Analýza upozorňuje na administratívne bariéry rozvoja OZE v EÚ

SAPI
03. 08. 2022
Konzultačná spoločnosť Ember zverejnila analýzu o rozvoji OZE v EÚ. Správa sledovala plány únie a porovnávala ich s implementáciou. Porovnanie plánovaných kapacít s tempom ich reálneho zavádzania, žiaľ, ukazuje, že sa ciele takýmto tempom naplniť nepodarí. Okrem fotovoltiky zaostáva aj vietor. Iba Fínsko, Švédsko, Litva a Chorvátsko majú v súčasnosti dostatočný prírastok nových veterných zdrojov. Podľa analytikov už nie je problém slabý záujem, ale čelíme implementačnej medzere. Podľa legislatívy EÚ by totiž udeľovanie povolení pre projekty obnoviteľných zdrojov nemalo presiahnuť dva roky. Medzi 18 krajinami analyzovanými pre veternú energiu na pevnine však priemerný čas povolenia celkovo prekročil dvojročnú hranicu v niektorých prípadoch až päť násobne. Pri soláre bola dvojročná hranica prekročená v deviatich z 12 analyzovaných krajín s oneskorením až o štyri roky. Európa musí urýchlene odstrániť administratívne prekážky, aby sa mohol naplno využiť potenciál obnoviteľných zdrojov. Práve administratívne prekážky sú dôležitou témou aj na Slovensku, kde rozvoju veternej energie bránia povoľovacie procesy. Veríme, že si MŽP uvedomuje tú veľkú zodpovednosť, ktorú má v rukách a začne rýchlo konať.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek