Žiadosť na Najvyšší súd SR - podporte sa akciou

Pavel Šimon
19. 03. 2015Všetkým poškodeným a sympatizantom; náš člen a tiež poškodený prišiel s nápadom dopýtať na na Najvyššom súde SR na ich stanovisko k zákonu. Treba predostrieť, že to nie je štandardný postup, ktorý by mohol použiť advokát. Ten by mal klasickou cestou žaloby. Ale na druhú my ako občania si podľa Ústavy SR môžme robiť čo chceme, iba ak nám to zákon a legislatíva nedovoľuje. Dopyt na vysvetlenie nie je zakázaný. Týmto mu chcem poďakovať za aktivitu. Ak si bude priať byť menovaný, aj ho tu napíšem menom. Podstata žiadosti je jednoduchá - vyjasnenie obsahu § 18e novely 382/2013 Z.z. ÚRSO, MH SR aj RDS (správne) tvrdia, že zákon vysvetľovať nemôžu. Na to sú súdy. Aj tak si ho vysvetli a podľa neho (nesprávne) postupujú. Nakoľko je už podaných cez 40 predbežných opatrení, mnohé sú už aj vydané súdmi, a v procese žalôb je okolo 100 podaní, tak by malo prísť k jednotnému výkladu. Cesta zdola od okresných súdov je a bude pomalá. Takto by mohol Najvyšší súd zaujať stanovisko a tým pádom aj okresné a krajské súdy budú mať jasné pravidlá. Aby v podaní nebol chudák sám, a tiež aby aj sudcovia Najvyššieho súdu videli, že je problém široký a hlboký poprosím vás aby ste si zobrali návrh žiadosti na NS SR tu: List na NS SR a doplnili vašu hlavičku (firma alebo osoba) podpísali a zaslali na adresu z listu. Tiež vás poprosím aby ste mi (Pavel.Simon@sapi.sk) alebo na SAPI (info@sapi.sk) poslali mail, že ste sa podporili a túto žiadosť zaslali. Poprosím vás o reakciu čím skôr, aby to ešte jarné kolégium NS SR stihlo riešiť. Takýto dopyt môže zaslať aj úplne malý výrobca, ale aj výrobca, ktorý je už aktuálne v súdnom konaní. Na prebiehajúcom súde to v podstate nič nemení, len ho môže skrátiť.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek