU. Návrh kapitoly obsahuje štyri hlavné oblasti, na ktoré by mali byť vyčlenené financie – jednou z nich je aj energetika a povoľovacie procesy s ňou spojené.

29. 03. 2023VIAC

 

OZE v roku 2022 narástli celosvetovo takmer o 10%

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie (IRENA) informovala, že celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie v minulom roku vzrástla o rekordných 295 GW, teda 9,6 percenta.

29. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek