Čo je fotovoltikaFotovoltika je premena slnečnej energie na energiu elektrickú, ktorá prebieha vďaka fotovoltickému efektu. Ten nastáva v kremíkových polovodičových vrstvách fotovoltických panelov, tvarovo podobných slnečným kolektorom. Alternatívou k monokryštalickému alebo polykryštalickému kremíku sú tzv. „tenké vrstvy“ (thin-films), založené na báze chemických zlúčenín (napr. CdTe - Cadmium Telluride, CIS – Copper Indium Diselenide), ktoré sa nanášajú v jednej alebo viacerých vrstvách na podklad vyrobený zväčša z plastu. Tie sa ale na Slovensku používajú minimálne.

Jednotlivé fotovoltické panely sa navzájom spájajú do radov a niekoľko radov tak spolu vytvára fotovoltický generátor. Fotovoltické generátory môžu byť umiestnené na strechách, fasádach budov alebo inštalované priamo na zemi. V zásade rozlišujeme dva typy zapojenia generátorov. Sieťové systémy, ktorých časť produkcie elektrickej energie je odovzdaná do verejnej elektrickej siete často za vopred dohodnutú výkupnú cenu, prípadne trhovú cenu (v závislosti od platnej legislatívy). Čoraz častejšie sa aplikuje tzv. net-metering, teda zápočtový systém vyrobenej a odobratej elektrickej energie. Akousi nadstavbou sieťového systému je systém, ktorého celú produkciu výrobca spotrebuje a do siete neodovzdáva nič. Ostrovné systémy sú systémy priamo napojené na spotrebič (napr. aj celý dom). V tomto prípade je tak fotovoltický generátor, ako aj spotrebič galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Často je vyprodukovaná elektrická energia, ktorá sa nespotrebováva v reálnom čase zálohovaná pomocou batérií. 

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek