Analýza upozorňuje na administratívne bariéry rozvoja OZE v EÚ

SAPI
03. 08. 2022
Konzultačná spoločnosť Ember zverejnila analýzu o rozvoji OZE v EÚ. Správa sledovala plány únie a porovnávala ich s implementáciou. Porovnanie plánovaných kapacít s tempom ich reálneho zavádzania, žiaľ, ukazuje, že sa ciele takýmto tempom naplniť nepodarí. Okrem fotovoltiky zaostáva aj vietor. Iba Fínsko, Švédsko, Litva a Chorvátsko majú v súčasnosti dostatočný prírastok nových veterných zdrojov. Podľa analytikov už nie je problém slabý záujem, ale čelíme implementačnej medzere. Podľa legislatívy EÚ by totiž udeľovanie povolení pre projekty obnoviteľných zdrojov nemalo presiahnuť dva roky. Medzi 18 krajinami analyzovanými pre veternú energiu na pevnine však priemerný čas povolenia celkovo prekročil dvojročnú hranicu v niektorých prípadoch až päť násobne. Pri soláre bola dvojročná hranica prekročená v deviatich z 12 analyzovaných krajín s oneskorením až o štyri roky. Európa musí urýchlene odstrániť administratívne prekážky, aby sa mohol naplno využiť potenciál obnoviteľných zdrojov. Práve administratívne prekážky sú dôležitou témou aj na Slovensku, kde rozvoju veternej energie bránia povoľovacie procesy. Veríme, že si MŽP uvedomuje tú veľkú zodpovednosť, ktorú má v rukách a začne rýchlo konať.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek